Markus 2 – LB & NIRV

En Levende Bok

Markus 2:1-28

Jesus helbreder en mann som var lam

1Noen dager seinere kom Jesus på nytt til Kapernaum. Nyheten om at ham var kommet, spredde seg raskt i byen. 2Snart var huset der han bodde, så fullt av folk at de sto langt ute på gaten og tråkket på hverandre. Han talte til dem om budskapet fra Gud.2:2 På gresk: Forkynne ordet.

3Da kom fire menn bærende på en lam mann som lå på en liggematte. 4De klarte ikke å trenge seg inn på grunn av folkemassen, og kunne derfor heller ikke komme fram til Jesus. De laget hull i taket over der han satt. Gjennom åpningen firte de ned liggematten med den lamme mannen. 5Da Jesus så hvor stor tro de hadde, sa han til den lamme: ”Min sønn, jeg har tilgitt syndene dine!”

6Men noen av de skriftlærde2:6 Fariseerne var eksperter på loven, som er et annet navn for hele den jødiske Skriften, det vil si Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente. som satt der, mumlet for seg selv: 7”Hvordan kan han snakke på denne blasfemiske måten og spotte2:7 Å spotte er å håne og snakke stygt om noe hellig. Gud? Det er jo bare Gud som kan tilgi synder.”

8Jesus forsto i sin Ånd hva de tenkte, og sa til dem: ”Hvorfor tenker dere at dette er å spotte? 9Er det ikke like umulig for et menneske å si til den lamme: ’Reis deg opp, ta liggematten og gå’ som å si: ’Jeg tilgir deg syndene dine’?” 10-11Så vendte han seg mot den lamme og sa: ”For å bevise at jeg, Menneskesønnen2:10-11 ”Menneskesønnen” er et hebraisk ord for å si ”av mennesker”. Det var en tittel på Messias, den lovede kongen, hentet fra Daniel 7:13-14., har makt til å tilgi synder her på jorden, så sier jeg til deg: ’Reis deg opp, ta liggematten og gå!’ ”

12Da reiste mannen seg, rullet straks sammen liggematten og gikk ut, rett foran øynene på de sjokkerte tilskuerne som hyllet Gud og ropte: ”Aldri før har vi sett noe slikt!”

Jesus kaller en toller

13Så fortsatte Jesus langs Genesaretsjøen. Store folkemasser kom til ham, og han underviste dem. 14Mens han dro fram, fikk han se Levi, som var sønn til Alfeus, sitte ved tollboden. ”Kom og bli min disippel”, sa Jesus til ham. Levi reiste seg og fulgte Jesus.

15Senere da Jesus og disiplene spiste sammen i huset til Levi, hadde mange av Levis gamle kolleger i tolletaten blandet seg med gjestene. Også noen andre ukjente folk var på plass i selskapet. Mange av disse hadde begynt å følge Jesus.

16Da de skriftlærde2:16 Fariseerne var eksperter på loven, som er et annet navn for hele den jødiske Skriften, det vil si Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente. og fariseerne2:16 Fariseerne var et religiøst parti blant jødene. De var svært nøye med å følge hele Moseloven og hadde for øvrig lagt til egne regler og forskrifter. så Jesus i dette selskapet, sa de til disiplene: ”Er han virkelig falt så dypt at han spiser sammen med tollere og syndere?” 17Jesus hørte det som ble hvisket, og sa: ”Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Min oppgave her på jorden er å føre syndere tilbake til Gud, ikke å ta hånd om de som allerede gjør Guds vilje.”

Jesus svarer på spørsmål om faste

18Disiplene til døperen Johannes og fariseerne$12:18 Fariseerne var et religiøst parti blant jødene. De var svært nøye med å følge hele Moseloven og hadde for øvrig lagt til egne regler og forskrifter. fastet regelmessig. En dag kom noen og spurte Jesus hvorfor ikke disiplene hans fastet, siden dette var vanlig både hos Johannes og fariseerne.

19Jesus svarte: ”Bryllupsgjestene kan da vel ikke faste og gå sultne mens brudgommen ennå er hos dem? Nei, så lenge brudgommen er sammen med dem, kan de ikke faste. 20Men den dagen han blir tatt fra dem, da kommer de til å faste. 21Alt har sin rette tid! Ingen lapper for eksempel et gammelt klesplagg med et stykke nytt tøy som aldri har blitt vasket. Da vil det nye tøyet krympe og rive i stykker plagget, slik at hullet blir enda større. 22Heller ikke slår noen ny vin i gamle vinsekker, for når vinen gjærer, vil sekkene bli sprengt og alt blir ødelagt, både vinen og sekkene. Nei, ny vin slår de i nye skinnsekker som tåler trykket.”

