En Levende Bok

Matteus 14:1-36

Døperen Johannes blir drept

1Etter en tid fikk kong Herodes14:1 Kong Herodes regjerte over Galilea og Perea. Han var sønn til den Herodes som regjerte da Jesus ble født. høre alt det folk fortalte om Jesus. 2Han sa da til tjenerne sine: ”Det må være døperen Johannes som har stått opp fra de døde. Det er derfor han kan gjøre slike mirakler.”

3Herodes hadde nemlig under press fra kona si, Herodias, arrestert Johannes og latt ham binde og kaste i fengsel. Herodias hadde først vært gift med Filip, som var bror til kongen. 4Johannes hadde sagt rett ut til Herodes: ”Det er ikke tillatt for deg å leve sammen med henne.” 5Helst hadde Herodes ønsket å drepe Johannes, men han var redd for folket, som mente at Johannes var en profet som bar fram Guds budskap.

6Men da Herodes feiret sin fødselsdag, danset datteren til Herodias for gjestene. Og Herodes ble helt fortryllet over dansen hennes. 7Han sverget på at han ville gi henne hva hun enn ba om. 8Moren fikk henne til å si: ”Jeg vil ha hodet til døperen Johannes på et fat.” 9Kongen ble svært sjokkert, men på grunn av det løfte han hadde gitt, og etter som han ikke ville ta tilbake det han hadde sagt i påhør av gjestene, ga han befaling om at hun skulle få kravet oppfylt. 10Derfor ble Johannes halshugget i fengslet. 11De la hodet hans på et fat og ga det til jenta, som i sin tur bar det til moren sin.

12Etterpå kom disiplene til Johannes og hentet kroppen og begravde den. Senere gikk de til Jesus og fortalte det som hadde skjedd.

Jesus gir mat til mer enn 5 000 personer

13Da Jesus fikk høre det som hadde skjedd, drog han med båt til en avsides plass for å være for seg selv. Folket i byene fikk imidlertid greie på det og fulgte etter til fots langs sjøen.

14Da Jesus steg ut av båten og fikk se alt folket som hadde samlet seg, følte han sympati med dem, og han helbredet de som var syke.

15På kvelden kom disiplene bort til ham og sa: ”Det er allerede seint, og det finnes ikke noe å spise her i ødemarken. Send folket av sted for at de kan gå til byene i nærheten og kjøpe mat.”

16Men Jesus svarte: ”Det trenger de ikke. Dere kan selv gi dem mat!”

17”Skal vi?”, utbrøt de. ”Vi har jo bare fem brød og to fisker!”

18”Gi det dere har til meg”, sa han.

19Så ba han folket å slå seg ned i gresset. Han tok de fem brødene og de to fiskene, så opp mot himmelen og takket Gud. Han brøt brødene i biter og ga dem til disiplene, som delte ut til folket. 20Alle spiste og ble mette, og da de samlet sammen det som var igjen, ble det tolv fulle kurver. 21Det var omkring 5 000 menn som hadde spist, i tillegg til kvinner og barn.

Jesus går på vannet

22Straks etter dette ba Jesus disiplene om å sette seg i båten og reise i forveien over til andre siden av sjøen. Selv stanset han igjen for å se at folket kom seg på hjemvei. 23Da han hadde gjort det, gikk han opp på fjellet for å be. Der var han alene til det ble kveld.

24I mens hadde disiplene kommet i vanskeligheter langt ute på sjøen. Det blåste opp, og de hadde store problemer med å ta seg over til den andre siden etter som det var motvind. 25Straks før det begynte å lysne, kom Jesus gående til dem på vannet. 26Da disiplene fikk se ham gå på sjøen, ble de livredde. De trodde det var et spøkelse, og skrek av redsel.

27Men Jesus snakket straks til dem og sa: ”Ro dere ned, det er jeg. Vær ikke redde.”

28Da ropte Peter: ”Herre, om det virkelig er deg, da kan du vel si at jeg får komme til deg på vannet.”

29”Javisst”, sa Jesus. ”Kom!”

Peter klatret over båtripen og begynte gå på vannet mot Jesus. 30Da han stirret mot de høye bølgene, ble han lammet av redsel og begynte å synke. ”Redd meg, Herre!” skrek han. 31Og straks rakte Jesus ut hånden og grep tak i ham.

”Er troen din så liten?” sa Jesus. ”Hvorfor tvilte du?” 32Etterpå steg de i båten, og i samme øyeblikk la vinden seg. 33De som var i båten, falt ned for Jesus og sa: ”Du må være Guds sønn!”

