En Levende Bok

Matteus 9

Jesus helbreder en lam

1Senere steg Jesus ombord i en båt og seilte over til Kapernaum, byen der han bodde. Vel framme kom noen til ham med en lam som lå på en båre. Da Jesus så hvor stor tro de hadde, sa han til den lamme: ”Vær ikke lei deg, sønnen min. Jeg har tilgitt syndene dine!”

Noen av de skriftlærde[a] mumlet da for seg selv: ”Han spotter[b] og gjør seg selv til Gud!” Men Jesus visste hva de tenkte og spurte dem: ”Hvorfor tenker dere onde tanker? Er det ikke like umulig for et menneske å si til den lamme: ’Reis deg opp og gå’ som å si: ’Jeg tilgir deg syndene dine’?” Så vendte han seg til den lamme og sa: ”For å bevise at jeg, Menneskesønnen[c], har makt til å tilgi synder her på jorden, sier jeg til deg: ’Reis deg opp, ta båren din og gå hjem!’ ” Og mannen reiste seg og gikk hjem.

Da folket så det som skjedde, ble de helt forskrekket. De hyllet Gud for at han hadde gitt en slik makt til mennesker.

Jesus kaller en toller til disippel

Da Jesus gikk videre, fikk han se en toller[d] som het Matteus, sitte utenfor tollboden sin. ”Kom og bli min disippel”, sa Jesus til ham. Matteus reiste seg og fulgte Jesus.

10 Senere da Jesus og disiplene spiste sammen i hjemmet til Matteus, var også mange av tollerens gamle kolleger blant gjestene, og en del andre ukjente folk.

11 Fariseerne[e] var opprørt. ”Hvordan kan mesteren deres synke så dypt at han spiser sammen med tollere og syndere?” spurte de disiplene. Jesus hørte det og sa: 12 ”Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. 13 Gå bort og forsøk å forstå det Gud mener når han sier: ’Jeg vil heller at dere viser hverandre kjærlighet, enn at dere ofrer til meg.’[f] Min oppgave her på jorden er å føre syndere tilbake til Gud, ikke å ta hånd om dem som allerede følger hans vilje.”

Jesus svarer på et spørsmål om faste

14 En dag kom disiplene til døperen Johannes og spurte Jesus: ”Hvorfor faster ikke disiplene dine, slik vi og fariseerne[g] gjør?”

15 Jesus svarte: ”Bryllupsgjestene kan vel ikke sørge og gå sultne uten mat mens brudgommen ennå er hos dem? Men en dag skal han bli tatt fra dem, og da kommer de til å faste. 16 Det finnes en tid og plass for alt. Ingen lapper for eksempel et gammelt klesplagg med et stykke nytt tøy som aldri har blitt vasket, for da krymper det nye tøyet og river i stykker plagget, slik at hullet blir enda større. 17 Ingen øser heller ny vin i gamle skinnsekker, for når vinen gjærer, blir sekkene sprengt og ødelagt, og vinen renner ut. Nei, ny vin blir lagret i nye sekker, for da blir både vinen og sekkene bevart.”

Jesus helbreder en kvinne med blødninger og vekker opp en død jente

18 Mens Jesus sa dette, kom en mann som var leder for synagogen[h] og falt ned for han. ”Datteren min er nettopp død”, sa han. ”Kom og legg hendene på henne, så får hun livet tilbake.”

19 Da reiste Jesus seg og fulgte med mannen, sammen med disiplene. Men mens de var på vei til hjemmet hans, kom 20 en kvinne, som i tolv års tid hadde lidd av fryktelige blødninger. Hun nærmet seg Jesus bakfra og rørte ved dusken på kappen hans. 21 Hun tenkte: ”Om jeg bare får røre ved klærne hans kommer jeg til å bli frisk.” 22 Da vendte Jesus seg rundt og fikk se henne: ”Min datter”, sa han, ”vær ikke urolig![i] Din tro har hjulpet deg.” Og fra dette øyeblikket av var kvinnen frisk.