Disiplene plukker aks på hviledagen

23En gang da det var hviledag2:23 I grunnteksten: Sabbaten. Jødene sin hviledag er den sjuende dagen i deres uke, altså lørdagen. Den dagen utfører ikke jødene noe unødvendig arbeid. Hviledagen ble innstiftet av Gud allerede i Første Mosebok 2:3., gikk Jesus og disiplene langs en kornåker. Mens de gikk, nappet disiplene en håndfull aks for å spise.

24Noen av fariseerne2:24 Fariseerne var et religiøst parti blant jødene. De var svært nøye med å følge hele Moseloven og hadde for øvrig lagt til egne regler og forskrifter. sa da til Jesus: ”Hvorfor gjør de dette? Det er jo forbudt etter Moseloven2:24 Moseloven, eller den jødiske loven, finnes skrevet ned i Første til Femte Mosebok. å høste på hviledagen.”

25-26Men Jesus svarte dem: ”Har dere aldri lest hva kong David og mennene hans gjorde den gangen da Abjatar var øversteprest, og de ble sultne og ikke hadde noe å spise?2:25-26 Se Første Samuelsbok 21:1-6. David gikk inn i Guds hus og spiste av det spesielle brødet som bare prestene hadde lov til å spise. Han lot også mennene sine spise det. Dette var jo også et slags brudd mot loven.” 27Så sa Jesus til fariseerne: ”Husk på at hviledagen ble skapt for menneskene sin skyld, og ikke menneskene for hviledagen sin skyld. 28Derfor har jeg, Menneskesønnen2:28 ”Menneskesønnen” er et hebraisk ord for å si ”av mennesker”. Det var en tittel på Messias, den lovede kongen, hentet fra Daniel 7:13-14., rett til å avgjøre hva som er tillatt på hviledagen.”

New International Reader’s Version

Mark 2:1-28

Jesus Forgives and Heals a Man Who Could Not Walk

1A few days later, Jesus entered Capernaum again. The people heard that he had come home. 2So many people gathered that there was no room left. There was not even room outside the door. And Jesus preached the word to them. 3Four of those who came were carrying a man who could not walk. 4But they could not get him close to Jesus because of the crowd. So they made a hole by digging through the roof above Jesus. Then they lowered the man through it on a mat. 5Jesus saw their faith. So he said to the man, “Son, your sins are forgiven.”

6Some teachers of the law were sitting there. They were thinking, 7“Why is this fellow talking like that? He’s saying a very evil thing! Only God can forgive sins!”

8Right away Jesus knew what they were thinking. So he said to them, “Why are you thinking these things? 9Is it easier to say to this man, ‘Your sins are forgiven’? Or to say, ‘Get up, take your mat and walk’? 10But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins.” So Jesus spoke to the man who could not walk. 11“I tell you,” he said, “get up. Take your mat and go home.” 12The man got up and took his mat. Then he walked away while everyone watched. All the people were amazed. They praised God and said, “We have never seen anything like this!”

Jesus Chooses Levi and Eats With Sinners

13Once again Jesus went out beside the Sea of Galilee. A large crowd came to him. He began to teach them. 14As he walked along he saw Levi, the son of Alphaeus. Levi was sitting at the tax collector’s booth. “Follow me,” Jesus told him. Levi got up and followed him.

15Later Jesus was having dinner at Levi’s house. Many tax collectors and sinners were eating with him and his disciples. They were part of the large crowd following Jesus. 16Some teachers of the law who were Pharisees were there. They saw Jesus eating with sinners and tax collectors. So they asked his disciples, “Why does he eat with tax collectors and sinners?”

17Jesus heard that. So he said to them, “Those who are healthy don’t need a doctor. Sick people do. I have not come to get those who think they are right with God to follow me. I have come to get sinners to follow me.”

Jesus Is Asked About Fasting

18John’s disciples and the Pharisees were going without eating. Some people came to Jesus. They said to him, “John’s disciples are fasting. The disciples of the Pharisees are also fasting. But your disciples are not. Why aren’t they?”

19Jesus answered, “How can the guests of the groom go without eating while he is with them? They will not fast as long as he is with them. 20But the time will come when the groom will be taken away from them. On that day they will go without eating.

21“No one sews a patch of new cloth on old clothes. Otherwise, the new piece will pull away from the old. That will make the tear worse. 22No one pours new wine into old wineskins. Otherwise, the wine will burst the skins. Then the wine and the wineskins will both be destroyed. No, people pour new wine into new wineskins.”

Jesus Is Lord of the Sabbath Day

23One Sabbath day Jesus was walking with his disciples through the grainfields. The disciples began to break off some heads of grain. 24The Pharisees said to Jesus, “Look! It is against the Law to do this on the Sabbath day. Why are your disciples doing it?”

25He answered, “Haven’t you ever read about what David did? He and his men were hungry. They needed food. 26It was when Abiathar was high priest. David entered the house of God and ate the holy bread. Only priests were allowed to eat it. David also gave some to his men.”

27Then Jesus said to them, “The Sabbath day was made for man. Man was not made for the Sabbath day. 28So the Son of Man is Lord even of the Sabbath day.”