En Levende Bok

Matteus 4:1-25

Jesus blir fristet av djevelen

1Jesus ble av Guds Ånd ført ut i ødemarken for at djevelen skulle friste ham. 2I 40 dager og 40 netter spiste han ingenting, og han ble til slutt sulten. 3Da kom djevelen til ham og sa: ”Lag brød av disse steinene, dersom du virkelig er Guds sønn!” 4Men Jesus sa til ham: ”Nei! Det står i Skriften4:4 ”Skriften” for jødene er dette Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.: ’Menneskene lever ikke av brød alene, men av alle de ordene som er fra Gud.4:4 Se Femte Mosebok 8:3. Å lyde Gud er det viktigste. Siden kommer det å ordne med maten. ”

5Litt etter tok djevelen ham med til Guds by, Jerusalem, og stilte ham øverst oppe på tempelmuren. 6Han sa: ”Hopp ned, dersom du virkelig er Guds sønn! Det står i Skriften:

’Gud skal befale sine engler om å beskytte deg.

De skal bære deg på hendene sine,

så du ikke skader deg mot noen stein.4:6 Se Salmenes bok 91:11-12.’ ”

7Men Jesus svarte ham: ”Det står også i Skriften: ’Du skal ikke sette Herren, din Gud, på prøve.4:7 Se Femte Mosebok 6:16.’ ”

8Etter dette tok djevelen ham med seg opp til toppen av et høyt fjell og viste ham all verdens land og herlighet. 9”Alt dette skal jeg gi deg”, sa han, ”om du bare faller ned og tilber meg.”

10”Forsvinn, Satan”, svarte Jesus. ”Det står i Skriften: ’Det er Herren, din Gud, du skal tilbe, og bare han skal du tjene.4:10 Se Femte Mosebok 6:13.’ ”

11Da lot djevelen ham være, og engler kom for å tjene Jesus.

Jesus taler til folket i Galilea

12-13Da Jesus fikk høre at Johannes hadde blitt kastet i fengsel, dro han fra Judea og vendte tilbake til Galilea. Han slo seg ikke ned i hjembyen sin Nasaret, men flyttet til Kapernaum ved Genesaretsjøen, nær området der de to stammene Sebulon og Naftali bodde. 14Gjennom dette ble det til virkelighet som Gud hadde forutsagt hos profeten Jesaja:

15”Sebulons land og Naftalis land ute ved sjøen,

området bortenfor elven Jordan,

øvre Galilea med deres mange forskjellige folk,

16disse folkene som bodde i mørke fikk se et stort lys.

De levde i dødens land,

men et strålende lys gikk opp over dem.”4:16 Se Jesaja 9:1-2.

17Fra og med nå av begynte Jesus å tale til folket og sa: ”Forlat syndens vei og vend om til Gud, for han har kommet for å frelse menneskene og gjøre dem til sitt eget folk!4:17 På gresk: for himmelriket er nær.

De første disiplene

18En dag da han gikk langs Genesaretsjøen, fikk han se to brødre: Simon, som ble kalt Peter, og Andreas. De holdt på å kaste not i sjøen, for de var fiskere.

19Jesus ropte til dem: ”Kom og bli disiplene mine, så skal jeg vise dere hvordan dere fisker mennesker i stedet!” 20Straks lot de fiskeutstyret ligge og fulgte ham.

21Mens han gikk videre, fikk han se to andre brødre, Jakob og Johannes, sitte i en båt sammen med faren sin, Sebedeus, og gjøre i stand fiskeutstyret. Han ropte på dem også. 22Straks forlot de båten og faren og fulgte ham.

Jesus underviser og helbreder syke

23Jesus gikk omkring i hele Galilea og underviste i synagogene4:23 Synagogen er jødene sitt bygg for gudstjenester.. Hvor han enn kom, fortalte han det glade budskapet om at Gud vil frelse menneskene og gjøre dem til sitt eget folk.4:23 På gresk: evangeliet om riket. Han helbredet alle slags sykdommer og plager hos folket. 24Ryktet om miraklene hans spredde seg langt utenfor Galileas grenser. Snart kom det syke mennesker også fra Syria4:24 Med ”Syria” siktes det sannsynligvis til de områdene som ikke var jødiske og som grenset til Galilea, eller også hele den romerske provinsen Syria, det vil si østre Middelhavsområdet. for å bli helbredet. Uansett hvilken sykdom eller lidelse de var rammet av om de var besatt av onde ånder led av krampeanfall eller var lamme, så helbredet han alle.

