Johannesʼ åpenbaring 2 – LB & NIRV

En Levende Bok

Johannesʼ åpenbaring 2:1-29

Brevet til menigheten i Efesos

1Skriv til engelen2:1 Engelen ses som en representant for menigheten. Brevet er altså rettet til menigheten. for menigheten i Efesos:

’Dette er budskapet fra ham som holder de sju stjernene i sin høyre hånd og går omkring blant de sju lysestakene av gull. Han sier til menigheten:

2Jeg kjenner til alt i livet deres. Jeg har sett hvordan dere har kjempet tålmodig for å følge meg. Jeg vet at dere ikke kan tåle de onde menneskene, og at dere nøye har testet ut dem som kaller seg mine2:2 Blir også kalt apostler. En ekte disippel av Jesus var utsendt av Jesus selv for å spre budskapet om ham. utsendinger, men ikke er det. Dere har avslørt at de lyver. 3Dere har tålmodig lidd på grunn av troen på meg, og dere har ikke gitt opp.

4En ting må jeg kritisere dere for: Kjærligheten deres er ikke like sterk nå som den var da dere først begynte å tro på meg. 5Tenk på den store forskjellen, og vend om og lev som dere gjorde før. For dersom dere ikke vender om, skal jeg komme til dere og flytte lysestaken fra ditt sted.

6Jeg vil likevel rose og ære dere: Dere hater nikolaittenes2:6 Nikolaittene var gnostikere. De trodde at den åndelige og materielle virkeligheten var skilt fra hverandre, og at de derfor kunne leve umoralsk uten at det påvirkede det åndelige livet. gjerninger, akkurat som jeg selv gjør.

7Lytt nøye og forsøk å forstå det Guds Ånd sier til menighetene! Den som vinner seier over ondskapen, vil jeg gi rett til å spise av livets tre i Guds paradis.’

Brevet til menigheten i Smyrna

8Skriv til engelen2:8 Engelen ses som en representant for menigheten. Brevet er altså rettet til menigheten. for menigheten i Smyrna:

’Dette er et budskap fra ham som er den første og den siste, han som var død men nå lever. Han sier til menigheten:

9Jeg vet hvor mye dere må lide for min skyld, og jeg vet hvor fattige dere er. Men dere er rike, for dere tilhører Gud! Jeg vet at dere blir hånet av dem som kaller seg jøder og Guds folk, men ikke er det. Deres synagoge2:9 Synagogen er jødenes bygg for gudstjenester eller den menighet som møtes der. står i Satans tjeneste. 10Vær ikke redde for den lidelse som venter dere. Jeg sier dere: Djevelen kommer å kaste noen av dere i fengsel for å teste dere. Dere skal bli forfulgt i ti dager. Stå fast ved troen i alt, også når dere møter døden. Da skal jeg gi dere det evige livet som en seierskrans. 11Lytt nøye og forsøk å forstå det Guds Ånd sier til menighetene! Den som vinner seier over ondskapen, skal ikke blir skadet av den annen død.2:11 ”Den annen død”. Forklaringen finnes i 20:14-15 og 21:8.

Brevet til menigheten i Pergamon

12Skriv til engelen2:12 Engelen ses som en representant for menigheten. Brevet er altså rettet til menigheten. for menigheten i Pergamon:

’Dette er budskapet fra ham som har det skarpe, dobbeldeggede sverdet. Han sier til menigheten:

13Jeg vet hvor dere bor. Dere bor i den byen der Satan har sitt maktsentrum2:13 Pergamon var sentrum i provinsen Asia for tilbedelse av den romerske keiseren.. Til tross for det holder dere fast ved meg. Dere har avstått fra å fornekte troen. Til og med da Antipas ble drept i byen der Satan bor nølte dere ikke med å bekjenne dere til meg.

