En Levende Bok

Hebreerne 8:1-13

Jesus er øversteprest for en ny pakt

1Hovedsaken i det vi vil si, er altså at Jesus er vår øversteprest. Han sitter på Guds høyre side i himmelen og regjerer.8:1 Se Salmenes bok 110:1. Den som sitter på Guds høyre, side deler hans makt og regjerer sammen med ham. 2Han tjener som prest for Gud i himmelen, i en helligdom som ikke er laget av mennesker, men av Gud selv.

3Oppgaven for øverstepresten er å bære fram gaver og offer til Gud, og derfor var også Jesus nødt til å bære fram et offer. 4Dersom han fortsatt levde her på jorden, ville han likevel ikke vært prest, for her finnes det allerede prester som bærer fram de offer som Moseloven8:4 Moseloven, eller den jødiske loven, finnes skrevet ned i Første til Femte Mosebok. krever. 5Disse prestene tjener i en jordisk helligdom som bare gir oss et uklart bilde av det som finnes i himmelen. Da Moses skulle reise det teltet som Israels folk brukte til sine gudstjenester i ørkenen, sa Gud til ham: ”Pass på at du gjør alt etter det forbilde jeg viste deg på fjellet Sinai.”8:5 Se Andre Mosebok 25:40. 6Jesus Kristus derimot er prest for en mye viktigere oppgave, for han er mellommann i en ny og bedre pakt mellom Gud og menneskene, en pakt som hviler på bedre løfter.

7Dersom den første pakten mellom Gud og hans folk kunne ha hjulpet oss til å følge Guds vilje, da hadde ikke Gud behøvd å erstatte den med en annen. 8Men Gud anklaget Israels folk for ikke å følge hans vilje, og sa:

”Det skal komme en dag da jeg inngår en ny pakt med det folk som bor i Israel og Juda.8:8 Israels folk ble etter kong Salomo uenige. De valgte to forskjellige konger og bodde i to oppdelte landområder.

9Den vil ikke ligne den pakten jeg inngikk med forfedrene deres da jeg tok dem ved hånden og førte dem ut av Egypt.

De holdt ikke fast ved min pakt,

og derfor brydde jeg meg ikke om dem lenger.

10Men dette er den nye pakten jeg en dag vil inngå med Israels folk,

sier Herren: Jeg vil la dem forstå min vilje og mine lover,

og jeg vil gjøre det slik at de av hele hjertet er lydige mot meg.

Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.

11Da skal ingen lenger behøve å undervise hverandre og si:

’Pass på at du lærer Herren å kjenne’,

for da skal alle kjenne meg, både store og små.

12Jeg vil tilgi deres ondskap,

og jeg vil aldri mer huske på syndene deres.”8:12 Se Jeremia 31:31-34.

13Gud taler altså om en ny pakt, og det betyr at den første pakten er gått ut på dato og snart skal forsvinne.

New International Reader's Version

Hebrews 8:1-13

The High Priest of a New Covenant

1Here is the main point of what we are saying. We have a high priest like that. He sat down at the right hand of the throne of the King, the Majesty in heaven. 2He serves in the sacred tent. The Lord set up the true holy tent. A mere human being did not set it up.

3Every high priest is appointed to offer gifts and sacrifices. So this priest also had to have something to offer. 4What if he were on earth? Then he would not be a priest. There are already priests who offer the gifts required by the law. 5They serve at a sacred tent. But it is only a copy and shadow of what is in heaven. That’s why God warned Moses when he was about to build the holy tent. God said, “Be sure to make everything just like the pattern I showed you on the mountain.” (Exodus 25:40) 6But Jesus has been given a greater work to do for God. He is the go-between for the new covenant. This covenant is better than the old one. The new covenant is based on better promises.

7Suppose nothing had been wrong with that first covenant. Then no one would have looked for another covenant. 8But God found fault with the people. He said,

“The days are coming, announces the Lord.

I will make a new covenant

with the people of Israel.

I will also make it with the people of Judah.

9It will not be like the covenant

I made with their people of long ago.

That was when I took them by the hand.

I led them out of Egypt.

My new covenant will be different because they didn’t remain faithful to my old covenant.

So I turned away from them,

announces the Lord.

10This is the covenant I will establish with the people of Israel

after that time, says the Lord.

I will put my laws in their minds.

I will write them on their hearts.

I will be their God.

And they will be my people.

11People will not teach their neighbor anymore.

They will not say to one another, ‘Know the Lord.’

That’s because everyone will know me.

From the least important to the most important,

all of them will know me.

12I will forgive their evil ways.

I will not remember their sins anymore.” (Jeremiah 31:31–34)

13God called this covenant “new.” So he has done away with the first one. And what is out of date and has been done away with will soon disappear.