Markus 3 – LB & NIRV

En Levende Bok

Markus 3:1-35

Jesus helbreder en mann på hviledagen

1En annen gang gikk Jesus inn i en synagoge3:1 Synagogen er jødenes bygg for gudstjenester.. Der satt det en mann som hadde en handikappet hånd.

2Etter som det var hviledag3:2 I grunnteksten: Sabbaten. Jødene sin hviledag er den sjuende dagen i deres uke, altså lørdagen. Den dagen utfører ikke de praktiserende jødene noe unødvendig arbeid. Hviledagen ble innstiftet av Gud allerede i Første Mosebok 2:3., holdt fariseerne3:2 Fariseerne var et religiøst parti blant jødene. De var svært nøye med å følge hele Moseloven og hadde for øvrig lagt til egne regler og forskrifter. skarpt øye med Jesus. Skulle han våge å helbrede hånden til mannen på hviledagen? I så tilfelle ville de få noe å anklage ham for.

3Jesus sa til mannen med den handikappede hånden: ”Reis deg og kom fram til meg.” 4Så spurte han fariseerne: ”Hva er tillatt å gjøre på hviledagen i følge Moseloven3:4 Moseloven, eller den jødiske loven, finnes skrevet ned i Første til Femte Mosebok.? Skal vi gjøre godt eller skal vi gjøre ondt? Skal vi redde liv eller skal vi ta liv?” Men ingen ville svare ham. 5Da så han på dem med sinne i blikket, dypt bedrøvet over den likegyldigheten de hadde for menneskelig nød. Til mannen sa han: ”Rekk fram hånden din.” Da mannen gjorde det, ble hånden frisk og normal igjen!

6Men fariseerne dro fra synagogen og begynte straks å legge planer sammen med tilhengerne til kong Herodes3:6 Herodes sine tilhengere støttet romerne. De ville få bort Jesus av politiske grunner, etter som de trodde at han skulle gjøre opprør mot romerne., om å få Jesus arrestert og drept.

Mye folk følger Jesus

7-8Jesus og disiplene trakk seg nå tilbake til stranden ved Genesaretsjøen. Mye folk fra Galilea, Judea, Jerusalem og Idumea, og fra den andre siden av Jordan og helt borte fra Tyrus og Sidon, fulgte ham. Ryktet om alle miraklene hans hadde spredd seg vidt og bredt omkring, og folket strømmet nå til for å se hva som foregikk.

9Jesus ba disiplene om å få tak i en båt og legge den klar i tilfelle folkemassen kom til å presse ham ut i vannet. 10Mange hadde blitt helbredet denne dagen, og de syke presset på fra alle kanter for å røre ved ham.

11Da mannen som var besatt av onde ånder, fikk øye på han falt han ned ved føttene hans og ropte: ”Du er Guds sønn!” 12Men Jesus forbød åndene å avsløre hvem han var.

Jesus velger ut sine tolv nærmeste disipler

13Senere gikk Jesus opp på et fjell og tok med seg noen av dem han hadde valgt ut. Da de var samlet rundt ham, 14valgte han tolv av dem for å følge ham, og for å bli sendt ut med budskapet til folket. 15Han ga dem makt til å drive ut onde ånder.3:15 En del håndskrifter legger til: Han kalte dem disipler eller apostler. 16De tolv han hadde valgt, var: Simon, som han ga navnet Peter, 17Sebedeus sine sønner som het Jakob og Johannes, og som han kalte ”tordensønnene”, 18Andreas, Filip, Bartolomeus, Matteus, Tomas og Jakob, sønnen til Alfeus, Taddeus og Simon ”seloten”3:18 På gresk: ”seloten” eller ”kananaios”, det er senere dannet av et arameisk ord. Simon tilhørte sannsynligvis ”selotene”, et politisk parti som ville gjøre opprør mot romerne. 19og Judas Iskariot, han som seinere forrådte Jesus.

Jesus blir beskyldt for å være besatt av djevelen

20Da Jesus kom tilbake til huset der han bodde, begynte folk å samle seg på nytt. Snart var huset så fullt at verken Jesus eller disiplene fikk tid til å spise. 21Da familien hans fikk høre dette, gikk de dit for å ta hånd om ham. ”Han er gått fra vettet!” sa de.

22Men de skriftlærde3:22 Fariseerne var eksperter på loven, som er et annet navn for hele den jødiske Skriften, det vil si Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente. som hadde kommet fra Jerusalem, sa: ”Han er besatt av Satan3:22 Grunnteksten har: ”Beelsebul”, et hebraisk navn på en avgud som har blitt et synonym til Satan., høvdingen over de onde ånder. Det er derfor de onde åndene er lydige mot ham.”

23Jesus kalte da til seg disse mennene og forklarte saken ved å illustrere med et bilde. Han sa: ”Hvordan kan Satan drive ut sine egne onde ånder? 24Et rike som kommer i strid med seg selv, går jo under. 25Og en familie der medlemmene strider mot hverandre, opphører snart å eksistere som en enhet. 26Dersom Satan strider mot seg selv, da kan han ikke fortsette å styre riket sitt. Da er det snart ute med han. 27Nei, nå skal dere høre hvordan det er: Satan er som en sterk mann. Vil noen gå inn i huset til den sterke mannen og rane ham for det han eier, da må de først binde ham. Etterpå kan de gå inn i huset og rane verdiene hans.

