Johannesʼ åpenbaring 21 – LB & CRO

En Levende Bok

Johannesʼ åpenbaring 21:1-27

En ny himmel og en ny jord

1Jeg så en ny himmel og en ny jord. Den første himmelen og den første jorden var borte, og havet var ikke mer. 2Jeg så Guds by, det nye Jerusalem, komme ned fra himmelen, fra Gud. Den var pyntet som en brud som er klar til å møte sin brudgom.

3Jeg hørte en kraftig stemme fra tronen si: ”Se, nå har Gud tatt bolig blant menneskene! Han skal bo sammen med dem, og de skal være hans folk, ja, Gud selv skal være hos dem.21:3 En del håndskrifter har: Skal være hos de som deres Gud. 4Han skal tørke hver tåre av øynene deres, og døden skal ikke eksistere mer. Det skal ikke lenger forekomme noen sorg eller gråt eller pine. Alt det som før var, er nå borte.”

5Han som sitter på tronen sa: ”Se, jeg gjør alle ting nye!” Så sa han til meg: ”Skriv dette ned, for det jeg sier er pålitelig og sant. 6Det har skjedd! Jeg er alfa og omega,21:6 Alfa og omega er første og siste bokstaven i det greske alfabetet. begynnelsen og slutten på alle ting. Jeg vil la den som er tørst, få drikke av kilden med livets vann helt gratis.21:6 ”Livets vann” er et bilde på det evige livet. Se Salmenes bok 36:10.

7Den som vinner seier over det onde, skal få alt dette som gave. Jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn. 8De feige, de som fornekter meg, de onde og korrupte, mordere, de som lar seg bruke i seksuell løssluppenhet, de som driver med magi og okkultisme, avgudsdyrkere og alle løgnere, stedet for alle disse blir i sjøen som brenner av ild og svovel. Det er den andre død.”

Det nye Jerusalem

9Så kom en av de sju englene som hadde tømt skålene med de sju siste plagene og sa til meg: ”Kom bli med meg, jeg vil vise deg bruden, Lammets elskede.21:9 ”Bruden” er et bilde på alle som tilhører Gud.

10I synet som Guds Ånd lot meg se, ble jeg av engelen ført til en høy fjelltopp.21:10 Eller: Engelen førte meg i ånden til en høy bergtopp. Fra toppen viste han meg Guds by, Jerusalem, som kom ned fra himmelen, fra Gud. 11Byen strålte av Guds herlighet, og den gnistret som en kostbar edelstein, som krystallklar jaspis. 12Den hadde en stor og høy mur med tolv porter, som ble voktet av tolv engler. Navnene på Israels tolv stammer sto skrevet på portene. 13Tre av portene lå mot nord, tre mot sør, tre mot øst og tre mot vest. 14Bymuren hadde tolv grunnsteiner. På dem sto navnene på Lammets tolv disipler21:14 Blir også kalt apostler..

15Engelen som snakket til meg, holdt en målestokk av gull i hånden for å måle byen, portene og muren. 16Da han målte byen, fant han at den var bygget som en kube. Den var like bred som den var lang, og høyden var nøyaktig den samme. Alle målene var 12 000 stadier21:16 12 000 stadier er 220 mil. Men målet er sannsynligvis symbolsk. Byen var bygget som en kube, akkurat som Det aller helligste i templet i Jerusalem. Alt i byen har med det Hellige tallet 12 å gjøre. Murens lengde er 12×1 000, murens tykkelse er 12×12, og det finnes 12 grunnsteiner og 12 porter. Dette skal sannsynligvis symbolisere forbindelsen mellom Israels folk, med sine 12 stammer, og Guds menighet, med sine 12 disipler, også kalte apostler. Se også Esekiel 48:30-35.. 17Så målte engelen muren og fant at tykkelsen var 144 alen21:17 144 alen er 65 m, men målet er sannsynligvis symbolsk, 12×12. Se noten til 21:16. som tilsvarer de menneskelige målene, som også engelen brukte.

18Muren var bygget av edelstein, av jaspis. Byen var av rent gull, som lignet gjennomsiktig glass. 19Grunnsteinene i bymuren var av alle slags vakre edelsteiner. Den første var en jaspis, den andre en safir, den tredje en kalsedon, den fjerde en smaragd, den femte en sardonyks, 20den sjette en karneol, den sjuende en krysolitt, den åttende en beryll, den niende en topas, den tiende en krysopras, den ellevte en hyasint og den tolvte en ametyst. 21De tolv portene var laget av tolv perler, og hver port besto av en massiv, udelt perle. Den store gaten i byen var av rent gull som lignet gjennomsiktig glass.