14En ting må jeg likevel kritisere dere for: Dere aksepterer at noen av medlemmene i menigheten er tilhengere av Bileams lære. Det var han som viste Balak hvordan de kunne lokke Israels folk til fall ved å få dem til å spise det som var ofret til avgudene og lede dem inn i seksuell løssluppenhet.2:14 Se Fjerde Mosebok 22–24. 15Denne læren er den samme som nikolaittenes2:15 Nikolaitterne var gnostikere. De trodde at den åndelige og materielle virkeligheten var skilt fra hverandre, og at de derfor kunne leve umoralsk uten at det påvirkede det åndelige livet. lære. Dere har medlemmer som følger den og lar seg bruke til disse syndene.

16Vend om! Ellers skal jeg brått komme til dere og kjempe mot tilhengerne av denne læren med sverdet som kommer ut fra min munn.

17Lytt nøye og forsøk å forstå det Guds Ånd sier til menighetene! Den som vinner seier over ondskapen, skal få spise av det brødet som finnes skjult i himmelen.2:17 Et bilde på åndelig ”mat”. Se Salmenes bok 78:24 og Johannes sin fortelling om Jesus 6:30-33, der Jesus sier at han er brødet fra himmelen. Jeg skal gi ham en hvit stein, og på den skal det stå et nytt navn, som bare den som får det, kjenner til.2:17 Steiner kan ha vært brukt som inngangsbillett til fester. Navnet kan være enten den troende sitt nye navn eller identitet, eller Jesu navn. Se Jesaja 62:2.

Brevet til menigheten i Tyatira

18Skriv til engelen2:18 Engelen ses som en representant for menigheten. Brevet dere altså rettet til menigheten. for menigheten i Tyatira:

’Dette er budskapet fra Guds sønn, han som har øyne som gnistrende ild og føtter som ligner skinnende bronse. Han sier til menigheten:

19Jeg kjenner til alt i livet deres. Jeg vet at dere elsker hverandre og holder fast ved troen på meg. Jeg har sett hvordan dere hjelper hverandre og tålmodig holder ut i lidelsene. Jeg vet at dere gjør mer i dag enn dere gjorde i den første tiden.

20En ting må jeg likevel kritisere dere for. Dere tillater kvinnen Jesabel, hun som sier seg å være en profet, å fortsette å holde fram sine budskap og føre vill mine tjenere til seksuell løssluppenhet. I tillegg spiser de også mat som blir ofret til avgudene. 21Jeg ga henne tid til å angre og vende om, men hun ville ikke slutte med sine seksuelle utsvevelser. 22Derfor vil jeg la henne bli syk og sengeliggende. Alle som har sex med henne, skal bli rammet av fryktelige lidelser, dersom de ikke angrer sitt syndige liv og slutter å være sammen med henne. 23Hennes disipler vil bli rammet av døden. Gjennom dette skal alle menighetene forstå at jeg er den som kjenner de innerste tankene og begjær hos hvert menneske, og at jeg gir hver og en den lønnen han fortjener.

24Når det gjelder dere andre i menigheten i Tyatira, dere som ikke har fulgt denne falske læren, disse ”Satans dype hemmeligheter” som de kaller det, så tenker jeg ikke å kreve noe mer av dere. 25Hold bare fast ved troen til jeg kommer.

26Den som vinner seier over ondskapen og fortsetter å gjøre viljen min helt til veis ende, han vil jeg gi makt over folkene. 27Han skal herske over dem med et spir av jern, og knuse alle som leirkrukker.2:27 Se Salmenes bok 2:9. 28Han skal få samme makten som jeg har fått av min Far i himmelen, og jeg skal gi han morgenstjernen.2:28 Morgenstjernen var et symbol for seier og makt. Jesus ble kalt for morgenstjernen i 22:16. 29Lytt nøye og forsøk å forstå det Guds Ånd sier til menighetene!’

New International Reader’s Version

Revelation 2:1-29

The Letter to the Church in Ephesus

1“Here is what I command you to write to the church in Ephesus.

