En Levende Bok

Matteus 4

Jesus blir fristet av djevelen

1Jesus ble av Guds Ånd ført ut i ødemarken for at djevelen skulle friste ham. I 40 dager og 40 netter spiste han ingenting, og han ble til slutt sulten. Da kom djevelen til ham og sa: ”Lag brød av disse steinene, dersom du virkelig er Guds sønn!” Men Jesus sa til ham: ”Nei! Det står i Skriften[a]: ’Menneskene lever ikke av brød alene, men av alle de ordene som er fra Gud.[b]

Litt etter tok djevelen ham med til Guds by, Jerusalem, og stilte ham øverst oppe på tempelmuren. Han sa: ”Hopp ned, dersom du virkelig er Guds sønn! Det står i Skriften:

’Gud skal befale sine engler om å beskytte deg.
    De skal bære deg på hendene sine,
så du ikke skader deg mot noen stein.[c]’ ”

Men Jesus svarte ham: ”Det står også i Skriften: ’Du skal ikke sette Herren, din Gud, på prøve.[d]’ ”

Etter dette tok djevelen ham med seg opp til toppen av et høyt fjell og viste ham all verdens land og herlighet. ”Alt dette skal jeg gi deg”, sa han, ”om du bare faller ned og tilber meg.”

10 ”Forsvinn, Satan”, svarte Jesus. ”Det står i Skriften: ’Det er Herren, din Gud, du skal tilbe, og bare han skal du tjene.[e]’ ”

11 Da lot djevelen ham være, og engler kom for å tjene Jesus.

Jesus taler til folket i Galilea

12-13 Da Jesus fikk høre at Johannes hadde blitt kastet i fengsel, dro han fra Judea og vendte tilbake til Galilea. Han slo seg ikke ned i hjembyen sin Nasaret, men flyttet til Kapernaum ved Genesaretsjøen, nær området der de to stammene Sebulon og Naftali bodde. 14 Gjennom dette ble det til virkelighet som Gud hadde forutsagt hos profeten Jesaja:

15 ”Sebulons land og Naftalis land ute ved sjøen,
    området bortenfor elven Jordan,
    øvre Galilea med deres mange forskjellige folk,
16 disse folkene som bodde i mørke fikk se et stort lys.
    De levde i dødens land,
men et strålende lys gikk opp over dem.”[f]

17 Fra og med nå av begynte Jesus å tale til folket og sa: ”Forlat syndens vei og vend om til Gud, for han har kommet for å frelse menneskene og gjøre dem til sitt eget folk![g]

De første disiplene

18 En dag da han gikk langs Genesaretsjøen, fikk han se to brødre: Simon, som ble kalt Peter, og Andreas. De holdt på å kaste not i sjøen, for de var fiskere.

19 Jesus ropte til dem: ”Kom og bli disiplene mine, så skal jeg vise dere hvordan dere fisker mennesker i stedet!” 20 Straks lot de fiskeutstyret ligge og fulgte ham.

21 Mens han gikk videre, fikk han se to andre brødre, Jakob og Johannes, sitte i en båt sammen med faren sin, Sebedeus, og gjøre i stand fiskeutstyret. Han ropte på dem også. 22 Straks forlot de båten og faren og fulgte ham.

Jesus underviser og helbreder syke

23 Jesus gikk omkring i hele Galilea og underviste i synagogene[h]. Hvor han enn kom, fortalte han det glade budskapet om at Gud vil frelse menneskene og gjøre dem til sitt eget folk.[i] Han helbredet alle slags sykdommer og plager hos folket. 24 Ryktet om miraklene hans spredde seg langt utenfor Galileas grenser. Snart kom det syke mennesker også fra Syria[j] for å bli helbredet. Uansett hvilken sykdom eller lidelse de var rammet av om de var besatt av onde ånder led av krampeanfall eller var lamme, så helbredet han alle.

25 Store folkemasser fulgte etter Jesus. Det kom folk fra Galilea, Dekapolis[k], Jerusalem og hele Judea, og fra andre siden av Jordan.

