En Levende Bok

Hebreerne 2:1-18

Advarsel mot å forlate budskapet om frelse

1Etter som vi nå vet hvilken makt Jesus har, må vi være nøye med å holde oss til budskapet vi har hørt og ikke gli bort fra det. 2Allerede den jødiske loven som Moses tok imot fra englene, gjaldt som et budskap fra Gud. Hver og en som syndet og brøt loven, fikk sin rettferdige straff. 3Hvordan skal da vi unngå å bli straffet dersom vi ikke bryr oss om den vidunderlige frelsen som Gud har tilbydd oss. Det var Herren Jesus selv som først underviste om denne frelsen. Senere har vi fått undervisningen bekreftet av dem som lyttet til ham. 4Dessuten har Gud selv bekreftet budskapet ved å gi de troende kraft til å utføre mange fantastiske mirakler og tegn. Gud har gitt oss forskjellige nådegaver ved sin Hellige Ånd, alt i tråd med Guds plan.

Jesus ble menneske

5Den kommende verden som vi snakker om, vil ikke bli styrt av engler. 6Dette er klart beskrevet i Skriften2:6 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente. der det står et sted:

”Hva er da et menneske, at du tenker på det,

en menneskesønn, at du tar hånd om ham?

7Du lot mennesket stå lavere i rang enn englene for en kort tid,

men ga det kongelig herlighet og ære.

8Du satte mennesket til å herske over alt du hadde skapt,

du ga det makt over alle ting.”2:8 Se Salmenes bok 8:5-7. I det hebraiske språket kan ”lavere… for en tid” kan også tolkes som ”litt lavere”.

Da Gud satte mennesket til å herske over alle ting, mente han virkelig alle ting. Han gjorde ikke noe unntak. Ennå har vi ikke sett alt dette skje. 9Det vi til nå har sett, er at Menneskesønnen2:9 ”Menneskesønnen” er et hebraisk ord for å si ”av mennesker”. Det var en tittel på Kristus, den lovede kongen, hentet fra Daniel 7:13-14., Jesus, som for en kort tid var lavere i rang enn englene, nå har fått kongelig herlighet og ære, fordi han var villig til å lide og dø. Ja, i sin uendelige godhet lot Gud ham dø for alle.

10Gud har skapt alt, og alt finnes til for å ære ham. Derfor ville han også gjøre mange mennesker til sine barn og gi dem del i herligheten. Gud lot Jesus lide og dø i vårt sted, for at Jesus skulle bli den fullkomne herskeren som kan frelse oss for evig.

11Jesus døde for at vi skulle bli satt fri fra skyld og bli verdige til å stå innfor Gud. Vi som har blitt satt fri, har nå den samme Far som Jesus. Derfor skammer ikke Jesus seg for å kalle oss søsken2:11 På gresk: brødre. Samme tolkning blir brukt gjennom hele brevet.. 12Det står i Skriften at han sier til Gud:

”Jeg skal fortelle om din storhet for mine søsken,

og lovsynge deg midt i menigheten.”2:12 Se Salmenes bok 22:23.

13På et annet stedet sier han:

”Jeg vil stole på ham”,

og:

”Her er jeg og de barna som Gud har gitt meg.”2:13 Se Jesaja 8:17-18.

14De barna det er snakk om, var mennesker av kjøtt og blod. Derfor måtte også Jesus bli et menneske av kjøtt og blod, slik at han kunne dø. Bare ved å dø i vårt sted, kunne han som var herre over døden, bryte djevelens makt. 15Gjennom dette satte Jesus alle fri som hele livet hadde vært slaver under dødens frykt.

16Det var ikke englene Jesus kom for å hjelpe. Nei, han kom for å hjelpe etterkommerne til Abraham. 17Derfor var han nødt til å bli lik oss på alle vis som sine søsken. På den måten kunne han få medfølelse med oss og trofast tjene som vår øversteprest for Gud. Ja, han ble vår øversteprest og forsonet oss med Gud gjennom å ta straffen for syndene våre på seg. 18Siden han nå selv har lidd og blitt fristet, kan han også hjelpe oss når vi blir fristet til å gjøre det som er galt.

New International Reader's Version

Hebrews 2:1-18

A Warning to Pay Attention

1So we must pay the most careful attention to what we have heard. Then we will not drift away from it. 2Even the message God spoke through angels had to be obeyed. Every time people broke the Law, they were punished. Every time they didn’t obey, they were punished. 3Then how will we escape if we don’t pay attention to God’s great salvation? The Lord first announced this salvation. Those who heard him gave us the message about it. 4God showed that this message is true by signs and wonders. He showed that it’s true by different kinds of miracles. God also showed that this message is true by the gifts of the Holy Spirit. God gave them out as it pleased him.

Jesus Was Made Fully Human

5God has not put angels in charge of the world that is going to come. We are talking about that world. 6There is a place where someone has spoken about this. He said,

“What are human beings that you think about them?

What is a son of man that you take care of him?

7You made them a little lower than the angels.

You placed on them a crown of glory and honor.

8You have put everything under their control.” (Psalm 8:4–6)

So God has put everything under his Son. Everything is under his control. We do not now see everything under his control. 9But we do see Jesus already given a crown of glory and honor. He was made lower than the angels for a little while. He suffered death. By the grace of God, he tasted death for everyone. That is why he was given his crown.

10God has made everything. He is now bringing his many sons and daughters to share in his glory. It is only right that Jesus is the one to lead them into their salvation. That’s because God made him perfect by his sufferings. 11And Jesus, who makes people holy, and the people he makes holy belong to the same family. So Jesus is not ashamed to call them his brothers and sisters. 12He says,

“I will announce your name to my brothers and sisters.

I will sing your praises among those who worship you.” (Psalm 22:22)

13Again he says,

“I will put my trust in him.” (Isaiah 8:17)

And again he says,

“Here I am. Here are the children God has given me.” (Isaiah 8:18)

14Those children have bodies made out of flesh and blood. So Jesus became human like them in order to die for them. By doing this, he could break the power of the devil. The devil is the one who rules over the kingdom of death. 15Jesus could set people free who were afraid of death. All their lives they were held as slaves by that fear. 16It is certainly Abraham’s children that he helps. He doesn’t help angels. 17So he had to be made like people, fully human in every way. Then he could serve God as a kind and faithful high priest. And then he could pay for the sins of the people by dying for them. 18He himself suffered when he was tempted. Now he is able to help others who are being tempted.