En Levende Bok

Kolossenserne 1

Hilsen

1Hilsen fra Paulus, som ved Guds vilje er utsending[a] av Jesus Kristus[b]. Min medarbeider Timoteus sender også sin hilsen.

Til våre søsken[c] i Kolossæ som tilhører Gud og tror på Kristus.

Vi ber at Gud, vår Far, vil vise dere godhet og fylle dere med fred.

Paulus takker Gud for menighetens tro

Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, når vi ber for dere. Vi har hørt om den tro dere har på Jesus Kristus og om den kjærlighet dere viser alle de troende. Dere lever i håpet om at Gud til slutt vil frelse dere for evig. Det håpet har dere hatt helt siden dere fikk høre det sanne budskapet om Jesus. Dette budskapet nådde dere og blir nå spredd over hele verden. Over alt forvandler det menneskene, på samme måten som dere ble forandret den dagen dere fikk høre det og forsto at Gud i sin godhet virkelig tilgir syndene våre.

Det var vår kjære medarbeider Epafras, som fortalte disse gode nyhetene til dere. Trofast tjener han Kristus for at dere skal bli frelst[d]. Det var han som fortalte oss om hvilken kjærlighet til andre mennesker Guds Ånd har gitt dere.

Paulus ber for menigheten

Helt siden vi først hørte snakk om dere, har vi bedt for dere. Vi ber at Gud vil hjelpe dere til å forstå hva hans vilje er, og at hans Ånd vil gi dere visdom og forstand. 10 Da kan dere klare å leve på en måte som er verdig for Herren Gud. Vi ber at dere vil glede Herren gjennom alle slags gode gjerninger, og at dere for hver dag som går vil lære ham bedre og bedre å kjenne.

11 Ja, Herren vil styrke dere gjennom sin herlige kraft, slik at dere kan være glade, utholdende og tålmodige uansett hva som måtte møte dere. 12 Takk alltid Gud, vår Far, han som har gjort det mulig for dere å få del i den arven som venter alle som tilhører ham og lever i lyset. 13 Han har fridd oss ut av mørkets makt og lar oss nå få tilhøre hans elskede Sønn. 14 Gjennom det at Sønnen betalte straffen for syndene våre, har vi blitt kjøpt fri fra slaveriet under synden og fått tilgivelse.

Jesus Kristus er Herre over alle ting

15 Jesus Kristus er det synlige bildet av Gud, han som er usynlig. Kristus står over alt det skapte.[e] 16 Gud lot ham skape alt som finnes i himmelen og på jorden, både det vi kan se og det vi ikke kan se, alle høye og mektige engler, makter og myndigheter.[f] Alt er skapt av Kristus og finnes til for å ære ham. 17 Han er[g] til før alt annet, og kraften fra ham holder sammen hele skaperverket.

18 Kristus er hodet for kroppen, det vil si menigheten. Han er alle tings begynnelse. Den første som sto opp fra de døde. Derfor er han den fremste av alle. 19 Gud lot nemlig sin fylde[h], alle hans egenskaper og hele hans kraft, finnes hos Sønnen. 20 Gjennom det at Sønnen ofret sitt blod på korset og tok straffen vår på seg, har Gud sluttet fred med menneskene. Ja, hele skaperverket er forsonet med Gud, både det som finnes på jorden og det som finnes i himmelen.

21 Dette gjelder også dere, dere som hadde vendt ryggen til Gud. Dere var hans fiender, etter som både tankene og handlingene var onde. 22 Nå er dere blitt forsonet med Gud og er vennene hans gjennom at Kristus ble menneske og døde for å ta straffen på seg. Ja, nå tilhører dere Gud og kan stå for ham uten synd og skyld. 23 Dette er virkelighet bare dere holder fast ved troen på Kristus. Troen er den sikre grunnen for livet. La ikke noe rokke ved troen, og ta fra dere håpet om fullkommen frelse som dere har hørt gjennom det glade budskapet om Jesus. Dette budskapet blir nå spredd over hele verden, og jeg, Paulus, tjener Gud ved å bringe det videre.

