En Levende Bok

Jakobs 4

Lev nær Gud

1Hva er det som er årsaken til trette og strid blant dere? Er det ikke det egoistiske begjæret som vil ta makten over kroppen og handlingene? Dere vil ha det som andre har, men føler at dere får så lite. Dere er misunnelige og ødelegger livene til hverandre for å få det som dere selv vil. Ja, dere krangler og ypper strid, men blir ikke tilfredsstilt etter som dere ikke ber Gud om å fylle behovene. Når dere ber, får dere likevel ikke det dere ber om etter som dere har feil motiv. Dere er bare ute etter å tilfredsstille egne begjær.

Hvorfor går dere bort fra Gud? Forstår dere ikke at dersom dere elsker denne verden, blir dere Guds fiender? Dere kan ikke være venn med Gud dersom målet er å nyte godt av denne verden. Tror dere ikke at Gud sier sannheten når det står i Skriften[a]: ”Vårt eget ego som Gud har latt bo i oss, er alltid misunnelig”?[b] Gud vil i sin godhet hjelpe oss til å stå imot dette egoistiske begjæret. Derfor heter det i Skriften:

”Gud misliker dem som er stolte,
    men er god mot dem som erkjenner sitt behov av ham.”[c]

Erkjenn altså behovene av Gud. Bekjemp djevelen, så vil han rømme fra dere. Hold dere nær Gud, så vil han holde seg nær til dere. Be Gud om tilgivelse for syndene. Tvil ikke mer, men tro på Gud av et fullt og helt hjerte. Gråt over det onde dere har gjort. Vis en ekte anger. Slutt å flire og la heller tårene strømme. La deres overfladiske glede bli vendt til sorg. 10 Ja, erkjenn behovene av Herren Gud, så skal han opphøye dere.

Advarsel mot å dømme andre

11 Snakk ikke stygt om hverandre, kjære søsken, for den som snakker stygt om andre og dømmer andre, han snakker nedsettende om Moseloven[d] og dømmer den.[e] Dere har ingen rett til å snakke nedsettende om loven og gjøre dere til dommere over den. Oppgaven er å følge loven. 12 Det finnes bare en som har rett til å dømme, og det er Gud. Det var han som ga oss loven og som alene har makt til å redde eller tilintetgjøre oss. Hvilken rett har du som er menneske, til å dømme andre?

Advarsel mot falsk trygghet

13 Nå kommer en advarsel til dere som sier: ”I dag eller i morgen skal vi reise til den eller den byen, stanse der et år og gjøre gode forretninger.” 14 Hvordan kan dere vite hva som skal skje i morgen? Hvordan livet deres skal bli? Menneskene er som morgenduggen, det ene øyeblikket syns den, og i neste sekund er den dunstet bort.[f] 15 Dere burde i stedet si: ”Dersom Herren Gud vil, da kan vi leve og gjøre det ene eller det andre.” 16 Nå skryter dere over egne planer. En slik selvsikkerhet er ond.

17 Husk på at dere synder mot Gud, når dere vet hvordan dere bør handle, men ikke gjør det.

Notas al pie

  1. 4:5 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.
  2. 4:5 En annen tolkning: Den Ånd som Gud har gitt oss, våker sjalu over oss, slik at vi holder oss til ham. Eller: Gud våker sjalu over vår egen Ånd, som han har latt bo i oss. Se Andre Mosebok 34:14.
  3. 4:6 Se Salomos Ordspråk 3:34.
  4. 4:11 Moseloven, eller den jødiske loven, finnes skrevet ned i Første til Femte Mosebok.
  5. 4:11 Se Tredje Mosebok 19:16.
  6. 4:14 Se Salmenes bok 144:4.

New Living Translation

James 4

Drawing Close to God

1What is causing the quarrels and fights among you? Don’t they come from the evil desires at war within you? You want what you don’t have, so you scheme and kill to get it. You are jealous of what others have, but you can’t get it, so you fight and wage war to take it away from them. Yet you don’t have what you want because you don’t ask God for it. And even when you ask, you don’t get it because your motives are all wrong—you want only what will give you pleasure.

You adulterers![a] Don’t you realize that friendship with the world makes you an enemy of God? I say it again: If you want to be a friend of the world, you make yourself an enemy of God. Do you think the Scriptures have no meaning? They say that God is passionate that the spirit he has placed within us should be faithful to him.[b] And he gives grace generously. As the Scriptures say,

“God opposes the proud
    but gives grace to the humble.”[c]

So humble yourselves before God. Resist the devil, and he will flee from you. Come close to God, and God will come close to you. Wash your hands, you sinners; purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Let there be tears for what you have done. Let there be sorrow and deep grief. Let there be sadness instead of laughter, and gloom instead of joy. 10 Humble yourselves before the Lord, and he will lift you up in honor.

Warning against Judging Others

11 Don’t speak evil against each other, dear brothers and sisters.[d] If you criticize and judge each other, then you are criticizing and judging God’s law. But your job is to obey the law, not to judge whether it applies to you. 12 God alone, who gave the law, is the Judge. He alone has the power to save or to destroy. So what right do you have to judge your neighbor?

Warning about Self-Confidence

13 Look here, you who say, “Today or tomorrow we are going to a certain town and will stay there a year. We will do business there and make a profit.” 14 How do you know what your life will be like tomorrow? Your life is like the morning fog—it’s here a little while, then it’s gone. 15 What you ought to say is, “If the Lord wants us to, we will live and do this or that.” 16 Otherwise you are boasting about your own pretentious plans, and all such boasting is evil.

17 Remember, it is sin to know what you ought to do and then not do it.

Notas al pie

  1. 4:4 Greek You adulteresses!
  2. 4:5 Or They say that the spirit God has placed within us is filled with envy; or They say that the Holy Spirit, whom God has placed within us, opposes our envy.
  3. 4:6 Prov 3:34 (Greek version).
  4. 4:11 Greek brothers.