28En ting vil jeg at dere skal ha klart for dere: Menneskene kan få tilgivelse for alle slags synder, til og med hån og spott3:28 Å spotte er å håne og snakke stygt om noe hellig. mot Gud, uansett hvor grovt de enn spotter. 29Men den som håner og spotter Guds Hellige Ånd, kan aldri få tilgivelse. Det er en utilgivelig synd.”

30Dette sa han fordi de påsto at han gjorde miraklene sine ved Satans kraft og ikke i kraften fra Guds Ånd.

Jesu ekte familie

31-32Nå kom moren til Jesus og brødrene hans til det overfylte huset der han underviste. Etter som de selv ikke kunne komme inn, sendte de bud til ham og ba ham å komme ut.

De som satt rundt Jesus, sa til han: ”Moren din og brødrene dine står utenfor og vil treffe deg.” 33Men han svarte: ”Moren min og brødrene mine! Hvem er det?” 34Han så på dem som satt rundt seg og sa: ”Dette er moren min og søsknene mine. 35Hver og en som gjør Guds vilje, er min bror og min søster og moren min.”

New International Reader’s Version

Mark 3:1-35

Jesus Heals on the Sabbath Day

1Another time Jesus went into the synagogue. A man with a weak and twisted hand was there. 2Some Pharisees were trying to find fault with Jesus. They watched him closely. They wanted to see if he would heal the man on the Sabbath day. 3Jesus spoke to the man with the weak and twisted hand. “Stand up in front of everyone,” he said.

4Then Jesus asked them, “What does the Law say we should do on the Sabbath day? Should we do good? Or should we do evil? Should we save life? Or should we kill?” But no one answered.

5Jesus looked around at them in anger. He was very upset because their hearts were stubborn. Then he said to the man, “Stretch out your hand.” He stretched it out, and his hand had become as good as new. 6Then the Pharisees went out and began to make plans with the Herodians. They wanted to kill Jesus.

Crowds Follow Jesus

7Jesus went off to the Sea of Galilee with his disciples. A large crowd from Galilee followed. 8People heard about all that Jesus was doing. And many came to him. They came from Judea, Jerusalem and Idumea. They came from the lands east of the Jordan River. And they came from the area around Tyre and Sidon. 9Because of the crowd, Jesus told his disciples to get a small boat ready for him. This would keep the people from crowding him. 10Jesus had healed many people. So those who were sick were pushing forward to touch him. 11When people controlled by evil spirits saw him, they fell down in front of him. The spirits shouted, “You are the Son of God!” 12But Jesus ordered them not to tell people about him.

Jesus Appoints the Twelve Disciples

13Jesus went up on a mountainside. He called for certain people to come to him, and they came. 14He appointed 12 of them so that they would be with him. He would also send them out to preach. 15And he gave them authority to drive out demons.

16So Jesus appointed the 12 disciples.

Simon was one of them. Jesus gave him the name Peter.

17There were James, son of Zebedee, and his brother John. Jesus gave them the name Boanerges. Boanerges means Sons of Thunder.

18There were also Andrew,

Philip,

Bartholomew,

Matthew,

Thomas,

and James, son of Alphaeus.

And there were Thaddaeus

and Simon the Zealot.

19Judas Iscariot was one of them too. He was the one who was later going to hand Jesus over to his enemies.

Jesus Is Accused by Teachers of the Law

20Jesus entered a house. Again a crowd gathered. It was so large that Jesus and his disciples were not even able to eat. 21His family heard about this. So they went to take charge of him. They said, “He is out of his mind.”

22Some teachers of the law were there. They had come down from Jerusalem. They said, “He is controlled by Beelzebul! He is driving out demons by the power of the prince of demons.”

23So Jesus called them over to him. He began to speak to them using stories. He said, “How can Satan drive out Satan? 24If a kingdom fights against itself, it can’t stand. 25If a family is divided, it can’t stand. 26And if Satan fights against himself, and his helpers are divided, he can’t stand. That is the end of him. 27In fact, none of you can enter a strong man’s house unless you tie him up first. Then you can steal things from his house. 28What I’m about to tell you is true. Everyone’s sins and evil words against God will be forgiven. 29But whoever speaks evil things against the Holy Spirit will never be forgiven. Their guilt will last forever.”

30Jesus said this because the teachers of the law were saying, “He has an evil spirit.”

Jesus’ Mother and Brothers

31Jesus’ mother and brothers came and stood outside. They sent someone in to get him. 32A crowd was sitting around Jesus. They told him, “Your mother and your brothers are outside. They are looking for you.”

33“Who is my mother? Who are my brothers?” he asked.

34Then Jesus looked at the people sitting in a circle around him. He said, “Here is my mother! Here are my brothers! 35Anyone who does what God wants is my brother or sister or mother.”