En Levende Bok

Efeserne 4:1-32

Enhet ved Guds Ånd

1Derfor vil jeg som ble kastet i fengsel fordi jeg spredde budskapet om Herren Jesus, oppfordre dere til å leve på en måte som er verdig dem som er innbudt til å være Guds barn. 2Innse at dere trenger hverandre, og møt hverandre med mildhet og tålmodighet. Elsk hverandre og ha overbærenhet med hverandre sine feil. 3Pass på at dere lever i fred med hverandre, slik at dere kan beholde den enheten som Guds Ånd har gitt dere. 4Vi er alle lemmer på den samme kroppen, og vi har fått den samme Ånden. Alle har vi blitt tilbudt det samme håpet om til slutt å bli frelst for evig. 5Det finnes bare en Herre, en tro og en dåp. 6Det finnes bare en Gud, som er Far til oss alle, står over oss alle, virker gjennom oss alle og bor i oss alle.

7Kristus har i sin godhet også gitt hver og en av oss evner til å utføre definerte oppgaver. 8Derfor står det i Skriften4:8 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.:

”Han steg opp i det høye,

han tok fanger,

og han ga menneskene gaver.” 4:8 Se Salmenes bok 68:19.

9Legg merke til at det står ”han steg opp”. Det må bety at han først hadde kommet ned til jorden.4:9 Eller: til underverdenen. Det vil si de dødes verden. 10Og han som kom ned, er også den som steg opp til Gud i himmelen for å fylle hele universet med sin nærhet.

11Dette er de evnene og gavene han ga oss: Noen ble utsendinger som skulle grunnlegge menigheter på nye steder. Andre ble profeter som fikk evner til å holde fram budskapet fra Gud. Noen skulle spre de glade nyhetene om Jesus. Andre igjen skulle bli ledere for menighetene og undervise.4:11 På gresk: apostler, profeter, evangelister, gjetere og lærere.

12Alle disse har et ansvar for å utruste de troende, slik at de i sin tur kan tjene Kristus og bygge opp kroppen hans som er menigheten. 13Målet er at vi alle skal være samstemte i vår tro og kunnskap om Guds sønn, slik at vi blir fullt voksne og lik Kristus i vår tillit til Gud.

14Da vil vi ikke lenger være barnslige og umodne med en stadig vaklende og usikker tro. Ingen vil lenger kunne bedra oss med falsk lære og fantasifulle løgner som blir presentert som sannhet. 15Nei, da vil vi holde fast ved det sanne budskapet om Jesus Kristus, og bli fylt av kjærlighet. Ja, for hver dag som går, vil vi bli mer og mer like Kristus, han som er leder og hode for kroppen sin, det vil si menigheten. 16Det er han som føyer hele kroppen sammen til en enhet og holder den samlet ved hjelp av lederne den har valgt. Gjennom det at hvert lem i kroppen bidrar med den oppgaven Gud har gitt den, vokser hele kroppen og blir bygget opp til en enhet der alle elsker hverandre.

Regler for det nye livet

17På oppdrag fra Herren Jesus vil jeg oppfordre dere: Lev ikke lenger som de som ikke kjenner Gud. Tankene deres er forvirret. 18Sinnet deres er fylte av et åndelig mørke. De har ingen del i det livet som Gud gir, for de vet ikke noe om Gud, og vil heller ikke vite noe. 19Uten skam kaster de seg ut i et vilt og umoralsk liv, og kan ikke få nok av all slags skammelige handlinger.

20Dere som har lært Jesus Kristus å kjenne, har fått et annet livssyn og en annen atferd. 21Dere har fått høre budskapet om ham, og har gjennom det fått greie på hva fellesskapet med Kristus betyr for dere. 22Derfor må dere slutte å leve som dere gjorde før. Dere må kaste fra dere det gamle ego som om det skulle være skitne klær. Deres gamle ego var dømt til evig undergang og fylt av begjær som lokket dere til å synde. 23Dere må tenke på en nye måte. Et nytt forhold til Gud. 24Dere skal ta på dere nye, rene klær, en ny fysisk natur, som er skapt for å ligne Gud. Da vil dere gjøre det som er rett og leve fullt og helt for Gud, slik som det sanne budskapet lærer dere.

25Lyv ikke lenger, men vær ærlige mot hverandre.4:25 Se Sakarja 8:16. Vi hører jo sammen, som lemmer i den samme kroppen. 26Dersom dere blir sinte på hverandre, ta dere da i vare så dere ikke synder.4:26 Se Salmenes bok 4:5. Pass på å forsone dere med hverandre og bli venner før dagens slutt. 27La ikke djevelen få sjanse til å friste dere til å synde.

