En Levende Bok

Hebreerne 7

Melkisedek var prest for Gud

1Denne Melkisedek var konge i byen Salem[a] og prest for den Høyeste Gud. Det var han som møtte Abraham, den gangen Abraham kom tilbake etter å ha vunnet et stort slag mot flere konger. Melkisedek ba til Gud om at han skulle gi Abraham alt godt. Abraham på sin side tok en tiendedel av alt han hadde vunnet i krigen, og ga til Melkisedek. Navnet Melkisedek betyr ”kongen som gjør Guds vilje”. Han var også ”fredens konge”, etter som Salem betyr fred. Det står ikke noe i Skriften[b] om Melkisedek sin far eller mor eller forfedre. Livet hans blir omtalt som om det ikke hadde noen begynnelsen eller slutt. Derfor er han prest for evig, akkurat som Guds sønn.

At Melkisedek fikk stor ære, kan vi forstå, etter som Abraham selv, stammefaren til oss jøder, ga Melkisedek en tiendedel av det beste krigsbyttet. Langt seinere fikk Abraham sine etterkommere ta imot Moseloven[c] som sier at de skal gi en tiendedel av alt til prestene, som alltid blir valgt fra Levis[d] stamme. Men Melkisedek hørte ikke til denne presteslekten. Likevel fikk han ta imot en tiendedel av Abraham sitt bytte. Melkisedek måtte også be om at Gud skulle gi Abraham alt godt, det til tross for at det var Abraham som hadde fått Guds løfter. Alle vet jo at det er en større ære å få be Gud om å gi et annen menneske alt godt, enn det er å være det menneske som selv får ta imot gaven.

De jødiske prestene, som langt seinere fikk ta imot en tiendedel av alt, var vanlige, dødelige mennesker. Med Melkisedek var det annerledes. Det er som om Gud ville vise oss at han fortsatt lever, etter som det ikke står noe i Skriften om hans død. Vi kan til og med si at Levi, stammefaren til alle jødiske prester som får ta imot en tiendedel av alt, også ga en tiendedel av alt til Melkisedek gjennom Abraham. 10 Selv om ikke Levi var født da Abraham møtte Melkisedek, fantes likevel bakgrunnen for hans røtter hos Abraham.

11 Jødene har for lenge siden hatt en lov som bygger på at prestene fra Levis stamme gjør tjeneste for Gud. Dersom tjenesten deres kunne gjøre oss feilfrie, behøvde ikke Gud å sende en annen prest, en som var lik Melkisedek, og ikke lik Aron, den første presten fra Levis stamme. 12 Når Gud forandret hele dette regelverket for hvordan prestene skulle bli valgt, og lot en annen prest gjøre tjeneste for ham, da må også Moseloven erstattes med noe nytt. 13 Den presten vi snakker om her, tilhører ikke Levis stamme, men en annen stamme som aldri har tjent Gud og ofret på hans alter. 14 Vår Herre kom fra Juda stamme, som dere alle vet, og det står ingenting i Moseloven om noen prester fra denne stammen.

Jesus er øversteprest som Melkisedek

15 At noe helt nytt har kommet og erstattet den gamle ordningen med at prester skal blir valgt ut fra Levis stamme, er helt klart, etter som denne nye presten er lik Melkisedek, og ikke de andre prestene. 16 Jesus ble ikke valgt ut til prest fordi han tilhørte Levis stamme, slik som Moseloven[e] krever, men fordi livet hans aldri tar slutt. 17 Det står i Skriften[f] om ham:

”Du er prest til evig tid,
    på samme måte som Melkisedek.”[g]

18 Moseloven har altså blitt erstattet med noe bedre, etter som loven ikke kunne hjelpe oss til å følge Guds vilje og komme nær ham. 19 Ingen mennesker har noen gang blitt fullkomne ved å være lydig mot loven. Men nå har Jesus ført oss nær til Gud og gitt oss et sikkert håp om at vi en dag skal bli frelst for evig.

20-21 Gud har sverget en ed på at Jesus for alltid skal være presten vår. Noe slikt har han aldri gjort med de andre prestene. Det er bare Jesus som har fått høre Gud si:

”Herren har sverget en ed som han ikke vil bryte:
    ’Du er prest for evig.’ ”[h]

22 Denne eden er garantien for at den nye og bedre pakten som Jesus har opprettet mellom Gud og menneskene skal stå fast.

23 En annen forskjell er at de i den gamle ordningen med prester fra Levis stamme hele tiden måtte tilsette nye prester, etter som døden satte en stopper for tjenesten deres. 24 Jesus derimot fortsetter å tjene som prest, etter som han lever for evig. 25 Derfor kan han også i all framtid frelse de som kommer til Gud på grunn av det han gjorde. Han lever for alltid og kan appellere til Gud for hvert menneske.

