Matteus 2 – LB & NIRV

En Levende Bok

Matteus 2:1-23

Astrologer fra Østen hyller Jesus

1Jesus ble født i byen Betlehem i Judea mens kong Herodes regjerte. Etter fødselen kom noen astrologer fra Østen til Jerusalem og spurte: 2”Hvor er jødenes konge som nylig er født? Vi har sett stjernen hans gå opp i vårt eget land og har kommet for å hylle ham.”

3Kong Herodes ble fullstendig vettskremt av spørsmålene deres, og hele Jerusalem begynte å summe av rykter. 4Han kalte derfor sammen folkets øversteprester og de skriftlærde2:4 Fariseerne var eksperter på loven, som er et annet navn for hele den jødiske Skriften, det vil si Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente. til et møte og spurte dem ut om hvor Messias2:4 ”Messias” betyr ”den salvede” på hebraisk. Blant Israels folk ble konger, prester og profeter salvet med olje før de begynte oppgaven sin. Gud hadde ved profetene lovet å sende en salvet konge som skulle herske over alle folk. Jødene ventet på at denne kongen skulle gjenopprette Israel som nasjon. Det greske ordet ”Kristus” betyr også ”den salvede”., den lovede kongen, skulle bli født.

5”I Betlehem i Judea”, svarte de, ”for Gud har sagt ved profeten Mika:

6’Du Betlehem i Judas land, du er slett ikke noen ubetydelig by,

for en høvding skal komme fra deg,

en som blir gjeter for mitt folk Israel.2:6 Se Mika 5:2.’ ”

7Da kalte Herodes i hemmelighet astrologene til seg på nytt. Ved dette møtet lyktes det ham å få nøyaktig greie på tidspunktet da de første gangen hadde sett stjernen. Han sa til dem: 8”Reis til Betlehem og let etter barnet. Når dere har funnet det, må dere komme tilbake og fortelle det til meg. Også jeg vil reise dit og hylle barnet.”

9Etter samtalen med kongen ga astrologene seg av sted. Den stjernen de hadde sett gå opp i sitt eget land, viste seg da på nytt for dem. Den gikk foran dem og stanset over det stedet i Betlehem der barnet var.

10Astrologene ble glade da de fikk se stjernen. 11De gikk inn i huset og fant barnet og moren Maria. Der falt de på kne og hyllet ham. Så tok de fram skrinene sine og ga barnet gaver. Det var gull, røkelse og myrra2:11 Røkelse og myrra var velluktende plantestoffer som ble brukt i templet og ved kongelige brylluper. Gavene var et symbol på at Jesus er Messias, den lovede kongen.. 12Men da de skulle vende tilbake til sitt eget land, reiste de ikke gjennom Jerusalem for å gi rapport til kong Herodes. Gud hadde i mellomtiden advart dem i en drøm, og derfor tok de en annen vei hjem.

Flukten til Egypt

13Da astrologene hadde reist sin vei, viste en Herrens engel seg i en drøm også for Josef. Engelen sa: ”Stå opp og dra som flyktning til Egypt med barnet og moren. Bli der til jeg sier i fra, for kong Herodes vil lete etter barnet og forsøke å drepe det.”

14Mens det fortsatt var natt, ga Josef seg av sted til Egypt, sammen med Maria og barnet. 15De bodde der til kong Herodes var død. Gjennom dette ble det som Gud hadde forutsagt hos profeten Hosea, til virkelighet: ”Jeg har ført sønnen min ut av Egypt.”2:15 Se Hosea 11:1.

16Herodes ble rasende da han forsto at astrologene hadde lurt ham. Han sendte soldater til Betlehem med befaling om å drepe alle guttebarn som var to år eller yngre. Ordren gjaldt både i byen og landsbygden i nærheten. Dette hadde sin grunn i at astrologene hadde sagt at stjernen første gangen viste seg for dem to år tidligere. 17Gjennom Herodes sin grusomme handling ble det til virkelighet som Gud hadde forutsagt ved profeten Jeremia:

18”Ett rop ble hørt i Rama,

gråt og høylytt klage.

