Kolosserne 2 – En Levende Bok LB

En Levende Bok

Kolosserne 2:1-23

1Jeg vil at dere skal kjenne til hvor hardt jeg har kjempet for dere og menigheten i Laodikea2:1 Laodikea, nåværende Pamukkale i Tyrkia, lå snaut 2 mil fra Kolossæ. Brevet skulle bli lest også i den menigheten., og for alle andre som jeg ikke har truffet personlig. 2Mitt mål er at dere skal bli modige, at dere skal bli knyttet sammen gjennom kjærligheten til hverandre, at dere skal få kunnskap om Guds hemmelige2:2 Paulus bruker ordet ”hemmelig” for å gå imot den religionsblanding som forekom i området, og der innbyggerne oppfattet uttrykket som et viktig ord. plan, som er Kristus selv, slik at dere blir helt trygge. 3Kristus er den som gjør Guds visdom og kunnskap2:3 Paulus bruker ordet ”kunnskap” for å gå imot gnostisismen, en falsk lære som sa at ”den hemmelige kunnskapen”, skulle frelse menneskene. kjent, den skatten som før var skjult. 4Dette sier jeg for at ingen skal bedra dere med lokkende argumenter. 5Ja, selv om jeg er langt borte fra dere, så er hjertet mitt hos dere. Jeg gleder meg over at dere på samme måte som gode soldater står fast og disiplinert i troen på Kristus.

Nytt liv sammen med Kristus

6Dere har tatt imot Jesus Kristus som Herre i livet deres. Lev da i fellesskap med ham. 7La Kristus gi dere kraft og næring, slik at den troen dere har fått undervisning i, kan bli sterkere og sterkere. Og takk stadig for alt han har gjort.

8La ingen bedra dere og ødelegge troen med tomt tankegods2:8 Paulus advarte mot den religionsblanding av jødedom og avgudsdyrkelse som var dette i området.. Den slags bygger på menneskelige tradisjoner og kommer ikke fra Kristus, men fra onde makter i denne verden. 9Den hele og fulle guddommen2:9 Paulus bruker ordet ”fylde” for å gå imot gnostisismen, en falsk lære som sa at ”den guddommelige fylden” styrer menneskene sine skjebner. I følge gnostisismen var ”fylden” summen av mange mindre åndsmakter., alle egenskapene hos Gud og hele hans kraft, bor nemlig i Kristus. Alt var i ham da han levde på jorden som menneske. 10Kristus er Herre over alle herskere og makter i universet.2:10 Området der Kolossæ lå var kjent for sin dyrkelse av englene, og Paulus ville vise at englene står under Jesus i status. Når dere lever i fellesskap med ham, mangler dere ingenting. 11Gjennom fellesskapet med Kristus har dere også blitt omskåret2:11 Paulus gikk imot dem som forlangte at menn som ikke var jøder måtte bli omskåret når de begynte å tro på Kristus.. Kristus omskjærer ikke på den fysiske måten som mennesker gjør. De skjærer bort forhuden på guttene, men han har skåret bort deres gamle ego, som blir styrt av synden. 12Da dere ble døpt inn i fellesskap med Kristus, begravde dere det gamle ego sammen med ham. Ved dåpen har dere fått ett nytt liv sammen med ham, etter som dere trodde at Gud ved sin kraft vakte opp Kristus fra de døde.

13Dere var åndelig døde2:13 Åndelig død er å være skilt fra Gud. på grunn av synden og fordi deres gamle ego ennå ikke var blitt skåret bort. Gud lot dere bli levende sammen med Kristus og tilga oss alle syndene våre. 14Han slo en strek over alt det som anklaget oss. Listen over skylden som vi selv burde ha betalt for, ble spikret fast sammen med Kristus på korset. 15Gjennom det Kristus gjorde for oss, slo Gud alle våpen ut av hendene på herskerne og myndighetene i denne onde verden. Han har latterliggjort dem for hele verden, da han triumferte over dem på korset.

16La ingen dømme dere for det dere spiser eller drikker. La heller ingen tvinge dere til å feire forskjellige høytider og dager som er knyttet til månefasene eller til å holde en spesiell hviledag2:16 I grunnteksten: Sabbaten.. 17Alle disse reglene ga oss bare en foreløpig uskarp skisse av det som skulle komme, om Kristus, han som virkelig eksisterer.2:17 For Paulus var både jødiske og ikke jødiske religiøse skikker et slaveri under regler som ikke kunne frelse noen. 18La ingen ta fra dere den seieren som Kristus har vunnet for dere! Bry dere ikke om disse personene som lar seg bruke til falsk ydmykhet og tilber engler og aldri slutter med å analysere synene sine. De tenker på en menneskelig måte, noe som gjør at de blir hovmodige. De har slett ikke noe å være stolte over. 19De har mistet kontakten med Kristus, med han som er leder og hode for kroppen sin som er menigheten. Gjennom kontakt med Kristus får kroppen sin styrke. Han holder kroppen sammen med knokler og sener, slik at den utvikler seg som Gud vil.

20Dere døde sammen med Kristus da dere begynte å tro på han. Dere er satt fri fra de onde maktene i denne verden. Hvorfor velger dere da en oppførsel som om dere fortsatt tilhørte denne verden? Hvorfor bøyer dere av for personer som sier: 21”Ha ikke noe med dette eller hint å gjøre! Smak ikke på dette! Rør ikke dette!” 22Nei, denne type regler og spissfindig lære er bare menneskelige påfunn om ting til forbruk og som etterpå forsvinner. 23Det ser kanskje ut som visdom, etter som påbudene handler om strenge religiøse øvelser, om falsk ydmykhet og om å være likegyldig til kroppens behov. Disse øvelsene kan aldri hindre et menneske fra å bli styrt av sine onde tanker og begjær.