Here are the words of Jesus, who holds the seven stars in his right hand. He also walks among the seven golden lampstands. He says,

2‘I know what you are doing. You work long and hard. I know you can’t put up with evil people. You have tested those who claim to be apostles but are not. You have found out that they are liars. 3You have been faithful and have put up with a lot of trouble because of me. You have not given up.

4‘But here is something I hold against you. You have turned away from the love you had at first. 5Think about how far you have fallen! Turn away from your sins. Do the things you did at first. If you don’t, I will come to you and remove your lampstand from its place. 6But you do have this in your favor. You hate the way the Nicolaitans act. I hate it too.

7‘Whoever has ears should listen to what the Holy Spirit says to the churches. Here is what I will do for anyone who has victory over sin. I will let that person eat from the tree of life in God’s paradise.’

The Letter to the Church in Smyrna

8“Here is what I command you to write to the church in Smyrna.

Here are the words of Jesus, who is the First and the Last. He is the one who died and came to life again. He says,

9‘I know that you suffer and are poor. But you are rich! Some people say they are Jews but are not. I know that their words are evil. Their worship comes from Satan. 10Don’t be afraid of what you are going to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you. You will be treated badly for ten days. Be faithful, even if it means you must die. Then I will give you life as your crown of victory.

11‘Whoever has ears should listen to what the Holy Spirit says to the churches. Here is what I will do for anyone who has victory over sin. I will not let that person be hurt at all by the second death.’

The Letter to the Church in Pergamum

12“Here is what I command you to write to the church in Pergamum.

Here are the words of Jesus, who has the sharp sword with two edges. He says,

13‘I know that you live where Satan has his throne. But you remain faithful to me. You did not give up your faith in me. You didn’t give it up even in the days of Antipas. Antipas, my faithful witness, was put to death in your city, where Satan lives.

14‘But I have a few things against you. Some of your people follow the teaching of Balaam. He taught Balak to lead the people of Israel into sin. So they ate food that had been offered to statues of gods. And they committed sexual sins. 15You also have people who follow the teaching of the Nicolaitans. 16So turn away from your sins! If you don’t, I will come to you soon. I will fight against those people with the sword that comes out of my mouth.

17‘Whoever has ears should listen to what the Holy Spirit says to the churches. Here is what I will do for anyone who has victory over sin. I will give that person hidden manna to eat. I will also give each of them a white stone with a new name written on it. Only the one who receives this name will know what it is.’

The Letter to the Church in Thyatira

18“Here is what I command you to write to the church in Thyatira.

Here are the words of the Son of God. He is Jesus, whose eyes are like blazing fire. His feet are like polished bronze. He says,

19‘I know what you are doing. I know your love and your faith. I know how well you have served. I know you don’t give up easily. In fact, you are doing more now than you did at first.

20‘But here is what I have against you. You put up with that woman Jezebel. She calls herself a prophet. With her teaching, she has led my servants into sexual sin. She has tricked them into eating food offered to statues of gods. 21I’ve given her time to turn away from her sinful ways. But she doesn’t want to. 22She lay down to commit her sin so I will make her lie down in suffering. Those who commit adultery with her will suffer greatly too. Their only way out is to turn away from what she taught them to do. 23I will strike her children dead. Then all the churches will know that I search hearts and minds. I will pay each of you back for what you have done.

24‘I won’t ask the rest of you in Thyatira to do anything else. You don’t follow the teaching of Jezebel. You haven’t learned what some people call Satan’s deep secrets. 25Just hold on to what you have until I come.

26‘Here is what I will do for anyone who has victory over sin. I will do it for anyone who carries out my plans to the end. I will give that person authority over the nations. 27It is written, “They will rule them with an iron scepter. They will break them to pieces like clay pots.” (Psalm 2:9) Their authority is like the authority I’ve received from my Father. 28I will also give the morning star to all who have victory. 29Whoever has ears should listen to what the Holy Spirit says to the churches.’