Matteus 3 – LB & NIRV

En Levende Bok

Matteus 3:1-17

Døperen Johannes rydder vei for Jesus

1Litt seinere begynte døperen Johannes å undervise ute i den jødiske ødemarken. Budskapet hans var: 2”Vend dere bort fra synden og let etter Gud. Han har kommet for å frelse menneskene og gjøre dem til sitt eget folk!3:2 På gresk: for himmelriket er nær.

3Det var ham Gud talte om ved profeten Jesaja, da han sa:

”En stemme roper i ødemarken:

’Rydd vei for Herren!

Gjør stiene rette for ham!3:3 Se Jesaja 40:3.’ ”

4Johannes hadde klær som var vevd av ull fra kameler. Rundt midjen hadde han et lærbelte. Maten han spiste, var gresshopper og honning fra ville bier. 5Folk fra Jerusalem, fra alle deler av Judea og fra hele Jordandalen, kom ut i ødemarken for å høre ham tale. 6Etter at folket hadde bekjent syndene sine, døpte han dem i elven Jordan.

7Da Johannes så at mange fariseere og sadukeere3:7 Fariseere og sadukeere var to religiøse partier blant jødene. Fariseerne var svært nøye med å følge hele Moseloven og hadde for øvrig lagt til egne regler og forskrifter. Sadukeerne var mest interessert i politikk og var lojale mot romerne. De trodde verken på evig liv, engler eller ånder. kom for å bli døpt, talte han strengt til dem og sa: ”Dere ormeyngel, tror dere at dere kan flykte bort fra Guds kommende dom? 8Nei, først må dere bevise at dere har vendt dere bort fra synden ved å gjøre det som er rett. 9Innbill dere ikke at dere kan slippe unna. Tenk ikke: ’Vi er trygge, for vi er jøder, og Abraham er vår stamfar.’ Jeg forsikrer dere at det ikke hjelper. Gud kan forvandle disse steinene til jøder! 10Dommen henger over dere, øksen har allerede begynt å hogge i trestammen. Hvert tre som ikke bærer god frukt, skal bli hogget ned og kastet på ilden!

11Den som erkjenner syndene sine og vender om til Gud, skal jeg døpe med vann. Men det skal komme en som er større enn meg. Han er så mektig at jeg ikke en gang er verdig til å ta sandalene3:11 Dette var en oppgave for slaver. av føttene hans. Han skal døpe dere med Guds Hellige Ånd og ild. 12Det er han som skal dømme verden. Han står klar til å skille de onde fra dem som følger Guds vilje, på samme måten som bonden skiller agnene fra hveten. Etter at han har renset opp på treskeplassen, skal han samle hveten i laden, men agnene skal han brenne opp i en ild som aldri slokner.”

Jesus blir døpt

13Jesus dro nå fra Galilea og kom til elven Jordan for å bli døpt av Johannes. 14Men Johannes ville ikke døpe ham.

Han sa: ”Det kan ikke være riktig. Egentlig er det jeg som burde bli døpt av deg.” 15Men Jesus svarte: ”Gjør det i alle fall, for vi må gjøre alt slik Gud vil ha det.” Da døpte Johannes ham.

16Da Jesus hadde blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Himmelen åpnet seg og han3:16 Det er uklart hvem ”ham” viser til, men i følge med Johannes sin fortelling om Jesus 1:33-34 så døperen Johannes hvordan Guds Ånd dalte ned over Jesus. så Guds Ånd komme ned som en due og stanset over ham. 17En stemme fra himmelen sa: ”Dette er min elskede Sønn, han er min glede.”

New International Reader’s Version

Matthew 3:1-17

John the Baptist Prepares the Way

1In those days John the Baptist came and preached in the Desert of Judea. 2He said, “Turn away from your sins! The kingdom of heaven has come near.” 3John is the one Isaiah the prophet had spoken about. He had said,

“A messenger is calling out in the desert,

‘Prepare the way for the Lord.

Make straight paths for him.’ ” (Isaiah 40:3)

4John’s clothes were made out of camel’s hair. He had a leather belt around his waist. His food was locusts and wild honey. 5People went out to him from Jerusalem and all Judea. They also came from the whole area around the Jordan River. 6When they confessed their sins, John baptized them in the Jordan.

7John saw many Pharisees and Sadducees coming to where he was baptizing. He said to them, “You are like a nest of poisonous snakes! Who warned you to escape the coming of God’s anger? 8Live in a way that shows you have turned away from your sins. 9Don’t think you can say to yourselves, ‘Abraham is our father.’ I tell you, God can raise up children for Abraham even from these stones. 10The ax is ready to cut the roots of the trees. All the trees that don’t produce good fruit will be cut down. They will be thrown into the fire.

11“I baptize you with water, calling you to turn away from your sins. But after me, someone is coming who is more powerful than I am. I’m not worthy to carry his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. 12His pitchfork is in his hand to clear the straw from his threshing floor. He will gather his wheat into the storeroom. But he will burn up the husks with fire that can’t be put out.”

Jesus Is Baptized

13Jesus came from Galilee to the Jordan River. He wanted to be baptized by John. 14But John tried to stop him. So he told Jesus, “I need to be baptized by you. So why do you come to me?”

15Jesus replied, “Let it be this way for now. It is right for us to do this. It carries out God’s holy plan.” Then John agreed.

16As soon as Jesus was baptized, he came up out of the water. At that moment heaven was opened. Jesus saw the Spirit of God coming down on him like a dove. 17A voice from heaven said, “This is my Son, and I love him. I am very pleased with him.”