En Levende Bok

Matteus 8

Jesus helbreder en spedalsk

1Da Jesus gikk ned fra fjellet, fulgte mange etter ham. Plutselig nærmet en spedalsk[a] seg og falt ned for ham og ba: ”Herre, om du vil, så kan du gjøre meg frisk.”

Jesus rakte straks ut hånden og rørte ved mannen og sa: ”Det vil jeg. Du er frisk!” I samme øyeblikk var mannen helbredet fra spedalskheten sin.

Jesus sa til han: ”Fortell ikke dette til noen, men gå til presten for at han kan undersøke deg. Ta også med deg det offer som Moses har bestemt,[b] slik at alle kan forstå at Gud har helbredet deg.”

En romersk offiser viser sterk tro

5-6 Da Jesus hadde gått inn i Kapernaum, kom en romersk offiser bort til ham og ba om hjelp. ”Herre, tjeneren min ligger lam hjemme og har fryktelige plager”, forklarte han.

”Skal jeg bli med og helbrede ham?” spurte Jesus.

Men offiseren sa: ”Herre, jeg er ikke verd at du går inn i huset mitt.[c] Si bare et ord, så blir tjeneren min frisk. Jeg vet det, for jeg har selv overordnede offiserer som gir meg befaling, og jeg har andre soldater som står under meg. Dersom jeg sier til en av dem: ’Gå’, så går han, og til en annen: ’Kom’, så kommer han, og dersom jeg sier til tjenerne mine: ’Gjør dette eller hint’, så gjør de det.”

10 Jesus ble svært forbauset og vendte seg mot dem som fulgte han og sa: ”Jeg forsikrer dere at jeg har ikke sett en så sterk tro hos noen blant Israels folk. 11 Jeg sier dere at mange, lik denne romerske offiseren, skal komme fra jordens tallrike land og bli innbudt sammen med Abraham, Isak og Jakob til festen i Guds nye verden.[d] 12 Men mange israelitter, som burde ha vært med blant dem som får være Guds eget folk, skal bli kastet ut i mørket.[e] Der skal de gråte av angst og fortvilelse.”

13 Jesus sa til den romerske offiseren: ”Gå hjem. Det skal bli slik som du trodde!” Og i samme øyeblikket ble tjeneren frisk.

Jesus helbreder Peter sin svigermor og mange andre

14 Noe seinere kom Jesus hjem til Peter og fikk se at svigermoren hans lå til sengs med høy feber. 15 Han rørte ved hånden hennes, og straks forsvant feberen. Hun sto opp og begynte å lage mat til dem.

16 Samme kvelden førte innbyggerne mange besatte mennesker til Jesus. Han drev ut de onde åndene ved bare å snakke til dem og helbredet alle som var syke. 17 Gjennom disse miraklene ble det som Gud hadde forutsagt ved profeten Jesaja, til virkelighet:

”Han la våre plager på seg selv
    og tok bort våre sykdommer.”[f]

Prisen for å følge Jesus

18 Det samlet seg mer og mer folk, og Jesus ba disiplene om å gjøre seg klar til å reise over sjøen til den andre siden. 19 En av de skriftlærde[g] kom bort til ham og sa: ”Mester, jeg vil også følge deg, samme hvor du enn går!”

20 Jesus svarte: ”Du må tenke på at revene har hi og fuglene har reir, men jeg, Menneskesønnen[h], har ingen steder der jeg kan hvile ut.”

21 En annen av disiplene sa: ”Herre, jeg vil gjerne følge deg, men la meg først gå hjem og begrave far min.”[i]

22 Da svarte Jesus ham: ”Følg du meg og la de som er åndelig døde[j] begrave sine døde.”

Jesus stiller stormen

23 Senere steg Jesus ombord i en båt og seilte over sjøen sammen med disiplene. 24 Plutselig blåste det opp en fryktelig storm med høye bølger som slo inn over båten. Men Jesus sov.

25 Disiplene gikk fram og vekket ham og begynte å rope: ”Herre, hjelp oss! Vi synker!” 26 Men Jesus svarte: ”Hvorfor er dere redde? Har dere så vanskelig for å tro?” Litt etter reiste han seg opp og snakket med autoritet til vinden og sjøen, og alt ble rolig.

27 Disiplene ble helt forundret. ”Hvem er han”, sa de til hverandre, ”etter som til og med vinden og sjøen er lydige mot ham?”

Jesus setter to menn fri fra onde ånder

28 Da Jesus hadde kommet over på den andre siden av sjøen, til området der gadarenerne bodde[k], kom to menn imot ham som var besatt av onde ånder. De søkte ly blant gravene og var så voldsomme i sin atferd at ingen kunne ta seg fram den veien. 29 De ropte til Jesus: ”Gå bort fra oss i fred, du Guds sønn! Har du kommet for å pine oss før tiden?”

30 Der dette skjedde, gikk en stor flokk griser og rotet i jorden etter røtter. 31 Åndene tigget og ba: ”Dersom du driver oss ut, da send oss i det minste inn i griseflokken.”

32 Jesus sa: ”Som dere vil, kom dere av sted!” Straks dro de onde åndene fra mennene og for inn i grisene, og hele flokken rutsjet utfor fjellskrenten og druknet i sjøen.

33 Røkterne som passet på grisene flyktet. Da de kom til den nærmeste byen, fortalte de alt sammen, også det som hadde skjedd med de besatte. 34 Alle i byen gikk ut for å treffe Jesus, og da de kom fram til ham ba de at han måtte forlate området deres.