22Jeg så ikke noe tempel i byen. Herren Gud, han som har all makt, er selv tempel i byen, han og Lammet. 23Byen trenger verken sol eller måne, for Guds herlighet stråler over den, og Lammet er deres lys. 24Folkene på jorden skal bli ledet av dette lyset, og verdens makthavere skal komme til byen med sine rikdommer. 25Portene i byen skal aldri bli stengt, for dagen tar ikke slutt, og det finnes ingen natt. 26Alt kostbart og herlig som folkene eier, skal bli ført inn dit. 27Ikke noe uverdig skal bli tillatt å komme inn, det blir ingen som gjør noe ondskapsfullt eller uhederlig, bare de som har navnene sine skrevet i livets bok21:27 Et register over alle som får evig liv. Se Andre Mosebok 32:32 og Salmenes bok 69:29., og som tilhører Lammet, får plass.

Knijga O Kristu

Otkrivenje 21:1-27

Novi Jeruzalem

1Ugledam zatim novo nebo i novu zemlju jer su staro nebo i zemlja iščeznuli. Ni mora više nema. 2I vidim Sveti grad, novi Jeruzalem, kako silazi s neba, od Boga, poput zaručnice urešene za muža.

3Začujem glasan povik s prijestolja: “Evo, Bog stanuje sa svojim narodom! Prebivat će s njima. Oni će biti njegov narod, a on će biti njihov Bog. 4Otrt će svaku suzu s njihovih očiju. Neće više biti smrti, neće biti žalosti, ni plača, ni boli. Jer sve prijašnje je uminulo.”

5Onaj koji sjedi na prijestolju reče: “Gle, činim sve novo!” Zatim meni reče: “Zapiši ove riječi—vjerodostojne su i istinite!” 6I još reče: “Svršeno je! Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak. Žednima ću dati da se besplatno napiju s izvora vode života. 7Svi će pobjednici baštiniti te blagoslove. Ja ću im biti Bog, a oni meni djeca. 8Ali sve kukavice, nevjernici i pokvarenjaci, svi ubojice i bludnici i vračari te idolopoklonici i svi lažljivci—završit će u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt.”

9Zatim mi priđe jedan od sedmorice anđela sa sedam posuda punih konačnih zala i reče: “Dođi da ti pokažem Zaručnicu, Jaganjčevu Ženu!”

10I u duhu21:10 Ili: u Duhu. me ponese na veliku, visoku goru i pokaže mi sveti grad Jeruzalem kako silazi s neba od Boga. 11Sav je blistao Božjom slavom poput dragoga kamena, poput kristalnoga jaspisa. 12Zidine su mu bile široke i visoke, s dvanaest vrata koja je čuvalo dvanaest anđela. A na svakim je vratima pisalo ime jednoga od izraelskih plemena. 13Sa svake strane—s istoka, sjevera, juga i zapada—bila su troja vrata. 14Gradske zidine imale su dvanaest temelja na kojima su pisala imena dvanaestorice Jaganjčevih apostola.

15Anđeo je imao štap za mjerenje nalik zlatnoj trski da izmjeri grad, njegova vrata i zidine. 16Grad se sterao u obliku kvadrata—duljina mu je bila jednaka širini. Anđeo trskom izmjeri grad: i duljina, i širina, i visina bile su jednake: dvanaest tisuća stadija.21:16 Ili 2 220 kilometara. 17Izmjeri zatim gradske zidine. Bile su široke sto četrdeset četiri lakta21:17 Ili 65 metara. po ljudskoj mjeri kojom je anđeo mjerio.

18Zidine su bile od jaspisa, a sam grad od zlata čistoga poput stakla. 19Gradske su zidine izgrađene na temeljima od različitoga dragog kamenja: prvi je temelj od jaspisa, drugi od safira, treći od kalcedona, četvrti od smaragda, 20peti od sardoniksa, šesti od sarda, sedmi od krizolita, osmi od berila, deveti od topaza, deseti od krizopraza, jedanaesti od hijacinta, a dvanaesti od ametista.

21Dvanaest vrata načinjeno je od dvanaest bisera—svaka od jednoga jedinog bisera. A glavna je ulica od čistoga zlata prozirnoga poput stakla.

22U gradu nisam vidio hram. Njegov je hram Svemogući Gospodin Bog—i Jaganjac. 23Tomu gradu ne trebaju ni sunce ni mjesec jer ga obasjava Božja slava, a Jaganjac mu je svjetlo. 24Narodi će hoditi u njegovoj svjetlosti, a vladari ovoga svijeta donosit će u njega svoju slavu. 25Gradska vrata ne zatvaraju se na svršetku dana jer noći nema. 26U njega će se unijeti slava i čast naroda. 27Ali neće ući ništa nečisto i nitko tko čini gadosti i govori laži, nego samo oni kojih su imena zapisana u Jaganjčevoj Knjizi života.