En Levende Bok

Titus 3:1-15

Å gjøre det rette

1Du skal minne de troende om at de skal finne sin plass og være lydige mot makthavere og myndighetene. De må alltid være beredt til å gjøre godt mot andre. 2De må ikke forulempe noen og stelle til bråk, men være vennlige og vise hensyn mot alle.

3En gang manglet vi alle forstand, var ulydige og hadde gått oss vill. Vi var slaver under forskjellige begjær og impulser. Vi var fylt av ondskap og misunnelse. Ja, vi var motbydelige og hatet hverandre. 4-5Midt i alt dette viste Gud sin godhet og kjærlighet og frelste oss.

Det var ikke fordi vi handlet rett eller fulgte hans vilje at han frelste oss, men fordi han hadde medfølelse med oss. Gjennom sin Hellige Ånds kraft lot han oss bli født på ny, han vasket bort syndene våre og ga oss en ny start i livet. 6Ja, etter som Jesus Kristus allerede hadde frelst oss ved å ta straffen for syndene våre, lot Gud sin Hellige Ånd flomme over oss og vaske oss rene. 7Han viste oss nåde og erklærte oss skyldfri. Nå får vi arve det evige livet som er vårt håp. 8Dette budskapet om frelse er sant.

Jeg vil at du skal gi råd og undervise de troende om denne sannheten, slik at de alltid anstrenger seg for å gjøre godt mot andre. Denne undervisningen er god og nyttig for alle.

Unngå diskusjoner

9Unngå å bli dratt inn i dumme diskusjoner om slektstavler og strid og trette om den jødiske loven. Disse diskusjonene er skadelige og leder ingen steds hen. 10Den som splitter menigheten med falsk undervisning, skal bli advart først en gang, eller to om det trengs. Dersom han ikke hører etter, skal du nekte å ha noe med ham å gjøre. 11Du vet da at han har forlatt sannheten om Jesus, og er en synder som allerede har dømt seg selv.

Sluttord og hilsen

12Jeg planlegger å send enten Artemas eller Tykikus til deg. Så snart en av dem har kommet, vil jeg at du forsøker å møte meg i Nikopolis, for jeg har tenkt å stanse over vinteren der. 13Pass på at den lovkyndige Zenas og Apollos får alt de trenger for reisen sin. De må ikke mangle noe i utrustningen for sin reise. 14De troende må jevnt og trutt lære seg å gjøre godt mot andre når de ser at det er behov for det. Dersom troen ikke blitt omsatt til praktisk handling, er den verdiløs.

15Alle som er her hos meg, hilser til dere.

Hils alle våre troende venner fra oss.

Med ønske om at Guds godhet og kjærlighet må være med dere alle.

King James Version

Titus 3:1-15

1Put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work, 2To speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, shewing all meekness unto all men. 3For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, and hating one another. 4But after that the kindness and love of God our Saviour toward man appeared, 5Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost; 6Which he shed on us abundantly through Jesus Christ our Saviour; 7That being justified by his grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. 8This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. 9But avoid foolish questions, and genealogies, and contentions, and strivings about the law; for they are unprofitable and vain. 10A man that is an heretick after the first and second admonition reject; 11Knowing that he that is such is subverted, and sinneth, being condemned of himself.

12When I shall send Artemas unto thee, or Tychicus, be diligent to come unto me to Nicopolis: for I have determined there to winter. 13Bring Zenas the lawyer and Apollos on their journey diligently, that nothing be wanting unto them. 14And let ours also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful. 15All that are with me salute thee. Greet them that love us in the faith. Grace be with you all. Amen.