Johannesʼ åpenbaring 21 – LB & NIRV

En Levende Bok

Johannesʼ åpenbaring 21:1-27

En ny himmel og en ny jord

1Jeg så en ny himmel og en ny jord. Den første himmelen og den første jorden var borte, og havet var ikke mer. 2Jeg så Guds by, det nye Jerusalem, komme ned fra himmelen, fra Gud. Den var pyntet som en brud som er klar til å møte sin brudgom.

3Jeg hørte en kraftig stemme fra tronen si: ”Se, nå har Gud tatt bolig blant menneskene! Han skal bo sammen med dem, og de skal være hans folk, ja, Gud selv skal være hos dem.21:3 En del håndskrifter har: Skal være hos de som deres Gud. 4Han skal tørke hver tåre av øynene deres, og døden skal ikke eksistere mer. Det skal ikke lenger forekomme noen sorg eller gråt eller pine. Alt det som før var, er nå borte.”

5Han som sitter på tronen sa: ”Se, jeg gjør alle ting nye!” Så sa han til meg: ”Skriv dette ned, for det jeg sier er pålitelig og sant. 6Det har skjedd! Jeg er alfa og omega,21:6 Alfa og omega er første og siste bokstaven i det greske alfabetet. begynnelsen og slutten på alle ting. Jeg vil la den som er tørst, få drikke av kilden med livets vann helt gratis.21:6 ”Livets vann” er et bilde på det evige livet. Se Salmenes bok 36:10.

7Den som vinner seier over det onde, skal få alt dette som gave. Jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn. 8De feige, de som fornekter meg, de onde og korrupte, mordere, de som lar seg bruke i seksuell løssluppenhet, de som driver med magi og okkultisme, avgudsdyrkere og alle løgnere, stedet for alle disse blir i sjøen som brenner av ild og svovel. Det er den andre død.”

Det nye Jerusalem

9Så kom en av de sju englene som hadde tømt skålene med de sju siste plagene og sa til meg: ”Kom bli med meg, jeg vil vise deg bruden, Lammets elskede.21:9 ”Bruden” er et bilde på alle som tilhører Gud.

10I synet som Guds Ånd lot meg se, ble jeg av engelen ført til en høy fjelltopp.21:10 Eller: Engelen førte meg i ånden til en høy bergtopp. Fra toppen viste han meg Guds by, Jerusalem, som kom ned fra himmelen, fra Gud. 11Byen strålte av Guds herlighet, og den gnistret som en kostbar edelstein, som krystallklar jaspis. 12Den hadde en stor og høy mur med tolv porter, som ble voktet av tolv engler. Navnene på Israels tolv stammer sto skrevet på portene. 13Tre av portene lå mot nord, tre mot sør, tre mot øst og tre mot vest. 14Bymuren hadde tolv grunnsteiner. På dem sto navnene på Lammets tolv disipler21:14 Blir også kalt apostler..

15Engelen som snakket til meg, holdt en målestokk av gull i hånden for å måle byen, portene og muren. 16Da han målte byen, fant han at den var bygget som en kube. Den var like bred som den var lang, og høyden var nøyaktig den samme. Alle målene var 12 000 stadier21:16 12 000 stadier er 220 mil. Men målet er sannsynligvis symbolsk. Byen var bygget som en kube, akkurat som Det aller helligste i templet i Jerusalem. Alt i byen har med det Hellige tallet 12 å gjøre. Murens lengde er 12×1 000, murens tykkelse er 12×12, og det finnes 12 grunnsteiner og 12 porter. Dette skal sannsynligvis symbolisere forbindelsen mellom Israels folk, med sine 12 stammer, og Guds menighet, med sine 12 disipler, også kalte apostler. Se også Esekiel 48:30-35.. 17Så målte engelen muren og fant at tykkelsen var 144 alen21:17 144 alen er 65 m, men målet er sannsynligvis symbolsk, 12×12. Se noten til 21:16. som tilsvarer de menneskelige målene, som også engelen brukte.

18Muren var bygget av edelstein, av jaspis. Byen var av rent gull, som lignet gjennomsiktig glass. 19Grunnsteinene i bymuren var av alle slags vakre edelsteiner. Den første var en jaspis, den andre en safir, den tredje en kalsedon, den fjerde en smaragd, den femte en sardonyks, 20den sjette en karneol, den sjuende en krysolitt, den åttende en beryll, den niende en topas, den tiende en krysopras, den ellevte en hyasint og den tolvte en ametyst. 21De tolv portene var laget av tolv perler, og hver port besto av en massiv, udelt perle. Den store gaten i byen var av rent gull som lignet gjennomsiktig glass.

