En Levende Bok

Efeserne 5:1-33

Ett liv i kjærlighet

1Altså skal dere handle på samme måten som Gud og tilgi hverandre, etter som dere er hans elskede barn. 2Elsk hverandre og la Kristus være ideal for dere. Han elsket oss så høyt at han ga sitt eget liv for å sette oss fri fra synden. Denne gaven var et offer som gledet Gud.

3Blant dere må det aldri forekomme seksuell løssluppenhet og annen umoral eller griskhet. Tenk på at dere tilhører Gud! 4Pornografiske historier, dumt prat og ondskapsfull spøk passer ikke blant dere. Takk i stedet Gud når dere er sammen. 5En ting må dere ha klart for dere: Ingen som lar seg bruke til seksuell løssluppenhet og annen umoral eller griskhet, får del i Kristus og plass blant Guds eget folk. Den slags er å tilbe avguder. 6La dere ikke bli lurt av de som sier at disse handlingene ikke er synd, for Gud kommer til å dømme alle som ikke lyder ham. 7Delta aldri i det som disse personene hengir seg til.

8Før levde dere i åndelig mørke, men nå lever dere i lyset, i fellesskap med Herren Jesus. La derfor livet deres vise at dere tilhører lyset. 9Dersom lyset får forvandle dere, da kommer dere til å gjøre det som er godt. Dere vil holde dere til sannheten i tråd med Guds vilje. 10Spør alltid om hva Gud vil at dere skal gjøre. 11De som lever i åndelig mørke, gjør det som er ondt. Ha derfor ikke noe med deres onde og meningsløse gjerninger å gjøre, men avslør heller ondskapen. 12Det som disse personene har for seg i det skjulte, er så skammelig at vi ikke en gang vil snakke høyt om det. 13Når lyset faller på synden, vil den bli avslørt. 14Lyset avdekker alt. Derfor bruker vi å appellere, og si:

”Våkn opp du som sover,

stå opp fra de døde,

så skal Kristus inspirere deg til å leve i lyset.”5:14 Sitatet er sannsynligvis tatt fra en sang.

15Vær nøye med hvordan dere lever. Lev ikke som dumme fjols, men som kloke og ansvarlige. 16Ta være på mulighetene dere får til å gjøre godt. Tiden vi lever i er ond. 17Gjør ikke noe tankeløst, men forsøk å forstå hva Herren Jesus vil. 18Drikk dere ikke fulle på alkohol, for det leder til et vilt og umoralsk liv. La dere i stedet bli fylt av Guds Ånd. 19Oppmuntre hverandre gjennom å synge lovsanger til Herren Jesus. Ja, syng både nye og gamle sanger til hans ære.5:19 I de første menighetene sang de både salmer av Salmenes bok og andre nyere komponerte sanger. Sitatet i v.14 er sannsynligvis fra en slik ny sang. Syng og spill av hele hjertet! 20Takk alltid Gud, vår Far, for alt som Herren Jesus Kristus har gjort for oss.

Råd til ektefolk

21Begge parter i et ekteskap må sette den andre over seg selv. På denne måten ærer dere Jesus Kristus. 22Dere kvinner som er gift, må sette mannen deres over dere selv på samme måten som dere setter Herren Jesus først i livet. 23Mannen skal være en leder for sin kone, på samme måten som Kristus er leder og hode for kroppen sin, som er menigheten. Husk på at Kristus ble leder gjennom det å frelse alle som tilhører hans kropp. 24På samme måten som menigheten setter Kristus først, må en gift kvinne sette mannen sin over seg selv.

25Dere menn som er gift, må på den andre siden vise kona like mye kjærlighet og omsorg som Kristus viste menigheten. Kristus ga til og med sitt liv for menigheten. 26Det gjorde han for at den ved budskapet om ham kunne bli vasket ren og tilhøre Gud. 27Han ville la menigheten stå fram for Gud full av herlighet, og uten den minste flekk eller rynke, helt uten synd og feil. 28På samme måten må en mann elske sin kone som om hun skulle være hans egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker med andre ord seg selv. 29-30Ingen hater sin egen kropp, men tar hånd om den og gir den det den trenger. På samme måten tar Kristus hånd om kroppen sin, som er menigheten. På den kroppen er vi alle forskjellige lemmer.

