En Levende Bok

Jakobs 4

Lev nær Gud

1Hva er det som er årsaken til trette og strid blant dere? Er det ikke det egoistiske begjæret som vil ta makten over kroppen og handlingene? Dere vil ha det som andre har, men føler at dere får så lite. Dere er misunnelige og ødelegger livene til hverandre for å få det som dere selv vil. Ja, dere krangler og ypper strid, men blir ikke tilfredsstilt etter som dere ikke ber Gud om å fylle behovene. Når dere ber, får dere likevel ikke det dere ber om etter som dere har feil motiv. Dere er bare ute etter å tilfredsstille egne begjær.

Hvorfor går dere bort fra Gud? Forstår dere ikke at dersom dere elsker denne verden, blir dere Guds fiender? Dere kan ikke være venn med Gud dersom målet er å nyte godt av denne verden. Tror dere ikke at Gud sier sannheten når det står i Skriften[a]: ”Vårt eget ego som Gud har latt bo i oss, er alltid misunnelig”?[b] Gud vil i sin godhet hjelpe oss til å stå imot dette egoistiske begjæret. Derfor heter det i Skriften:

”Gud misliker dem som er stolte,
    men er god mot dem som erkjenner sitt behov av ham.”[c]

Erkjenn altså behovene av Gud. Bekjemp djevelen, så vil han rømme fra dere. Hold dere nær Gud, så vil han holde seg nær til dere. Be Gud om tilgivelse for syndene. Tvil ikke mer, men tro på Gud av et fullt og helt hjerte. Gråt over det onde dere har gjort. Vis en ekte anger. Slutt å flire og la heller tårene strømme. La deres overfladiske glede bli vendt til sorg. 10 Ja, erkjenn behovene av Herren Gud, så skal han opphøye dere.

Advarsel mot å dømme andre

11 Snakk ikke stygt om hverandre, kjære søsken, for den som snakker stygt om andre og dømmer andre, han snakker nedsettende om Moseloven[d] og dømmer den.[e] Dere har ingen rett til å snakke nedsettende om loven og gjøre dere til dommere over den. Oppgaven er å følge loven. 12 Det finnes bare en som har rett til å dømme, og det er Gud. Det var han som ga oss loven og som alene har makt til å redde eller tilintetgjøre oss. Hvilken rett har du som er menneske, til å dømme andre?

Advarsel mot falsk trygghet

13 Nå kommer en advarsel til dere som sier: ”I dag eller i morgen skal vi reise til den eller den byen, stanse der et år og gjøre gode forretninger.” 14 Hvordan kan dere vite hva som skal skje i morgen? Hvordan livet deres skal bli? Menneskene er som morgenduggen, det ene øyeblikket syns den, og i neste sekund er den dunstet bort.[f] 15 Dere burde i stedet si: ”Dersom Herren Gud vil, da kan vi leve og gjøre det ene eller det andre.” 16 Nå skryter dere over egne planer. En slik selvsikkerhet er ond.

17 Husk på at dere synder mot Gud, når dere vet hvordan dere bør handle, men ikke gjør det.

Notas al pie

 1. 4:5 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.
 2. 4:5 En annen tolkning: Den Ånd som Gud har gitt oss, våker sjalu over oss, slik at vi holder oss til ham. Eller: Gud våker sjalu over vår egen Ånd, som han har latt bo i oss. Se Andre Mosebok 34:14.
 3. 4:6 Se Salomos Ordspråk 3:34.
 4. 4:11 Moseloven, eller den jødiske loven, finnes skrevet ned i Første til Femte Mosebok.
 5. 4:11 Se Tredje Mosebok 19:16.
 6. 4:14 Se Salmenes bok 144:4.

New American Standard Bible

James 4

Things to Avoid

1[a]What is the source of quarrels and conflicts among you? [b]Is not the source your pleasures that wage war in your members? You lust and do not have; so you commit murder. You are envious and cannot obtain; so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. You ask and do not receive, because you ask [c]with wrong motives, so that you may spend it [d]on your pleasures. You adulteresses, do you not know that friendship with the world is hostility toward God? Therefore whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Or do you think that the Scripture speaks to no purpose: “[e]He [f]jealously desires the Spirit which He has made to dwell in us”? But He gives a greater grace. Therefore it says, “God is opposed to the proud, but gives grace to the humble.” Submit therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners; and purify your hearts, you double-minded. Be miserable and mourn and weep; let your laughter be turned into mourning and your joy to gloom. 10 Humble yourselves in the presence of the Lord, and He will exalt you.

11 Do not speak against one another, brethren. He who speaks against a brother or judges his brother, speaks against the law and judges the law; but if you judge the law, you are not a doer of the law but a judge of it. 12 There is only one Lawgiver and Judge, the One who is able to save and to destroy; but who are you who judge your neighbor?

13 Come now, you who say, “Today or tomorrow we will go to such and such a city, and spend a year there and engage in business and make a profit.” 14 [g]Yet you do not know [h]what your life will be like tomorrow. You are just a vapor that appears for a little while and then vanishes away. 15 [i]Instead, you ought to say, “If the Lord wills, we will live and also do this or that.” 16 But as it is, you boast in your [j]arrogance; all such boasting is evil. 17 Therefore, to one who knows the [k]right thing to do and does not do it, to him it is sin.

Notas al pie

 1. James 4:1 Lit From where wars and from where fightings
 2. James 4:1 Lit Are they not from here, from your
 3. James 4:3 Lit wickedly
 4. James 4:3 Lit in
 5. James 4:5 Or The spirit which He has made to dwell in us lusts with envy
 6. James 4:5 Lit desires to jealousy
 7. James 4:14 Lit Who do not
 8. James 4:14 Or what will happen tomorrow. What kind of life is yours?
 9. James 4:15 Lit Instead of your saying
 10. James 4:16 Or pretensions
 11. James 4:17 Or good