28Den som er tyv, må slutte å stjele. I stedet må han begynne å arbeide og gjøre rett og skjel for seg. Da kan han også dele med dem som lider nød. 29Ikke snakk på en slik måte at dere sårer og gjør andre lei seg. Forsøk heller å oppmuntre andre og styrke troen deres når det trengs, slik at de som hører får nytte av det dere sier.

30Gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg ved den måten dere handler på. Husk på at Ånden er tegnet på at dere tilhører Gud og en dag vil bli satt fri for evig.

31Slutt med all bitterhet, sinne og raserianfall. Dere skal ikke forulempe og såre hverandre med harde ord. Vær ikke ondskapsfulle. 32Pass på at dere er gode og kjærlige mot hverandre. Tilgi hverandre, akkurat som Gud har tilgitt dere på grunn av det Kristus har gjort for oss.

New International Reader's Version

Ephesians 4:1-32

Growing Up Together in the Body of Christ

1I am a prisoner because of the Lord. So I am asking you to live a life worthy of what God chose you for. 2Don’t be proud at all. Be completely gentle. Be patient. Put up with one another in love. 3The Holy Spirit makes you one in every way. So try your best to remain as one. Let peace keep you together. 4There is one body and one Spirit. You were appointed to one hope when you were chosen. 5There is one Lord, one faith and one baptism. 6There is one God and Father of all. He is over everything. He is through everything. He is in everything.

7But each one of us has received a gift of grace. These gifts are given to us by Christ. 8That is why Scripture says,

“When he went up to his place on high,

he took many prisoners.

He gave gifts to his people.” (Psalm 68:18)

9What does “he went up” mean? It can only mean that he also came down to the lower, earthly places. 10The one who came down is the same one who went up. He went up higher than all the heavens. He did it in order to fill all creation. 11So Christ himself gave the gift of the apostles to the church. He gave the prophets and those who preach the good news. And he also gave the pastors and teachers as a gift to the church. 12He gave all these people so that they might prepare God’s people to serve. Then the body of Christ will be built up. 13That will continue until we all become one in the faith. We will also become one in the knowledge of God’s Son. Then we will be grown up in the faith. We will receive everything that Christ has for us.

14We will no longer be babies in the faith. We won’t be like ships tossed around by the waves. We won’t be blown here and there by every new teaching. We won’t be blown around by cleverness and tricks. Certain people use them to hide their evil plans. 15Instead, we will speak the truth in love. So we will grow up in every way to become the body of Christ. Christ is the head of the body. 16He makes the whole body grow and build itself up in love. Under the control of Christ, each part of the body does its work. It supports the other parts. In that way, the body is joined and held together.

Teachings for Living as Christians

17Here is what I’m telling you. I am speaking for the Lord as I warn you. You must no longer live as the Gentiles do. Their thoughts don’t have any purpose. 18They can’t understand the truth. They are separated from the life of God. That’s because they don’t know him. And they don’t know him because their hearts are stubborn. 19They have lost all feeling for what is right. So they have given themselves over to all kinds of evil pleasures. They take part in every kind of unclean act. And they are full of greed.

20But that is not the way of life in Christ that you learned about. 21You heard about Christ and were taught about life in him. What you learned was the truth about Jesus. 22You were taught not to live the way you used to. You must get rid of your old way of life. That’s because it has been made impure by the desire for things that lead you astray. 23You were taught to be made new in your thinking. 24You were taught to start living a new life. It is created to be truly good and holy, just as God is.

25So each of you must get rid of your lying. Speak the truth to your neighbor. We are all parts of one body. 26Scripture says, “When you are angry, do not sin.” (Psalm 4:4) Do not let the sun go down while you are still angry. 27Don’t give the devil a chance. 28Anyone who has been stealing must never steal again. Instead, they must work. They must do something useful with their own hands. Then they will have something to give to people in need.

29Don’t let any evil talk come out of your mouths. Say only what will help to build others up and meet their needs. Then what you say will help those who listen. 30Do not make God’s Holy Spirit mourn. The Holy Spirit is the proof that you belong to God. And the Spirit is the proof that God will set you completely free. 31Get rid of all hard feelings, anger and rage. Stop all fighting and lying. Don’t have anything to do with any kind of hatred. 32Be kind and tender to one another. Forgive one another, just as God forgave you because of what Christ has done.