26 Jesus er en slik øversteprest som vi virkelig trengte. En som er hellig og uten skyld og aldri har gjort noe galt. Derfor er han også skilt fra verdens onde mennesker og har blitt tatt opp til Gud i himmelen. 27 Han ligner ikke de andre øversteprestene som hver dag må ofre til Gud. Først for å få tilgivelse for sine egne synder, så for at folket skal få tilgivelse for sine. Nei, Jesus ofret seg selv på korset en gang for alle, for at vi skal få tilgivelse for syndene. 28 De øversteprestene som har blitt tilsatt i tråd med Moseloven er vanlige syndige mennesker. Nå har altså Gud, ved å sverge en ed, satt Moseloven til side og innført en ny ordning. Han har innsatt sin sønn som fullkommen øversteprest til evig tid.

Notas al pie

  1. 7:1 Sannsynligvis det nåværende Jerusalem. Melkisedek blir nevnt første gangen i Første Mosebok 14:18-20.
  2. 7:3 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.
  3. 7:5 Moseloven, eller den jødiske loven, finnes skrevet ned i Første til Femte Mosebok.
  4. 7:5 Levi var barnbarns barn til Abraham, og Levis etterkommere ble valgt ut til å bli prester mange hundre år senere.
  5. 7:16 Moseloven, eller den jødiske loven, finnes skrevet ned i Første til Femte Mosebok.
  6. 7:17 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.
  7. 7:17 Se Salmenes bok 110:4.
  8. 7:20-21 Se Salmenes bok 110:4.

New International Reader's Version

Hebrews 7

Melchizedek the Priest

1Melchizedek was the king of Salem. He was the priest of God Most High. He met Abraham, who was returning from winning a battle over some kings. Melchizedek blessed him. Abraham gave him a tenth of everything. First, the name Melchizedek means “king of what is right.” Also, “king of Salem” means “king of peace.” Melchizedek has no father or mother. He has no family line. His days have no beginning. His life has no end. He remains a priest forever. In this way, he is like the Son of God.

Think how great Melchizedek was! Even our father Abraham gave him a tenth of what he had captured. Now the law lays down a rule for the sons of Levi who become priests. They must collect a tenth from the people. They must collect it from the other Israelites. They must do this, even though all of them belong to the family line of Abraham. Melchizedek did not trace his family line from Levi. But he collected a tenth from Abraham. Melchizedek blessed the one who had received the promises. Without a doubt, the more important person blesses the less important one. In the one case, the tenth is collected by people who die. But in the other case, it is collected by the one who is said to be living. Levi collects the tenth. But we might say that Levi paid the tenth through Abraham. 10 That’s because when Melchizedek met Abraham, Levi was still in Abraham’s body.

Jesus Is Like Melchizedek

11 The law that was given to the people called for the priestly system. That system began with Levi. Suppose the priestly system could have made people perfect. Then why was there still a need for another priest to come? And why did he need to be like Melchizedek? Why wasn’t he from Aaron’s family line? 12 A change of the priestly system requires a change of law. 13 We are talking about a priest who is from a different tribe. No one from that tribe has ever served at the altar. 14 It is clear that our Lord came from the family line of Judah. Moses said nothing about priests who were from the tribe of Judah. 15 But suppose another priest like Melchizedek appears. Then what we have said is even more clear. 16 He has not become a priest because of a rule about his family line. He has become a priest because of his powerful life. His life can never be destroyed. 17 Scripture says,

“You are a priest forever,
    just like Melchizedek.” (Psalm 110:4)

18 The old rule is set aside. It was weak and useless. 19 The law didn’t make anything perfect. Now a better hope has been given to us. That hope brings us near to God.

20 The change of priestly system was made with a promise. Others became priests without any promise. 21 But Jesus became a priest with a promise. God said to him,

“The Lord has given his word and made a promise.
    He will not change his mind. He has said,
    ‘You are a priest forever.’ ” (Psalm 110:4)

22 Because God gave his word, Jesus makes certain the promise of a better covenant.

23 There were many priests in Levi’s family line. Death kept them from continuing in office. 24 But Jesus lives forever. So he always holds the office of priest. 25 People now come to God through him. And he is able to save them completely and for all time. Jesus lives forever. He prays for them.

26 A high priest like that really meets our need. He is holy, pure and without blame. He isn’t like other people. He does not sin. He is lifted high above the heavens. 27 He isn’t like the other high priests. They need to offer sacrifices day after day. First they bring offerings for their own sins. Then they do it for the sins of the people. But Jesus gave one sacrifice for the sins of the people. He gave it once and for all time. He did it by offering himself. 28 The law appoints as high priests men who are weak. But God’s promise came after the law. By his promise the Son was appointed. The Son has been made perfect forever.