Paulus sitt arbeid for menigheten

24 Nå er jeg glad over å måtte lide for deres skyld. Enda står det igjen noen av de lidelsene som Kristus har vist at jeg må gå i gjennom for menigheten, som er hans kropp.[i] 25 Gud har nemlig gitt meg i oppdrag å arbeide for menigheten ved å spre budskapet hans til dere som ikke er jøder. 26 Dette budskapet som er fra Gud, er hans hemmelige[j] plan som har ligget skjult gjennom mange generasjoner siden tidenes begynnelse. Men nå har Gud vist den for alle dem som tilhører ham. 27 Han har latt folkene få innsikt i Guds rike og herlige hemmelighet: At alle jordens folk kan oppnå fellesskap med Kristus. At de kan ha det samme håpet om en evig herlighet felles med Gud.

28 Derfor sprer vi budskapet om Kristus over alt der vi kommer. Vi gir råd til alle mennesker og underviser på en så klok måte som det er mulig. Gjennom det vil vi føre alle fram til Gud med en sterk og moden tro, takket være fellesskapet med Kristus. 29 Det er dette målet jeg arbeider og kjemper for, gjennom den mektige kraften som Kristus lar virke i meg.

Notas al pie

 1. 1:1 Kalles også apostel.
 2. 1:1 ”Kristus” betyr ”den salvede” på gresk. Blant Israels folk ble konger, prester og profeter salvet med olje før de begynte oppgaven sin. Gud hadde ved profetene lovet å sende en salvet konge som skulle herske over alle folk. Det hebraisk ordet ”Messias” betyr også ”den salvede”.
 3. 1:2 På gresk: brødre.
 4. 1:7 Andre håndskrifter har: for å hjelpe oss.
 5. 1:15 På gresk: han er den førstefødte i hele skapelsen. Den sønn som ble født først, arvet mer enn sine brødre og sto over dem. Jesus er likestilt med Gud og Herre over skapelsen.
 6. 1:16 Området der Kolossæ lå, var kjent for sin dyrkelse av englene, og Paulus ville vise at englene står under Kristus i status.
 7. 1:17 Paulus bruker presensform, for å vise at Jesus er Gud og evig. Se Andre Mosebok 3:13-14, der Gud kalte seg ”Jeg er”.
 8. 1:19 Paulus bruker ordet ”fylde” for at gå imot gnostisismen, en falsk lære som sa at ”den guddommelige fylden” styrer menneskene sine skjebner. I følge gnostisismen var ”fylden” summen av mange mindre åndsmakter.
 9. 1:24 Se Apostlenes gjerninger – historien om de første troende 9:16.
 10. 1:26 Paulus bruker ordet ”hemmelig” for å gå imot den religionsblanding som forekom i området, og der innbyggerne oppfattet uttrykket som et viktig ord.

New American Standard Bible

Colossians 1

Thankfulness for Spiritual Attainments

1Paul, an apostle of Jesus Christ [a]by the will of God, and Timothy [b]our brother,

To the [c]saints and faithful brethren in Christ who are at Colossae: Grace to you and peace from God our Father.

We give thanks to God, the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you, since we heard of your faith in Christ Jesus and the love which you have [d]for all the [e]saints; because of the hope laid up for you in [f]heaven, of which you previously heard in the word of truth, [g]the gospel which has come to you, just as [h]in all the world also it is constantly bearing fruit and [i]increasing, even as it has been doing in you also since the day you heard of it and [j]understood the grace of God in truth; just as you learned it from Epaphras, our beloved fellow bond-servant, who is a faithful servant of Christ on our behalf, and he also informed us of your love in the Spirit.

For this reason also, since the day we heard of it, we have not ceased to pray for you and to ask that you may be filled with the [k]knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, 10 so that you will walk in a manner worthy of the Lord, [l]to please Him in all respects, bearing fruit in every good work and [m]increasing in the [n]knowledge of God; 11 strengthened with all power, according to [o]His glorious might, [p]for the attaining of all steadfastness and [q]patience; joyously 12 giving thanks to the Father, who has qualified us [r]to share in the inheritance of the [s]saints in Light.