22Jeg så ikke noe tempel i byen. Herren Gud, han som har all makt, er selv tempel i byen, han og Lammet. 23Byen trenger verken sol eller måne, for Guds herlighet stråler over den, og Lammet er deres lys. 24Folkene på jorden skal bli ledet av dette lyset, og verdens makthavere skal komme til byen med sine rikdommer. 25Portene i byen skal aldri bli stengt, for dagen tar ikke slutt, og det finnes ingen natt. 26Alt kostbart og herlig som folkene eier, skal bli ført inn dit. 27Ikke noe uverdig skal bli tillatt å komme inn, det blir ingen som gjør noe ondskapsfullt eller uhederlig, bare de som har navnene sine skrevet i livets bok21:27 Et register over alle som får evig liv. Se Andre Mosebok 32:32 og Salmenes bok 69:29., og som tilhører Lammet, får plass.

New International Reader’s Version

Revelation 21:1-27

A New Heaven and a New Earth

1I saw “a new heaven and a new earth.” (Isaiah 65:17) The first heaven and the first earth were completely gone. There was no longer any sea. 2I saw the Holy City, the new Jerusalem. It was coming down out of heaven from God. It was prepared like a bride beautifully dressed for her husband. 3I heard a loud voice from the throne. It said, “Look! God now makes his home with the people. He will live with them. They will be his people. And God himself will be with them and be their God. 4‘He will wipe away every tear from their eyes. There will be no more death.’ (Isaiah 25:8) And there will be no more sadness. There will be no more crying or pain. Things are no longer the way they used to be.”

5He who was sitting on the throne said, “I am making everything new!” Then he said, “Write this down. You can trust these words. They are true.”

6He said to me, “It is done. I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End. I will give water to anyone who is thirsty. The water will come from the spring of the water of life. It doesn’t cost anything! 7Those who have victory will receive all this from me. I will be their God, and they will be my children. 8But others will be thrown into the lake of fire that burns with sulfur. Those who are afraid and those who do not believe will be there. Murderers and those who make themselves impure will join them. Those who commit sexual sins and those who practice witchcraft will go there. Those who worship statues of gods and all who tell lies will be there too. The lake of fire is the second death.”

The New Jerusalem is the Bride of the Lamb

9One of the seven angels who had the seven bowls came and spoke to me. The bowls were filled with the seven last plagues. The angel said, “Come. I will show you the bride, the wife of the Lamb.” 10Then he carried me away in a vision. The Spirit took me to a huge, high mountain. He showed me Jerusalem, the Holy City. It was coming down out of heaven from God. 11It shone with the glory of God. It gleamed like a very valuable jewel. It was like a jasper, as clear as crystal. 12The city had a huge, high wall with 12 gates. Twelve angels were at the gates, one at each of them. On the gates were written the names of the 12 tribes of Israel. 13There were three gates on the east and three on the north. There were three gates on the south and three on the west. 14The wall of the city had 12 foundations. Written on them were the names of the 12 apostles of the Lamb.

15The angel who talked with me had a gold measuring rod. He used it to measure the city, its gates and its walls. 16The city was laid out like a square. It was as long as it was wide. The angel measured the city with the rod. It was 1,400 miles long. It was as wide and high as it was long. 17The angel measured the wall as human beings measure things. It was 200 feet thick. 18The wall was made out of jasper. The city was made out of pure gold, as pure as glass. 19The foundations of the city walls were decorated with every kind of jewel. The first foundation was made out of jasper. The second was made out of sapphire. The third was made out of agate. The fourth was made out of emerald. 20The fifth was made out of onyx. The sixth was made out of ruby. The seventh was made out of chrysolite. The eighth was made out of beryl. The ninth was made out of topaz. The tenth was made out of turquoise. The eleventh was made out of jacinth. The twelfth was made out of amethyst. 21The 12 gates were made from 12 pearls. Each gate was made out of a single pearl. The main street of the city was made out of gold. It was gold as pure as glass that people can see through clearly.

22I didn’t see a temple in the city. That’s because the Lamb and the Lord God who rules over all are its temple. 23The city does not need the sun or moon to shine on it. God’s glory is its light, and the Lamb is its lamp. 24The nations will walk by the light of the city. The kings of the world will bring their glory into it. 25Its gates will never be shut, because there will be no night there. 26The glory and honor of the nations will be brought into it. 27Only what is pure will enter the city. No one who causes people to believe lies will enter it. No one who does shameful things will enter it either. Only those whose names are written in the Lamb’s book of life will enter the city.