En Levende Bok

Jakobs 4

Lev nær Gud

1Hva er det som er årsaken til trette og strid blant dere? Er det ikke det egoistiske begjæret som vil ta makten over kroppen og handlingene? Dere vil ha det som andre har, men føler at dere får så lite. Dere er misunnelige og ødelegger livene til hverandre for å få det som dere selv vil. Ja, dere krangler og ypper strid, men blir ikke tilfredsstilt etter som dere ikke ber Gud om å fylle behovene. Når dere ber, får dere likevel ikke det dere ber om etter som dere har feil motiv. Dere er bare ute etter å tilfredsstille egne begjær.

Hvorfor går dere bort fra Gud? Forstår dere ikke at dersom dere elsker denne verden, blir dere Guds fiender? Dere kan ikke være venn med Gud dersom målet er å nyte godt av denne verden. Tror dere ikke at Gud sier sannheten når det står i Skriften[a]: ”Vårt eget ego som Gud har latt bo i oss, er alltid misunnelig”?[b] Gud vil i sin godhet hjelpe oss til å stå imot dette egoistiske begjæret. Derfor heter det i Skriften:

”Gud misliker dem som er stolte,
    men er god mot dem som erkjenner sitt behov av ham.”[c]

Erkjenn altså behovene av Gud. Bekjemp djevelen, så vil han rømme fra dere. Hold dere nær Gud, så vil han holde seg nær til dere. Be Gud om tilgivelse for syndene. Tvil ikke mer, men tro på Gud av et fullt og helt hjerte. Gråt over det onde dere har gjort. Vis en ekte anger. Slutt å flire og la heller tårene strømme. La deres overfladiske glede bli vendt til sorg. 10 Ja, erkjenn behovene av Herren Gud, så skal han opphøye dere.

Advarsel mot å dømme andre

11 Snakk ikke stygt om hverandre, kjære søsken, for den som snakker stygt om andre og dømmer andre, han snakker nedsettende om Moseloven[d] og dømmer den.[e] Dere har ingen rett til å snakke nedsettende om loven og gjøre dere til dommere over den. Oppgaven er å følge loven. 12 Det finnes bare en som har rett til å dømme, og det er Gud. Det var han som ga oss loven og som alene har makt til å redde eller tilintetgjøre oss. Hvilken rett har du som er menneske, til å dømme andre?

Advarsel mot falsk trygghet

13 Nå kommer en advarsel til dere som sier: ”I dag eller i morgen skal vi reise til den eller den byen, stanse der et år og gjøre gode forretninger.” 14 Hvordan kan dere vite hva som skal skje i morgen? Hvordan livet deres skal bli? Menneskene er som morgenduggen, det ene øyeblikket syns den, og i neste sekund er den dunstet bort.[f] 15 Dere burde i stedet si: ”Dersom Herren Gud vil, da kan vi leve og gjøre det ene eller det andre.” 16 Nå skryter dere over egne planer. En slik selvsikkerhet er ond.

17 Husk på at dere synder mot Gud, når dere vet hvordan dere bør handle, men ikke gjør det.

Notas al pie

  1. 4:5 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.
  2. 4:5 En annen tolkning: Den Ånd som Gud har gitt oss, våker sjalu over oss, slik at vi holder oss til ham. Eller: Gud våker sjalu over vår egen Ånd, som han har latt bo i oss. Se Andre Mosebok 34:14.
  3. 4:6 Se Salomos Ordspråk 3:34.
  4. 4:11 Moseloven, eller den jødiske loven, finnes skrevet ned i Første til Femte Mosebok.
  5. 4:11 Se Tredje Mosebok 19:16.
  6. 4:14 Se Salmenes bok 144:4.

New International Version - UK

James 4

Submit yourselves to God

1What causes fights and quarrels among you? Don’t they come from your desires that battle within you? You desire but do not have, so you kill. You covet but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive, because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures.

You adulterous people,[a] don’t you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Or do you think Scripture says without reason that he jealously longs for the spirit he has caused to dwell in us[b]? But he gives us more grace. That is why Scripture says:

‘God opposes the proud
    but shows favour to the humble.’[c]

Submit yourselves, then, to God. Resist the devil, and he will flee from you. Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Grieve, mourn and wail. Change your laughter to mourning and your joy to gloom. 10 Humble yourselves before the Lord, and he will lift you up.

11 Brothers and sisters, do not slander one another. Anyone who speaks against a brother or sister[d] or judges them speaks against the law and judges it. When you judge the law, you are not keeping it, but sitting in judgment on it. 12 There is only one Lawgiver and Judge, the one who is able to save and destroy. But you – who are you to judge your neighbour?

Boasting about tomorrow

13 Now listen, you who say, ‘Today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money.’ 14 Why, you do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. 15 Instead, you ought to say, ‘If it is the Lord’s will, we will live and do this or that.’ 16 As it is, you boast in your arrogant schemes. All such boasting is evil. 17 If anyone, then, knows the good they ought to do and doesn’t do it, it is sin for them.

Notas al pie

  1. James 4:4 An allusion to covenant unfaithfulness; see Hosea 3:1.
  2. James 4:5 Or that the spirit he caused to dwell in us envies intensely; or that the Spirit he caused to dwell in us longs jealously
  3. James 4:6 Prov. 3:34
  4. James 4:11 The Greek word for brother or sister (adelphos) refers here to a believer, whether man or woman, as part of God’s family.