25Store folkemasser fulgte etter Jesus. Det kom folk fra Galilea, Dekapolis4:25 ”Området for de ti byene”, eller ”Dekapolis” som det het på gresk, var et byfellesskap mellom ti byer, som alle bortsett fra en, lå øst for elven Jordan., Jerusalem og hele Judea, og fra andre siden av Jordan.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Матто 4:1-25

Искушение в пустыне

(Мк. 1:12-13; Лк. 4:1-13)

1Затем Дух повёл Исо в пустыню для того, чтобы Ему пройти искушение от дьявола. 2После сорока дней и сорока ночей, проведённых в посте, Исо почувствовал сильный голод. 3Тогда искуситель подошёл и сказал Ему:

– Если Ты Сын Всевышнего (Царственный Спаситель), то прикажи этим камням стать хлебом.

4Но Исо ответил:

– Написано: «Не одним хлебом живёт человек, но и каждым словом, исходящим из уст Всевышнего»4:4 Втор. 8:3..

5Затем дьявол привёл Исо в святой город и поставил Его на самый верх Иерусалимского храма.

6– Если Ты Сын Всевышнего, – сказал он Ему, – то бросься вниз. Ведь написано же:

«Своим ангелам повелит о Тебе,

и они понесут Тебя на руках,

чтобы ноги Твои не ударились о камень»4:6 Заб. 90:11-12..

7Исо сказал ему:

– Написано также: «Не испытывай Вечного, Бога твоего»4:7 Втор. 6:16..

8Тогда дьявол взял Его на очень высокую гору и показал Ему все царства мира во всём их блеске.

9И он сказал Ему:

– Всё это я передам Тебе, если Ты падёшь и поклонишься мне!

10Тогда Исо сказал ему:

– Прочь от Меня, сатана! Ведь написано: «Поклоняйся Вечному, Богу твоему, и служи Ему одному»4:10 Втор. 6:13..

11Тогда дьявол оставил Его, а к Исо приступили ангелы и служили Ему.

Исо Масех начинает Своё служение

(Мк. 1:14-15; Лк. 4:14-15)

12Когда Исо услышал о том, что Яхьё заключён в темницу, Он возвратился в Галилею. 13Покинув Назарет, Он поселился в Капернауме, который расположен на берегу озера, в земле, принадлежавшей родам Завулона и Неффалима. 14Так исполнилось пророчество Исаии:

15«Земля Завулона и земля Неффалима,

где приморский путь, ведущий за Иордан,

Галилея языческая!

16Народ, живущий во тьме,

увидел великий свет.

У живущих в стране, объятой тенью смерти,

свет воссиял»4:15-16 Ис. 9:1-2..

17С этого времени Исо начал возвещать:

– Покайтесь, потому что Всевышний уже устанавливает Своё Царство!

Четыре рыбака следуют за Исо Масехом

(Мк. 1:16-20; Лк. 5:2-11)

18Однажды, проходя вдоль Галилейского озера, Исо увидел двух братьев: Шимона, прозванного Петрусом, и его брата Андера. Они забрасывали в озеро сети, так как были рыбаками.

19– Идите за Мной, – сказал Он им, – и Я сделаю вас ловцами людей.

20Братья сразу же оставили сети и пошли за Ним. 21Пройдя дальше, Исо увидел двух других братьев: Якуба и Иохана, сыновей Завдая. Они были в лодке со своим отцом и чинили сети. Исо позвал и их. 22Они сразу же, оставив лодку и отца, пошли за Ним.

Исо Масех возвещает Радостную Весть в Галилее

(Мк. 3:7-12; Лк. 6:17-19)

23Исо ходил по всей Галилее, уча в молитвенных домах, возвещая Радостную Весть о Царстве и исцеляя людей от всех болезней и недугов. 24Слух о Нём распространился по всей Сирии, и к Нему приносили страдающих от самых различных болезней, испытывающих сильные боли, одержимых демонами, больных эпилепсией, парализованных, и Он их исцелял. 25За Ним следовали большие толпы людей из Галилеи, области Десяти городов, Иерусалима, Иудеи и из-за реки Иордан.