En Levende Bok

Jakobs 4

Lev nær Gud

1Hva er det som er årsaken til trette og strid blant dere? Er det ikke det egoistiske begjæret som vil ta makten over kroppen og handlingene? Dere vil ha det som andre har, men føler at dere får så lite. Dere er misunnelige og ødelegger livene til hverandre for å få det som dere selv vil. Ja, dere krangler og ypper strid, men blir ikke tilfredsstilt etter som dere ikke ber Gud om å fylle behovene. Når dere ber, får dere likevel ikke det dere ber om etter som dere har feil motiv. Dere er bare ute etter å tilfredsstille egne begjær.

Hvorfor går dere bort fra Gud? Forstår dere ikke at dersom dere elsker denne verden, blir dere Guds fiender? Dere kan ikke være venn med Gud dersom målet er å nyte godt av denne verden. Tror dere ikke at Gud sier sannheten når det står i Skriften[a]: ”Vårt eget ego som Gud har latt bo i oss, er alltid misunnelig”?[b] Gud vil i sin godhet hjelpe oss til å stå imot dette egoistiske begjæret. Derfor heter det i Skriften:

”Gud misliker dem som er stolte,
    men er god mot dem som erkjenner sitt behov av ham.”[c]

Erkjenn altså behovene av Gud. Bekjemp djevelen, så vil han rømme fra dere. Hold dere nær Gud, så vil han holde seg nær til dere. Be Gud om tilgivelse for syndene. Tvil ikke mer, men tro på Gud av et fullt og helt hjerte. Gråt over det onde dere har gjort. Vis en ekte anger. Slutt å flire og la heller tårene strømme. La deres overfladiske glede bli vendt til sorg. 10 Ja, erkjenn behovene av Herren Gud, så skal han opphøye dere.

Advarsel mot å dømme andre

11 Snakk ikke stygt om hverandre, kjære søsken, for den som snakker stygt om andre og dømmer andre, han snakker nedsettende om Moseloven[d] og dømmer den.[e] Dere har ingen rett til å snakke nedsettende om loven og gjøre dere til dommere over den. Oppgaven er å følge loven. 12 Det finnes bare en som har rett til å dømme, og det er Gud. Det var han som ga oss loven og som alene har makt til å redde eller tilintetgjøre oss. Hvilken rett har du som er menneske, til å dømme andre?

Advarsel mot falsk trygghet

13 Nå kommer en advarsel til dere som sier: ”I dag eller i morgen skal vi reise til den eller den byen, stanse der et år og gjøre gode forretninger.” 14 Hvordan kan dere vite hva som skal skje i morgen? Hvordan livet deres skal bli? Menneskene er som morgenduggen, det ene øyeblikket syns den, og i neste sekund er den dunstet bort.[f] 15 Dere burde i stedet si: ”Dersom Herren Gud vil, da kan vi leve og gjøre det ene eller det andre.” 16 Nå skryter dere over egne planer. En slik selvsikkerhet er ond.

17 Husk på at dere synder mot Gud, når dere vet hvordan dere bør handle, men ikke gjør det.

Notas al pie

  1. 4:5 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.
  2. 4:5 En annen tolkning: Den Ånd som Gud har gitt oss, våker sjalu over oss, slik at vi holder oss til ham. Eller: Gud våker sjalu over vår egen Ånd, som han har latt bo i oss. Se Andre Mosebok 34:14.
  3. 4:6 Se Salomos Ordspråk 3:34.
  4. 4:11 Moseloven, eller den jødiske loven, finnes skrevet ned i Første til Femte Mosebok.
  5. 4:11 Se Tredje Mosebok 19:16.
  6. 4:14 Se Salmenes bok 144:4.

The Message

James 4

Get Serious

11-2 Where do you think all these appalling wars and quarrels come from? Do you think they just happen? Think again. They come about because you want your own way, and fight for it deep inside yourselves. You lust for what you don’t have and are willing to kill to get it. You want what isn’t yours and will risk violence to get your hands on it.

2-3 You wouldn’t think of just asking God for it, would you? And why not? Because you know you’d be asking for what you have no right to. You’re spoiled children, each wanting your own way.

4-6 You’re cheating on God. If all you want is your own way, flirting with the world every chance you get, you end up enemies of God and his way. And do you suppose God doesn’t care? The proverb has it that “he’s a fiercely jealous lover.” And what he gives in love is far better than anything else you’ll find. It’s common knowledge that “God goes against the willful proud; God gives grace to the willing humble.”

7-10 So let God work his will in you. Yell a loud no to the Devil and watch him scamper. Say a quiet yes to God and he’ll be there in no time. Quit dabbling in sin. Purify your inner life. Quit playing the field. Hit bottom, and cry your eyes out. The fun and games are over. Get serious, really serious. Get down on your knees before the Master; it’s the only way you’ll get on your feet.

11-12 Don’t bad-mouth each other, friends. It’s God’s Word, his Message, his Royal Rule, that takes a beating in that kind of talk. You’re supposed to be honoring the Message, not writing graffiti all over it. God is in charge of deciding human destiny. Who do you think you are to meddle in the destiny of others?

Nothing but a Wisp of Fog

13-15 And now I have a word for you who brashly announce, “Today—at the latest, tomorrow—we’re off to such and such a city for the year. We’re going to start a business and make a lot of money.” You don’t know the first thing about tomorrow. You’re nothing but a wisp of fog, catching a brief bit of sun before disappearing. Instead, make it a habit to say, “If the Master wills it and we’re still alive, we’ll do this or that.”

16-17 As it is, you are full of your grandiose selves. All such vaunting self-importance is evil. In fact, if you know the right thing to do and don’t do it, that, for you, is evil.