En Levende Bok

Galaterne 6:1-18

Som du sår, skal du høste

1Kjære søsken, om likevel noen synder mot Gud, da skal dere som blir styrt av Guds Ånd, hjelpe den personen til å få et godt forhold til Gud. Gjør det uten å fremheve dere selv, og pass på at dere ikke selv faller for samme fristelse. 2Støtt andre på de områdene der de er svake, for da lyder dere den kjærlighetens lov som Kristus har gitt oss.6:2 Se Johannes sin fortelling om Jesus 13:34-35, der Jesus sier: ”Så nå befaler jeg dere noe nytt: elske hverandre…” 3Den som innbiller seg at han er bedre enn andre, til tross for at han selv har en masse svakheter, han lurer bare seg selv. 4Hver og en må tenke gjennom sine egne handlinger, og ikke sammenligne seg med andre. Vær ikke stolte over dere selv, bare fordi andre kanskje er et hakk verre. 5Hver og en er ansvarlig for sine egne handlinger for Gud. 6Den som blir undervist om Guds budskap, har ansvaret for å dele med den som underviser. 7Ikke bedra dere selv! Det er ikke mulig å bedra Gud. Det et menneske sår, får det også høste. 8Dersom vi lar den menneskelige naturen styre handlingene våre, får vi til slutt høste evig ødeleggelse. Men dersom vi lar Guds Ånd styre handlingene våre, skal Ånden en dag la oss få høste evig liv. 9La oss ikke bli trette av å gjøre det som er godt. Bare dersom vi ikke gir opp, vil vi nyte godt av det evige livet når den tiden kommer som Gud har bestemt. 10Ta derfor vare på hver anledning til å gjøre godt mot andre mennesker, og spesielt mot dem som tror på Kristus.

Avsluttende advarsel

11For riktig å understreke det jeg vil ha sagt, skriver jeg med egne hender og store bokstaver: 12De personene som forsøker å tvinge troende menn til å la seg omskjære, gjør det bare for å holde seg til venns med jødene. De vil unngå å bli forfulgt for sin tro på at Kristus døde på korset. 13Disse som påstår at alle troende menn må bli omskåret, er ikke selv lydige mot hele Moseloven6:13 Moseloven, eller den jødiske loven, finnes skrevet ned i Første til Femte Mosebok.. De vil bare at dere skal la dere omskjære, slik at de kan rose seg over å ha gjort dere til jøder.

14Men det eneste jeg vil rose meg over, er at vår Herre Jesus Kristus døde på korset for vår skyld. På grunn av hans død har denne onde verden ikke lenger noen makt over meg, etter som mitt gamle ego ble spikret fast på korset sammen med ham. 15Om en troende mann er omskåret eller ikke spiller ingen rolle. Det handler i stedet om at Kristus må forvandle hele mennesket og gjøre det til en ny skikkelse.

Et siste ønske

16Jeg ber om at Gud skal ha omsorg for dere som vil leve etter dette prinsippet og fylle dere med sin fred. Dere er Guds eget folk, det virkelige Israel. 17Gi meg nå ikke flere bekymringer når det gjelder dette spørsmålet, for det er jeg som har måtte lide for Jesus, og det er jeg som tilhører ham, ikke disse personene som vil forvirre dere.

18Med ønsker om at vår Herre Jesus Kristus i sin godhet og kjærlighet skal beskytte dere, kjære søsken. Ja, det er min bønn!6:18 I grunnteksten: Amen!

King James Version

Galatians 6:1-18

1Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness; considering thyself, lest thou also be tempted. 2Bear ye one another’s burdens, and so fulfil the law of Christ. 3For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. 4But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another. 5For every man shall bear his own burden. 6Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. 7Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. 8For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. 9And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not. 10As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. 11Ye see how large a letter I have written unto you with mine own hand. 12As many as desire to make a fair shew in the flesh, they constrain you to be circumcised; only lest they should suffer persecution for the cross of Christ. 13For neither they themselves who are circumcised keep the law; but desire to have you circumcised, that they may glory in your flesh. 14But God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. 15For in Christ Jesus neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision, but a new creature. 16And as many as walk according to this rule, peace be on them, and mercy, and upon the Israel of God. 17From henceforth let no man trouble me: for I bear in my body the marks of the Lord Jesus. 18Brethren, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.