Notas al pie

 1. 8:2 Ordet spedalsk, lepra, er blitt brukt på denne tiden for mange forskjellige hudsykdommer.
 2. 8:4 Se Tredje Mosebok 14:1-4.
 3. 8:8 I følge reglene til de jødiske de skriftlærde skulle Jesus bli uverdig til å komme fram for Gud dersom han gikk inn til en som ikke var jøde, etter som den som ikke var jøde, selv var uverdig. En uverdig må siden gå gjennom spesielle seremonier for å bli renset.
 4. 8:11 På gresk: i himmelriket.
 5. 8:12 På gresk: Men rikets egne barn skal bli kastet ut i mørket.
 6. 8:17 Se Jesaja 53:4.
 7. 8:19 Fariseerne var eksperter på loven, som er et annet navn for hele den jødiske Skriften, det vil si Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.
 8. 8:20 ”Menneskesønnen” er et hebraisk ord for å si ”av mennesker”. Det var en tittel på Messias, den lovede kongen, hentet fra Daniel 7:13-14.
 9. 8:21 Mannen, en disippel, men ikke en av de tolv, ville sannsynligvis vente på at hans far først skulle dø.
 10. 8:22 Åndelig død er å være skilt fra Gud.
 11. 8:28 Dette området lå ved den sydøstre delen av sjøen, omkring byen Gadara. I Markus sin fortelling om Jesus 5:1 og Lukas sin fortelling om Jesus 8:26 skriver de i stedet om området rundt Gerasenerlandet, som var hele regionens hovedstad. Området var ikke bosatt av jøder.

New International Reader's Version

Matthew 8

Jesus Heals a Man Who Had a Skin Disease

1Jesus came down from the mountainside. Large crowds followed him. A man who had a skin disease came and got down on his knees in front of Jesus. He said, “Lord, if you are willing to make me ‘clean,’ you can do it.”

Jesus reached out his hand and touched the man. “I am willing to do it,” he said. “Be ‘clean’!” Right away the man was healed of his skin disease. Then Jesus said to him, “Don’t tell anyone. Go and show yourself to the priest, and offer the gift Moses commanded. It will be a witness to everyone.”

A Roman Commander Has Faith

When Jesus entered Capernaum, a Roman commander came to him. He asked Jesus for help. “Lord,” he said, “my servant lies at home and can’t move. He is suffering terribly.”

Jesus said, “Shall I come and heal him?”

The commander replied, “Lord, I am not good enough to have you come into my house. But just say the word, and my servant will be healed. I myself am a man under authority. And I have soldiers who obey my orders. I tell this one, ‘Go,’ and he goes. I tell that one, ‘Come,’ and he comes. I say to my slave, ‘Do this,’ and he does it.”

10 When Jesus heard this, he was amazed. He said to those following him, “What I’m about to tell you is true. In Israel I have not found anyone whose faith is so strong. 11 I say to you that many will come from the east and the west. They will take their places at the feast in the kingdom of heaven. They will sit with Abraham, Isaac and Jacob. 12 But those who think they belong in the kingdom will be thrown outside, into the darkness. There they will weep and grind their teeth.”

13 Then Jesus said to the Roman commander, “Go! It will be done just as you believed it would.” And his servant was healed at that moment.

Jesus Heals Many People

14 When Jesus came into Peter’s house, he saw Peter’s mother-in-law. She was lying in bed. She had a fever. 15 Jesus touched her hand, and the fever left her. She got up and began to serve him.

16 When evening came, many people controlled by demons were brought to Jesus. He drove out the spirits with a word. He healed all who were sick. 17 This happened so that what Isaiah the prophet had said would come true. He had said,

“He suffered the things we should have suffered.
    He took on himself the sicknesses that should have been ours.” (Isaiah 53:4)

The Cost of Following Jesus

18 Jesus saw the crowd around him. So he gave his disciples orders to go to the other side of the Sea of Galilee. 19 Then a teacher of the law came to him. He said, “Teacher, I will follow you no matter where you go.”

20 Jesus replied, “Foxes have dens. Birds have nests. But the Son of Man has no place to lay his head.”

21 Another follower said to him, “Lord, first let me go and bury my father.”

22 But Jesus told him, “Follow me. Let the dead bury their own dead.”

Jesus Calms the Storm

23 Jesus got into a boat. His disciples followed him. 24 Suddenly a terrible storm came up on the lake. The waves crashed over the boat. But Jesus was sleeping. 25 The disciples went and woke him up. They said, “Lord! Save us! We’re going to drown!”

26 He replied, “Your faith is so small! Why are you so afraid?” Then Jesus got up and ordered the winds and the waves to stop. It became completely calm.

27 The disciples were amazed. They asked, “What kind of man is this? Even the winds and the waves obey him!”

Jesus Heals Two Men Controlled by Demons

28 Jesus arrived at the other side of the lake in the area of the Gadarenes. Two men controlled by demons met him. They came from the tombs. The men were so wild that no one could pass that way. 29 “Son of God, what do you want with us?” they shouted. “Have you come here to punish us before the time for us to be judged?”

30 Not very far away, a large herd of pigs was feeding. 31 The demons begged Jesus, “If you drive us out, send us into the herd of pigs.”

32 Jesus said to them, “Go!” So the demons came out of the men and went into the pigs. The whole herd rushed down the steep bank. They ran into the lake and drowned in the water. 33 Those who were tending the pigs ran off. They went into the town and reported all this. They told the people what had happened to the men who had been controlled by demons. 34 Then the whole town went out to meet Jesus. When they saw him, they begged him to leave their area.