Jesus helbreder alle som rører ved ham

34Da Jesus og disiplene hadde reist over sjøen, gikk de i land ved Gennesaret. 35Der ble Jesus straks kjent igjen av folket på stedet. De sendte bud til hele distriktet for å spre nyheten om hans ankomst. Snart kom folk dit med alle sine syke. 36De ba om at de i det minste måtte få røre ved dusken på kappen hans. Og alle som gjorde det, ble friske!

New Russian Translation

Матфея 14:1-36

Царь Ирод убивает Иоанна Крестителя

(Мк. 6:14-29; Лк. 9:7-9)

1В то время об Иисусе услышал и четвертовластник Ирод14:1 Ирод Антипа – правитель Галилеи и Переи, сын царя Ирода Великого.. 2Он говорил своим приближенным:

– Это – Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, и поэтому в Нем такая чудодейственная сила.

3В свое время Ирод арестовал Иоанна, связал его и бросил в темницу из-за Иродиады, жены своего брата Филиппа14:3 Филипп – сын Ирода Великого и Мариамны, единокровный брат Ирода Антипы., 4потому что Иоанн говорил ему: «Нельзя тебе жить с ней». 5Ирод хотел убить Иоанна, но боялся народа, так как все считали его пророком.

6И вот, когда Ирод праздновал свой день рождения, дочь Иродиады танцевала перед гостями и так понравилась Ироду, 7что он поклялся дать ей все, чего бы она ни попросила. 8Наученная своей матерью, девушка сказала: «Подай мне сюда, на блюде, голову Иоанна Крестителя». 9Царь опечалился, но, так как он поклялся перед возлежавшим за столом гостями, то велел исполнить ее желание. 10Он послал палача в темницу обезглавить Иоанна. 11Его голову принесли на блюде и отдали девушке, а та отнесла ее матери. 12Ученики Иоанна, забрав тело, похоронили его, а затем пошли и рассказали об этом Иисусу.

Насыщение пяти тысяч мужчин

(Мк. 6:32-44; Лк. 9:10-17; Ин. 6:1-13)

13Услышав об этом, Иисус переправился на лодке в пустынное место, чтобы побыть одному. Но люди в городах узнали, куда Он отправился, и пошли туда пешком. 14Когда Иисус сошел на берег и увидел большую толпу, Он сжалился над людьми и исцелил больных, которые были среди них.

15Наступил вечер. Ученики Иисуса подошли к Нему и сказали:

– Место здесь пустынное, и уже поздно. Отпусти народ, пусть пойдут в ближайшие селения и купят себе еды.

16Иисус ответил:

– Им не нужно уходить отсюда. Вы дайте им есть.

17– Но у нас только пять хлебов и две рыбы, – ответили ученики.

18– Принесите все это ко Мне, – сказал Иисус.

19Он велел народу расположиться на траве, взял эти пять хлебов и две рыбы и, подняв глаза к небу, благословил пищу. Затем Он стал разламывать хлебы и давать ученикам, а те – народу. 20Все ели и насытились, и собрали еще двенадцать полных корзин остатков. 21Всего же ело пять тысяч мужчин, не считая женщин и детей.

Иисус идет по воде

(Мк. 6:45-51; Ин. 6:16-21)

22Сразу после этого Иисус велел ученикам сесть в лодку и переправиться на другую сторону озера, а Сам Он оставался, пока не отпустил народ. 23А когда народ разошелся, Иисус поднялся на гору один помолиться. Наступил вечер, и Иисус оставался на горе. 24Тем временем лодка была уже далеко от берега. Ее били волны, так как дул встречный ветер. 25В четвертую ночную стражу, перед рассветом, Иисус пошел к ученикам, ступая по озеру. 26Но ученики, увидев Его идущим по воде, очень испугались.

– Это призрак! – закричали они от страха.

27Но Иисус сразу же заговорил с ними:

– Успокойтесь, это Я, не бойтесь.

28– Господи, если это Ты, – сказал тогда Петр, – то повели мне прийти к Тебе по воде.

29– Иди, – сказал Иисус.

Петр вышел из лодки и пошел по воде к Иисусу. 30Но, увидев, как сильно дует ветер, он испугался и, начав тонуть, закричал:

– Господи, спаси меня!

31Иисус тотчас протянул руку и поддержал его.

– Маловерный, – сказал Он, – зачем же ты стал сомневаться?

32Когда они вошли в лодку, ветер утих. 33Все, кто был в лодке, поклонились Ему.

– Ты – действительно Сын Божий, – сказали они.

Иисус исцеляет всех, кто прикасается к Нему

(Мк. 6:53-56)

34Переправившись на другую сторону озера, они сошли на берег в Геннисарете. 35Местные жители узнали Иисуса и разнесли весть о Его приходе по всей округе. К Иисусу принесли всех больных 36и просили Его, чтобы Он позволил им прикоснуться лишь к кисточке на краю Его одежды. И все, кто прикасался, выздоравливали.