23 Da Jesus kom fram til huset der lederen for synagogen bodde og hørte sørgemusikken og fikk se alle menneskene som gråt høyt og jamret seg, 24 sa han: ”Gå ut herfra. Jenta er ikke død. Hun sover bare.”

Da begynte de å hånle mot han. 25 Men da folket hadde blitt jaget ut av huset, gikk Jesus inn i rommet der jenta lå, og tok henne i hånden. Straks reiste hun seg opp og var helt frisk. 26 Ryktet om det fantastiske som hadde skjedd, spredde seg som en løpeild i hele området.

Jesus helbreder blinde og stumme

27 Da Jesus dro fra hjemmet til jenta fulgte to blinde menn etter han og ropte: ”Jesus, du som skal arve kong Davids trone,[j] ha medfølelse med oss!” 28 De gikk etter ham helt inn i huset der han bodde. Og Jesus spurte dem: ”Tror dere at jeg kan helbrede dere?”

”Ja, Herre”, svarte de. ”Det gjør vi.”

29 Da rørte han ved øynene deres og sa: ”Etter som dere tror, skal det også bli slik.” 30 Plutselig kunne de se!

Jesus advarte dem strengt mot å fortelle dette til noen. 31 Til tross for det han sa, var snart ryktet om han ute over hele distriktet.

32 Da de to mennene var på vei bort, kom noen til Jesus med en besatt som ikke kunne snakke. 33 Jesus drev ut den onde ånden, og straks kunne mannen snakke. Folket ble helt forundret og sa: ”Aldri før har noe slikt skjedd i Israel!”

34 Da fariseerne[k] hørte dette, sa de: ”Han driver ut de onde åndene med hjelp av Satan, som er høvding for de onde åndene!”

Jesus oppfordrer disiplene til å be om flere arbeidere

35 Jesus gikk omkring til alle småplassene og byene og underviste i synagogene[l]. Hvor han enn kom, fortalte han det glade budskapet om at Gud vil frelse menneskene og gjøre dem til sitt eget folk.[m] Han helbredet alle slags sykdommer og plager. 36 Da han la merke til alt folket, fikk han medfølelse med dem, De hadde store problemer og visste ikke hvor de kunne få hjelp. De var som sauer uten gjeter.

37 ”Høsten er stor, men arbeiderne er få”, sa han til disiplene. 38 ”Be derfor den som har ansvaret for innhøstingen, at han sender ut flere arbeidere på feltet.”

Notas al pie

 1. 9:3 Fariseerne var eksperter på loven, som er et annet navn for hele den jødiske Skriften, det vil si Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.
 2. 9:3 Å spotte er å håne og snakke dårlig om noe som er hellig.
 3. 9:6 ”Menneskesønnen” er et hebraisk ord for å si ”av mennesker”. Det var en tittel på Messias, den lovede kongen, hentet fra Daniel 7:13-14.
 4. 9:9 Tollerne var jøder som arbeidet med å ta inn skatt til romerne, og de var foraktet av alle.
 5. 9:11 Fariseerne var et religiøst parti blant jødene. De var svært nøye med å følge hele Moseloven og hadde for øvrig lagt til egne regler og forskrifter.
 6. 9:13 Se Hosea 6:6.
 7. 9:14 Fariseerne var et religiøst parti blant jødene. De var svært nøye med å følge hele Moseloven og hadde for øvrig lagt til egne regler og forskrifter.
 8. 9:18 Forstandere for jødene sine gudstjenester.
 9. 9:22 I følge den jødiske loven var en kvinne med blødninger uverdig til å komme innfor Gud, og alle som rørte ved henne eller klærne hennes, ble uverdige. De må etterpå gå gjennom spesielle seremonier for å bli renset. Se Tredje Mosebok 15:19-30.
 10. 9:27 På gresk: Davids sønn. Det var en tittel som jødene ga Messias, den lovede kongen.
 11. 9:34 Fariseerne var et religiøst parti blant jødene.
 12. 9:35 Synagogen er jødene sitt bygg for gudstjenester.
 13. 9:35 På gresk: evangelium om riket.