Rakel gråter over barna sine og lar seg ikke trøste,

for de finnes ikke mer.”2:18 Se Jeremia 31:15.

Hjemkomsten til Israel

19Da Herodes var død, viste en Herrens engel seg på nytt i en drøm for Josef i Egypt, og sa til ham: 20”Gjør deg klar, ta med deg barnet og moren og reis tilbake til Israels land, for de som forsøkte å drepe barnet, er døde.”

21Josef vendte da straks tilbake til sitt eget land med Maria og barnet. 22Men på veien hjem ble han redd, etter som han fikk vite at sønnen til Herodes, som het Arkelaus, nå hadde blitt konge i Judea. I en annen drøm ble han oppfordret til å reise til Galilea. 23Familien bosatte seg i byen Nasaret. Gjennom dette ble det til virkelighet som Gud hadde forutsagt om Jesus ved profetene: ”Han skal bli kalt en nasareer.”2:23 Dette henviser til det profetene har skrevet om Jesus i Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente. Nasaré kan også sikte til ”neser”, ”skuddet” fra Isais stamme, se Jesaja 11:1, eller på ”nasir”, en person som lever avsides med Gud.

New International Reader’s Version

Matthew 2:1-23

The Wise Men Visit Jesus

1Jesus was born in Bethlehem in Judea. This happened while Herod was king of Judea. After Jesus’ birth, Wise Men from the east came to Jerusalem. 2They asked, “Where is the child who has been born to be king of the Jews? We saw his star when it rose. Now we have come to worship him.”

3When King Herod heard about it, he was very upset. Everyone in Jerusalem was troubled too. 4So Herod called together all the chief priests of the people. He also called the teachers of the law. He asked them where the Messiah was going to be born. 5“In Bethlehem in Judea,” they replied. “This is what the prophet has written. He said,

6“ ‘But you, Bethlehem, in the land of Judah,

are certainly not the least important among the towns of Judah.

A ruler will come out of you.

He will rule my people Israel like a shepherd.’ ” (Micah 5:2)

7Then Herod secretly called for the Wise Men. He found out from them exactly when the star had appeared. 8He sent them to Bethlehem. He said, “Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report it to me. Then I can go and worship him too.”

9After the Wise Men had listened to the king, they went on their way. The star they had seen when it rose went ahead of them. It finally stopped over the place where the child was. 10When they saw the star, they were filled with joy. 11The Wise Men went to the house. There they saw the child with his mother Mary. They bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures. They gave him gold, frankincense and myrrh. 12But God warned them in a dream not to go back to Herod. So they returned to their country on a different road.

Jesus’ Family Escapes to Egypt

13When the Wise Men had left, Joseph had a dream. In the dream an angel of the Lord appeared to Joseph. “Get up!” the angel said. “Take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you to come back. Herod is going to search for the child. He wants to kill him.”

14So Joseph got up. During the night, he left for Egypt with the child and his mother Mary. 15They stayed there until King Herod died. So the words the Lord had spoken through the prophet came true. He had said, “I brought my son out of Egypt.” (Hosea 11:1)

16Herod realized that the Wise Men had tricked him. So he became very angry. He gave orders about Bethlehem and the area around it. He ordered all the boys two years old and under to be killed. This agreed with the time when the Wise Men had seen the star. 17In this way, the words Jeremiah the prophet spoke came true. He had said,

18“A voice is heard in Ramah.

It’s the sound of crying and deep sadness.

Rachel is crying over her children.

She refuses to be comforted,

because they are gone.” (Jeremiah 31:15)

Jesus’ Family Returns to Nazareth

19After Herod died, Joseph had a dream while he was still in Egypt. In the dream an angel of the Lord appeared to him. 20The angel said, “Get up! Take the child and his mother. Go to the land of Israel. The people who were trying to kill the child are dead.”

21So Joseph got up. He took the child and his mother Mary back to the land of Israel. 22But then he heard that Archelaus was king of Judea. Archelaus was ruling in place of his father Herod. This made Joseph afraid to go there. Joseph had been warned in a dream. So he went back to the land of Galilee instead. 23There he lived in a town called Nazareth. So what the prophets had said about Jesus came true. They had said that he would be called a Nazarene.