The Incomparable Christ

13 [t]For He rescued us from the [u]domain of darkness, and transferred us to the kingdom of [v]His beloved Son, 14 in whom we have redemption, the forgiveness of sins.

15 [w]He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. 16 For [x]by Him all things were created, both in the heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities—all things have been created through Him and for Him. 17 He [y]is before all things, and in Him all things [z]hold together. 18 He is also head of the body, the church; and He is the beginning, the firstborn from the dead, so that He Himself will come to have first place in everything. 19 For [aa]it was the Father’s good pleasure for all the [ab]fullness to dwell in Him, 20 and through Him to reconcile all things to Himself, having made peace through the blood of His cross; through Him, I say, whether things on earth or things in [ac]heaven.

21 And although you were formerly alienated and hostile in mind, engaged in evil deeds, 22 yet He has now reconciled you in His fleshly body through death, in order to present you before Him holy and blameless and beyond reproach— 23 if indeed you continue in [ad]the faith firmly established and steadfast, and not moved away from the hope of the gospel that you have heard, which was proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, [ae]was made a [af]minister.

24 Now I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I [ag]do my share on behalf of His body, which is the church, in filling up what is lacking [ah]in Christ’s afflictions. 25 Of this church I [ai]was made a minister according to the stewardship from God bestowed on me for your benefit, so that I might [aj]fully carry out the preaching of the word of God, 26 that is, the mystery which has been hidden from the past ages and generations, but has now been manifested to His [ak]saints, 27 to whom God willed to make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. 28 We proclaim Him, admonishing every man and teaching every man [al]with all wisdom, so that we may present every man [am]complete in Christ. 29 For this purpose also I labor, striving according to His [an]power, which [ao]mightily works within me.

Notas al pie

 1. Colossians 1:1 Lit through
 2. Colossians 1:1 Lit the
 3. Colossians 1:2 Or holy ones
 4. Colossians 1:4 Or toward
 5. Colossians 1:4 Or holy ones
 6. Colossians 1:5 Lit the heavens
 7. Colossians 1:5 Or of the gospel
 8. Colossians 1:6 Or it is in the world
 9. Colossians 1:6 Or spreading abroad
 10. Colossians 1:6 Or came really to know
 11. Colossians 1:9 Or real knowledge
 12. Colossians 1:10 Lit unto all pleasing
 13. Colossians 1:10 Or growing by the knowledge
 14. Colossians 1:10 Or real knowledge
 15. Colossians 1:11 Lit the might of His glory
 16. Colossians 1:11 Lit unto all
 17. Colossians 1:11 Or patience with joy
 18. Colossians 1:12 Lit unto the portion of
 19. Colossians 1:12 Or holy ones
 20. Colossians 1:13 Lit Who rescued
 21. Colossians 1:13 Lit authority
 22. Colossians 1:13 Lit the Son of His love
 23. Colossians 1:15 Lit Who is
 24. Colossians 1:16 Or in
 25. Colossians 1:17 Or has existed prior to
 26. Colossians 1:17 Or endure
 27. Colossians 1:19 Or all the fullness was pleased to dwell
 28. Colossians 1:19 I.e. fullness of deity
 29. Colossians 1:20 Lit the heavens
 30. Colossians 1:23 Or in faith
 31. Colossians 1:23 Lit became
 32. Colossians 1:23 Or servant
 33. Colossians 1:24 Or representatively...fill up
 34. Colossians 1:24 Lit of
 35. Colossians 1:25 Lit became
 36. Colossians 1:25 Lit make full the word of God
 37. Colossians 1:26 Or holy ones
 38. Colossians 1:28 Lit in
 39. Colossians 1:28 Or perfect
 40. Colossians 1:29 Lit working
 41. Colossians 1:29 Lit in power