31Det står i Skriften5:31 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.: ”Derfor skal en mann forlate foreldrene sine og holde seg til kona si, slik at de to blir ett.5:31 Se Første Mosebok 2:24. 32Det ligger en stor hemmelighet i dette sitatet fra Skriften. Helt i tråd med min mening er dette et bilde på forholdet mellom Kristus og menigheten. 33Men det handler også om dere som er gift. Derfor skal mannen elske sin kone som seg selv, og kona skal vise respekt for mannen sin.

New Russian Translation

Эфесянам 5:1-33

1Подражайте Богу, будучи Его любимыми детьми. 2Живите в любви, как и Христос нас полюбил и отдал Самого Себя за нас как жертвенное приношение Богу, в приятное благоухание. 3Среди вас ни в коем случае не должно быть даже намека на разврат, или другую нечистоту, или жадность – это не подобает святому Божьему народу. 4В вашей речи не должно быть никаких непристойностей, пустой болтовни или грязных шуток, лучше благодарите Бога. 5Знайте, что ни один человек: ни предающийся разврату, ни порочный, ни алчный – а это то же самое, что идолопоклонник, – не получит наследства в Царстве Христа и Бога. 6И пусть никто вас не обманывает, выступая против вышесказанного, потому что непокорность вызывает гнев Божий5:6 Букв.: «за это приходит гнев Божий на сынов непокорности».. 7Не имейте ничего общего с такими людьми5:7 Букв.: «с ними»..

Дети света

8Когда-то вы были тьмой, но сейчас, когда вы в Господе, вы стали светом. Живите как дети света. 9А плод света – это всякая доброта, праведность и истина. 10Старайтесь разузнать, что приятно Господу. 11Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, напротив, обличайте эти дела. 12О том, чем такие люди занимаются втайне, даже стыдно говорить. 13Но все тайное при свете становится явным. 14Свет делает все видимым, поэтому и говорится:

«Проснись, спящий!

Воскресни из мертвых –

и Христос осветит тебя»5:14 По всей вероятности, это были слова песни, которую пели в первых христианских церквах..

15Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как глупые, но как мудрые. 16Дорожите временем, потому что в эти дни много зла. 17Не будьте легкомысленны, а лучше старайтесь понять, в чем заключена воля Господа. 18Не напивайтесь вином, это ведет к распутству5:18 См. Прит. 23:31-35; Ис. 5:11.. Но лучше исполняйтесь Духом. 19Наставляйте друг друга псалмами, гимнами и духовными песнопениями. Пойте и прославляйте Господа в ваших сердцах. 20Всегда и за все благодарите Бога Отца во имя нашего Господа Иисуса Христа.

Христианская семья

21Подчиняйтесь друг другу из страха перед Христом. 22Вы, жены, подчиняйтесь вашим мужьям, как Господу. 23Ведь муж – глава своей жене, как и Христос – Глава и Спаситель Церкви – Своего тела. 24И как Церковь подчиняется Христу, так и жены должны во всем подчиняться своим мужьям.

25А вы, мужья, любите ваших жен так, как Христос полюбил Свою Церковь. Он Самого Себя отдал за нее, 26чтобы сделать ее святой, очистив ее водным омовением через слово, 27чтобы Ему поставить ее перед Собой как славную Церковь, не имеющую пятна, или порока, или чего-то подобного, чтобы она была святой и непорочной. 28Точно так и мужья должны любить своих жен, любить, как свое собственное тело. Тот, кто любит свою жену, любит самого себя. 29Ведь нет такого человека, кто бы ненавидел свое тело, но каждый питает свое тело и заботится о нем. Так и Христос заботится о Церкви, 30потому что мы – члены Его тела. 31«Поэтому оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, и двое станут одной плотью»5:31 Быт. 2:24.. 32В этих словах скрыта великая истина, и я говорю вам, что они относятся к взаимоотношениям Христа и Церкви. 33А что касается вас, пусть каждый муж любит свою жену, как самого себя, и жена пусть почитает своего мужа.