Johannesʼ åpenbaring 3 – En Levende Bok LB

En Levende Bok

Johannesʼ åpenbaring 3:1-22

Brevet til menigheten i Sardes

1Skriv til engelen3:1 Engelen ses som en representant for menigheten. Brevet er altså rettet til menigheten. for menigheten i Sardes:

’Dette er budskapet fra ham som har Guds sju ånder og de sju stjernene.3:1 Sju var det fullkomne tallet. Guds sju Ånder, på gresk: Guds sju ånder kan være en måte å beskrive Guds fullkomne Ånd, eller de mange forskjellige måtene som Guds Ånd virker på. De sju stjernene/menighetene kan sikte til alle menighetene. Han sier til menigheten:

Jeg kjenner til alt i livet deres. Jeg vet at dere er kjent som en levende menighet, men dere er døde! 2Våkn opp og gjør sterk den resten av liv som finnes igjen. Alt holder på å dø! Jeg har sett at gjerningene hos dere ikke stemmer med Guds vilje. 3Tenk på hvordan det var i begynnelsen da dere fikk høre Guds budskap og trodde på det. Hold uavbrutt fast ved budskapet og vend om til meg igjen, for dersom dere ikke våkner, vil jeg komme over dere like brått og uventet som en tyv om natten og straffe dere.

4Til tross for alt finnes det noen hos dere i Sardes menighet som ikke har flekket til klærne sine med verdens synd og smuss. De skal gå med meg i hvite klær3:4 Hvite klær er et bilde på å være uten skyld for Gud., for de har fortjent det. 5Ja, den som vinner seier over ondskapen, skal få sine hvite klær, og jeg skal ikke viske ut hans navn av livets bok3:5 Et register over alle som får evig liv. Se Andre Mosebok 32:32 og Salmenes bok 69:29., men forklare for min Far og englene at denne personen tilhører meg. 6Lytt nøye og forsøk å forstå det Guds Ånd sier til menighetene!’

Brevet til menigheten i Filadelfia

7Skriv til engelen3:7 Engelen ses som en representant for menigheten. Brevet er altså rettet til menigheten. for menigheten i Filadelfia:

’Dette er budskapet fra ham som er hellig, sann og har kong Davids3:7 Jesus har fått kong David sin makt og myndighet. nøkler. Når han åpner, kan ingen stenge, og når han stenger, kan ingen åpne. Han sier til menigheten:

8Jeg kjenner til alt i livet deres. Nå har jeg åpnet en dør for dere, som ingen kan stenge. Dere er ikke sterke, men har holdt fast ved budskapet om meg og har ikke fornektet troen.

9Lytt! Jeg skal la noen komme til dere fra Satans synagoge3:9 Synagogen er jødenes bygg for gudstjenester eller den menighet som møtes der., disse som påstår at de er jøder og Guds folk, men lyver og ikke er det. De skal bli tvunget til å falle ned for dere og erkjenne at jeg elsker dere.

10Dere har fulgt mitt bud om å holde ut. Derfor skal jeg frelse dere fra den perioden med store plager som skal komme over verden for å sette alle menneskene på prøve. 11Jeg kommer snart! Hold fast ved troen, så ingen tar fra dere den seierskransen som er det evige livet.

12Den som vinner seier over ondskapen, skal jeg gjøre til en bærebjelke i Guds tempel, og han trenger aldri mer forlate det. Jeg skal skrive min Guds navn og mitt nye navn på ham og gjøre ham til borger i min Guds by, det nye Jerusalem, som snart kommer ned fra himmelen fra min Gud. 13Lytt nøye og forsøk å forstå det Guds Ånd sier til menighetene.’

Brevet til menigheten i Laodikea

14Skriv til engelen3:14 Engelen ses som en representant for menigheten. Brevet er altså rettet til menigheten. for menigheten i Laodikea:

’Dette er budskapet fra ham som dere kan stole på3:14 På gresk: Som er Amen.. Han som trofast forteller sannheten, herskeren over Guds skaperverk.3:14 Eller: Opphavet til. Han sier til menigheten:

15Jeg kjenner til alt i livet deres. Dere verken elsker meg eller hater meg! Jeg ønsker at dere gjorde det ene eller det andre. 16Etter som dere bare er likegyldig uinteressert og verken er for meg eller imot meg, vil jeg støte dere bort!

17Dere sier: ”Vi er rike! Vi har det materielt godt og har ikke behov av noe mer!” Dere innser ikke at dere, åndelig sett, er elendige, ynkelige, fattige, blinde og nakne.

18Derfor vil jeg gi dere et råd: Kom og kjøp av mitt gull, det som er renset i ild, slik at dere blir virkelig rike. Kjøp rene, hvite klær av meg, slik at dere ikke trenger gå naken og skamfull. Kom og kjøp salve hos meg, slik at dere kan salve øynene deres og få synet tilbake.3:18 Laodikea var provinsens rikeste by, rost og æret for sine banker, sin tekstilproduksjon og sine medisiner. 19Jeg viser til rette og oppdrar alle som jeg elsker. Vend derfor om og lev på nytt helhjertet for meg!

20Jeg står ved døren og banker. Dersom noen hører stemmen min og åpner døren, vil jeg gå inn til ham, og vi skal spise sammen som venner. 21Den som vinner seier over ondskapen, skal få sitte ved siden av meg på min trone, på samme måten som jeg sitter ved siden av min Far i himmelen på hans trone, etter som jeg har vunnet seier. 22Lytt nøye og forsøk å forstå det Guds Ånd sier til menighetene!’ ”