Notas al pie

 1. 4:4 ”Skriften” for jødene er dette Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.
 2. 4:4 Se Femte Mosebok 8:3. Å lyde Gud er det viktigste. Siden kommer det å ordne med maten.
 3. 4:6 Se Salmenes bok 91:11-12.
 4. 4:7 Se Femte Mosebok 6:16.
 5. 4:10 Se Femte Mosebok 6:13.
 6. 4:16 Se Jesaja 9:1-2.
 7. 4:17 På gresk: for himmelriket er nær.
 8. 4:23 Synagogen er jødene sitt bygg for gudstjenester.
 9. 4:23 På gresk: evangeliet om riket.
 10. 4:24 Med ”Syria” siktes det sannsynligvis til de områdene som ikke var jødiske og som grenset til Galilea, eller også hele den romerske provinsen Syria, det vil si østre Middelhavsområdet.
 11. 4:25 ”Området for de ti byene”, eller ”Dekapolis” som det het på gresk, var et byfellesskap mellom ti byer, som alle bortsett fra en, lå øst for elven Jordan.

New International Reader's Version

Matthew 4

Jesus Is Tempted in the Desert

1The Holy Spirit led Jesus into the desert. There the devil tempted him. After 40 days and 40 nights of going without eating, Jesus was hungry. The tempter came to him. He said, “If you are the Son of God, tell these stones to become bread.”

Jesus answered, “It is written, ‘Man must not live only on bread. He must also live on every word that comes from the mouth of God.’ ” (Deuteronomy 8:3)

Then the devil took Jesus to the holy city. He had him stand on the highest point of the temple. “If you are the Son of God,” he said, “throw yourself down. It is written,

“ ‘The Lord will command his angels to take good care of you.
    They will lift you up in their hands.
    Then you won’t trip over a stone.’ ” (Psalm 91:11,12)

Jesus answered him, “It is also written, ‘Do not test the Lord your God.’ ” (Deuteronomy 6:16)

Finally, the devil took Jesus to a very high mountain. He showed him all the kingdoms of the world and their glory. “If you bow down and worship me,” he said, “I will give you all this.”

10 Jesus said to him, “Get away from me, Satan! It is written, ‘Worship the Lord your God. He is the only one you should serve.’ ” (Deuteronomy 6:13)

11 Then the devil left Jesus. Angels came and took care of him.

Jesus Begins to Preach

12 John had been put in prison. When Jesus heard about this, he returned to Galilee. 13 Jesus left Nazareth and went to live in the city of Capernaum. It was by the lake in the area of Zebulun and Naphtali. 14 In that way, what the prophet Isaiah had said came true. He had said,

15 “Land of Zebulun! Land of Naphtali!
    Galilee, where Gentiles live!
    Land along the Mediterranean Sea! Territory east of the Jordan River!
16 The people who are now living in darkness
    have seen a great light.
They are now living in a very dark land.
    But a light has shined on them.” (Isaiah 9:1,2)

17 From that time on Jesus began to preach. “Turn away from your sins!” he said. “The kingdom of heaven has come near.”

Jesus Chooses His First Disciples

18 One day Jesus was walking beside the Sea of Galilee. There he saw two brothers, Simon Peter and his brother Andrew. They were throwing a net into the lake, because they were fishermen. 19 “Come and follow me,” Jesus said. “I will send you out to fish for people.” 20 At once they left their nets and followed him.

21 Going on from there, he saw two other brothers. They were James, son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee. As they were preparing their nets, Jesus called out to them. 22 Right away they left the boat and their father and followed Jesus.

Jesus Heals Sick People

23 Jesus went all over Galilee. There he taught in the synagogues. He preached the good news of God’s kingdom. He healed every illness and sickness the people had. 24 News about him spread all over Syria. People brought to him all who were ill with different kinds of sicknesses. Some were suffering great pain. Others were controlled by demons. Some were shaking wildly. Others couldn’t move at all. And Jesus healed all of them. 25 Large crowds followed him. People came from Galilee, from the area known as the Ten Cities, and from Jerusalem and Judea. Others came from the area across the Jordan River.