Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

2 Basessaloniika 1

1Nze Pawulo ne Sirwano[a] ne Timoseewo tuwandiikira Ekkanisa ey’Abasessaloniika, abantu ba Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo, ekisa n’emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo, bibeerenga nammwe.

Okwebaza n’Okusaba

Kitugwanidde okwebazanga Katonda bulijjo ku lwammwe abooluganda, nga bwe kisaana, kubanga okukkiriza kwammwe kweyongedde nnyo okukula, awamu n’okwagalana kwammwe mwekka na mwekka, ekyo ne kituleetera ffe ffennyini okubeenyumiririzaamu mu kkanisa za Katonda olw’okugumiikiriza kwammwe n’okukkiriza kwammwe wakati mu kuyigganyizibwa kwammwe kwonna awamu n’okubonaabona bye mugumiikiriza. Ako kabonero akalaga nti Katonda mutuukirivu mu kulamula kwe, mmwe mulyoke musaanire obwakabaka bwa Katonda, bwe mubonaabonera, ate ng’abo ababanyigiriza alibabonereza nga bwe kibagwanidde. Era nammwe abanyigirizibwa muliweerwa wamu naffe ekiwummulo, mu kubikkulirwa kwa Mukama waffe Yesu bw’aliva mu ggulu, ne bamalayika be ab’amaanyi, mu muliro ogwaka, n’abonereza abo abatamanyi Katonda era abajeemera Enjiri ya Mukama waffe Yesu. Abo baliweebwa ekibonerezo kya kuzikirira emirembe n’emirembe, nga baawukanyiziddwa ne Mukama waffe, n’ekitiibwa ky’amaanyi ge. 10 Bw’alijja okugulumizibwa mu batukuvu be ku lunaku luli abo bonna abamukkiriza balyewuunya kubanga mwakkiriza bye twabategeeza ku ye.

11 Kyetuva tubasabira bulijjo, Katonda waffe abasaanyize okuyitibwa kwammwe. Abawe amaanyi mutuukirize ebirungi byonna bye mukola, na buli mulimu ogw’okukkiriza mu maanyi, 12 erinnya lya Mukama waffe Yesu liryoke ligulumizibwe mu mmwe, nammwe muweebwe ekitiibwa mu ye, ng’ekisa kya Katonda waffe ne Mukama waffe Yesu Kristo bwe kiri.

Notas al pie

  1. 1:1 Sirwano Mu Luyonaani oluusi ayitibwa Siira

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

帖撒羅尼迦後書 1

1我保羅同西拉和提摩太寫信給帖撒羅尼迦屬於我們父上帝和主耶穌基督的教會。

願我們的父上帝和主耶穌基督賜給你們恩典和平安!

感恩與勸勉

弟兄姊妹,我們應當為你們常常感謝上帝,這是合宜的,因為你們的信心不斷增長,彼此相愛的心也不斷增加。 因此,我們在上帝的眾教會中誇獎你們在各種迫害和患難中的堅忍和信心。 你們這種表現正是上帝公義審判的明證,使你們配進上帝的國,你們正在為這國受苦。

上帝是公義的,祂必以患難來報應那些迫害你們的人。 當主耶穌和祂大能的天使在烈焰中從天上顯現時,祂必使你們這些受苦的人和我們同得安慰, 懲罰那些不認識上帝、不聽從有關我們主耶穌之福音的人。 那些人要受的刑罰就是離開主的面和祂榮耀的權能,永遠滅亡。 10 主降臨的那日,祂要在祂的眾聖徒中得到榮耀,使所有的信徒驚歎不已。你們也會在當中,因為你們相信了我們做的見證。

11 因此,我們常常為你們禱告,願我們的上帝看你們配得祂的呼召,用大能成全你們一切美好的心願和憑信心所做的工作。 12 這樣,按照我們的上帝和主耶穌基督所賜的恩典,主耶穌基督的名便在你們身上得到榮耀,你們也在祂身上得到榮耀。