New International Reader's Version

Matthew 9

Jesus Forgives and Heals a Man Who Could Not Walk

1Jesus stepped into a boat. He went over to the other side of the lake and came to his own town. Some men brought to him a man who could not walk. He was lying on a mat. Jesus saw that they had faith. So he said to the man, “Don’t lose hope, son. Your sins are forgiven.”

Then some teachers of the law said to themselves, “This fellow is saying a very evil thing!”

Jesus knew what they were thinking. So he said, “Why do you have evil thoughts in your hearts? Is it easier to say, ‘Your sins are forgiven’? Or to say, ‘Get up and walk’? But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins.” So he spoke to the man who could not walk. “Get up,” he said. “Take your mat and go home.” The man got up and went home. When the crowd saw this, they were filled with wonder. They praised God for giving that kind of authority to a human being.

Jesus Chooses Matthew and Eats With Sinners

As Jesus went on from there, he saw a man named Matthew. He was sitting at the tax collector’s booth. “Follow me,” Jesus told him. Matthew got up and followed him.

10 Later Jesus was having dinner at Matthew’s house. Many tax collectors and sinners came. They ate with Jesus and his disciples. 11 The Pharisees saw this. So they asked the disciples, “Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?”

12 Jesus heard this. So he said, “Those who are healthy don’t need a doctor. Sick people do. 13 Go and learn what this means, ‘I want mercy and not sacrifice.’ (Hosea 6:6) I have not come to get those who think they are right with God to follow me. I have come to get sinners to follow me.”

Jesus Is Asked About Fasting

14 One day John’s disciples came. They said to Jesus, “We and the Pharisees often go without eating. Why don’t your disciples go without eating?”

15 Jesus answered, “How can the guests of the groom be sad while he is with them? The time will come when the groom will be taken away from them. Then they will fast.

16 “People don’t sew a patch of new cloth on old clothes. The new piece will pull away from the old. That will make the tear worse. 17 People don’t pour new wine into old wineskins. If they do, the skins will burst. The wine will run out, and the wineskins will be destroyed. No, people pour new wine into new wineskins. Then both are saved.”

Jesus Heals a Dead Girl and a Suffering Woman

18 While Jesus was saying this, a synagogue leader came. He got down on his knees in front of Jesus. He said, “My daughter has just died. But come and place your hand on her. Then she will live again.” 19 Jesus got up and went with him. So did his disciples.

20 Just then a woman came up behind Jesus. She had a sickness that made her bleed. It had lasted for 12 years. She touched the edge of his clothes. 21 She thought, “I only need to touch his clothes. Then I will be healed.”

22 Jesus turned and saw her. “Dear woman, don’t give up hope,” he said. “Your faith has healed you.” The woman was healed at that moment.

23 When Jesus entered the synagogue leader’s house, he saw the noisy crowd and people playing flutes. 24 He said, “Go away. The girl is not dead. She is sleeping.” But they laughed at him. 25 After the crowd had been sent outside, Jesus went in. He took the girl by the hand, and she got up. 26 News about what Jesus had done spread all over that area.

Jesus Heals Two Blind Men

27 As Jesus went on from there, two blind men followed him. They called out, “Have mercy on us, Son of David!”

28 When Jesus went indoors, the blind men came to him. He asked them, “Do you believe that I can do this?”

“Yes, Lord,” they replied.

29 Then he touched their eyes. He said, “It will happen to you just as you believed.” 30 They could now see again. Jesus strongly warned them, “Be sure that no one knows about this.” 31 But they went out and spread the news. They talked about him all over that area.

32 While they were going out, another man was brought to Jesus. A demon controlled him, and he could not speak. 33 When the demon was driven out, the man spoke. The crowd was amazed. They said, “Nothing like this has ever been seen in Israel.”

34 But the Pharisees said, “He drives out demons by the power of the prince of demons.”

There Are Only a Few Workers

35 Jesus went through all the towns and villages. He taught in their synagogues. He preached the good news of the kingdom. And he healed every illness and sickness. 36 When he saw the crowds, he felt deep concern for them. They were treated badly and were helpless, like sheep without a shepherd. 37 Then Jesus said to his disciples, “The harvest is huge. But there are only a few workers. 38 So ask the Lord of the harvest to send workers out into his harvest field.”