En Levende Bok

Jakobs 4

Lev nær Gud

1Hva er det som er årsaken til trette og strid blant dere? Er det ikke det egoistiske begjæret som vil ta makten over kroppen og handlingene? Dere vil ha det som andre har, men føler at dere får så lite. Dere er misunnelige og ødelegger livene til hverandre for å få det som dere selv vil. Ja, dere krangler og ypper strid, men blir ikke tilfredsstilt etter som dere ikke ber Gud om å fylle behovene. Når dere ber, får dere likevel ikke det dere ber om etter som dere har feil motiv. Dere er bare ute etter å tilfredsstille egne begjær.

Hvorfor går dere bort fra Gud? Forstår dere ikke at dersom dere elsker denne verden, blir dere Guds fiender? Dere kan ikke være venn med Gud dersom målet er å nyte godt av denne verden. Tror dere ikke at Gud sier sannheten når det står i Skriften[a]: ”Vårt eget ego som Gud har latt bo i oss, er alltid misunnelig”?[b] Gud vil i sin godhet hjelpe oss til å stå imot dette egoistiske begjæret. Derfor heter det i Skriften:

”Gud misliker dem som er stolte,
    men er god mot dem som erkjenner sitt behov av ham.”[c]

Erkjenn altså behovene av Gud. Bekjemp djevelen, så vil han rømme fra dere. Hold dere nær Gud, så vil han holde seg nær til dere. Be Gud om tilgivelse for syndene. Tvil ikke mer, men tro på Gud av et fullt og helt hjerte. Gråt over det onde dere har gjort. Vis en ekte anger. Slutt å flire og la heller tårene strømme. La deres overfladiske glede bli vendt til sorg. 10 Ja, erkjenn behovene av Herren Gud, så skal han opphøye dere.

Advarsel mot å dømme andre

11 Snakk ikke stygt om hverandre, kjære søsken, for den som snakker stygt om andre og dømmer andre, han snakker nedsettende om Moseloven[d] og dømmer den.[e] Dere har ingen rett til å snakke nedsettende om loven og gjøre dere til dommere over den. Oppgaven er å følge loven. 12 Det finnes bare en som har rett til å dømme, og det er Gud. Det var han som ga oss loven og som alene har makt til å redde eller tilintetgjøre oss. Hvilken rett har du som er menneske, til å dømme andre?

Advarsel mot falsk trygghet

13 Nå kommer en advarsel til dere som sier: ”I dag eller i morgen skal vi reise til den eller den byen, stanse der et år og gjøre gode forretninger.” 14 Hvordan kan dere vite hva som skal skje i morgen? Hvordan livet deres skal bli? Menneskene er som morgenduggen, det ene øyeblikket syns den, og i neste sekund er den dunstet bort.[f] 15 Dere burde i stedet si: ”Dersom Herren Gud vil, da kan vi leve og gjøre det ene eller det andre.” 16 Nå skryter dere over egne planer. En slik selvsikkerhet er ond.

17 Husk på at dere synder mot Gud, når dere vet hvordan dere bør handle, men ikke gjør det.

Notas al pie

 1. 4:5 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.
 2. 4:5 En annen tolkning: Den Ånd som Gud har gitt oss, våker sjalu over oss, slik at vi holder oss til ham. Eller: Gud våker sjalu over vår egen Ånd, som han har latt bo i oss. Se Andre Mosebok 34:14.
 3. 4:6 Se Salomos Ordspråk 3:34.
 4. 4:11 Moseloven, eller den jødiske loven, finnes skrevet ned i Første til Femte Mosebok.
 5. 4:11 Se Tredje Mosebok 19:16.
 6. 4:14 Se Salmenes bok 144:4.

Nouă Traducere În Limba Română

Iacov 4

Supuneţi-vă lui Dumnezeu!

1De unde vin conflictele şi luptele între voi? Nu din acestea[a], din dorinţele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi doriţi, dar nu aveţi; ucideţi şi râvniţi, dar nu puteţi obţine; vă certaţi şi vă luptaţi, dar nu aveţi, pentru că nu cereţi. Sau cereţi, dar nu primiţi, pentru că cereţi ce este rău, ca să risipiţi în plăcerile voastre. Adulteri ce sunteţi! Nu ştiţi că prietenia cu lumea înseamnă duşmănie faţă de Dumnezeu? Aşa că oricine vrea să fie prieten cu lumea se face duşman al lui Dumnezeu. Sau vi se pare că degeaba spune Scriptura: „Dumnezeu tânjeşte cu gelozie după duhul[b] pe care l-a pus să locuiască în noi.“[c]? Însă El dă un har şi mai mare. De aceea Scriptura spune:

„Dumnezeu este împotriva celor mândri,
    dar celor smeriţi El le dă har.“[d]

Supuneţi-vă deci lui Dumnezeu! Împotriviţi-vă diavolului[e], şi el va fugi de la voi. Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi! Curăţiţi-vă mâinile, păcătoşilor! Curăţiţi-vă inimile, oameni cu două feluri de gândire! Întristaţi-vă, tânguiţi-vă şi plângeţi! Râsul vostru să se transforme în jale, iar bucuria în întristare! 10 Smeriţi-vă înaintea Domnului, iar El vă va înălţa!

11 Fraţilor, nu vă vorbiţi de rău unii pe alţii! Cel care-l vorbeşte de rău sau îl judecă pe fratele lui vorbeşte împotriva Legii şi judecă Legea. Însă dacă tu judeci Legea, atunci nu eşti un împlinitor al Legii, ci un judecător. 12 Unul singur este Dătătorul Legii şi Judecătorul, şi anume Cel Care poate să mântuiască şi să distrugă. Dar tu cine eşti să-l judeci pe semenul tău?!

13 Ascultaţi acum voi care spuneţi: „Azi sau mâine ne vom duce într-o anume cetate, vom sta acolo un an, vom face negoţ şi vom câştiga!“ 14 Şi nu ştiţi nici măcar ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este viaţa voastră? Sunteţi un abur, care apare pentru puţin timp şi apoi dispare. 15 În schimb, ar trebui să spuneţi: „Dacă Domnul vrea, vom trăi şi vom face cutare sau cutare lucru.“ 16 Pe când acum vă mândriţi cu lăudăroşeniile voastre! Orice astfel de laudă este rea. 17 Aşadar, cine ştie să facă ce este bine, dar nu-l face, este vinovat de păcat.

Notas al pie

 1. Iacov 4:1 Lit.: de aici
 2. Iacov 4:5 Sau: Duhul
 3. Iacov 4:5 Sau: Duhul pe care Dumnezeu l-a pus să locuiască în noi tânjeşte cu gelozie; nu există nici un citat ca acesta în Scriptură (fie Iacov se referă la o învăţătură evidentă din Scripturi, care nu se află în această formă exactă într-un verset anume, fie Iacov citează o versiune a VT de care nu mai dispunem)
 4. Iacov 4:6 Vezi Prov. 3:34
 5. Iacov 4:7 Gr.: diabolos, care înseamnă bârfitor, defăimător, calomniator