En Levende Bok

Apostlenes-gjerninge 7

Stefanus sin forsvarstale

1Øverstepresten spurte Stefanus: ”Er disse anklagene sanne?”

Stefanus svarte: ”Kjære brødre og ledere i folket vårt! Hør etter det jeg vil si! Vår mektige og vidunderlige Gud viste seg for vår stamfar Abraham, da han bodde i Mesopotamia før han hadde flyttet til Karan.[a] Gud sa til ham: ’Gå ut fra ditt land og dine slektninger og gå til det landet som jeg skal lede deg til.’[b] Derfor flyttet Abraham fra landet til kaldeerne og bosatte seg i Karan. Der bodde han til faren hans var død. Siden førte Gud ham videre til det landet der dere nå bor. Gud ga ham ingen jord, ikke et eneste lite område, men han lovet at hele landet til slutt skulle tilhøre Abraham og etterkommerne hans. Dette til tross for at Abraham på den tiden ikke hadde noen barn.

Gud sa også til ham at etterkommerne hans skulle bo i et fremmed land og bli slaver og være undertrykket i 400 år. ’Men jeg skal straffe det folket som gjør dem til slaver’, sa Gud, ’og etter dette skal de forlate det fremmede landet og tilbe meg på dette stedet.’[c]

Gud ga Abraham instruksjoner om at alle gutter i hver familie skulle bli omskåret. Det var et tegn på at de aksepterte den pakten Gud hadde inngått med Abraham. Da Abraham sin sønn som het Isak, var født, ble han omskåret på den åttende dagen. Isak ble seinere far til Jakob[d], og Jakob ble far til de tolv sønnene som bli regnet som våre stamfedre. Disse stamfedrene, altså sønnene til Jakob, var misunnelige på broren sin som het Josef. De solgte Josef som slave til Egypt, men Gud var med ham. 10 Først reddet han Josef ut av alle vanskelighetene og lot ham bli en høyt aktet og mektig medarbeider hos farao som var konge i Egypt. Deretter ga Gud Josef en slik visdom at farao utnevnte ham til å styre hele Egypt og ta hånd om den kongelige forvaltningen.

11 Etter et tid ble det sultekatastrofer og store lidelser i Egypt og Kanaan, der forfedrene våre bodde. Folket vårt manglet mat. 12 Da fikk Jakob høre at det fortsatt var såkorn i Egypt. Derfor sendte han sine sønner dit for å kjøpe såkorn, først en gang og så en gang til. 13 På den andre reisen til Egypt avslørte Josef for dem hvem han var, og brødrene ble presentert for farao. 14 Noe seinere sendte Josef bud etter faren sin Jakob og hele slekten hans for at de skulle komme til Egypt. Til sammen var de 75 personer. 15 Så kom Jakob til Egypt og ble der til han døde, både han og sønnene hans. 16 Kroppene deres ble ført til Sikem og ble begravd i den graven som Abraham kjøpte av Hemors sønner.

17 Nå nærmet det seg den tiden da Gud skulle innfri løftet sitt til Abraham. Folket vårt hadde vokst kraftig og blitt et stort folk i Egypt. 18 Men på denne tiden fikk Egypt en ny konge, en som ikke kjente til Josef.[e] 19 Denne kongen var grusom mot folket vårt og forsøkte ved list å kvitte seg med alle gjennom å tvinge forfedrene våre til å sette ut sine nyfødte barn, slik at de skulle dø.

20 I denne tiden ble Moses født. Han var et uvanlig vakkert barn. Foreldrene hans skjulte ham hjemme i tre måneder. 21 Til slutt ble han for stor til å gjemme bort. De ble tvunget til å sette ham ut. Da ble han funnet av datteren til farao. Hun adopterte gutten som sin egen sønn. 22 Moses fikk den beste utdannelsen noen kunne få i Egypt. Han var handlekraftig og snakket med stor myndighet.

23 Da Moses var 40 år, begynte han å gruble over sine røtter og ville lete opp sitt eget folk, israelittene[f], for å hjelpe dem. 24 Ved et besøk han gjorde blant sine, fikk han se en egypter som mishandlet en israelitt. Han skyndte seg og kom israelitten til hjelp og hevnet seg ved å drepe egypteren. 25 Moses trodde at folket skulle forstå at Gud hadde sendt ham for å sette alle fri, men det gjorde de ikke.

26 Neste dag fikk han øye på to israelitter som hadde røket opp i slagsmål. Han forsøkte å mekle mellom dem og sa: ’Dere er jo brødre! Hvorfor vil dere skade hverandre?’ 27 Men de som hadde startet slagsmålet, dyttet Moses unna og spurte: ’Hvem har satt deg til leder og dommer over oss? 28 Tenker du å drepe meg som du drepte egypteren i går?’[g] 29 Da Moses hørte at det han hadde gjort, var kjent, flyktet han fra Egypt og levde som fremmed i landet Midjan. Der ble han far til to sønner.

30 Da han 40 år seinere oppholdt seg i ørkenen, nær fjellet Sinai, viste en engel seg for ham i en brennende tornebusk. 31 Moses ble svært forbauset over det han så, og da han gikk nærmere for å undersøke hva det var, ropte Herren til ham: 32 ’Jeg er dine forfedres Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud.’ Da skalv Moses av frykt og våget ikke å se opp. 33 Herren sa til ham: ’Ta av deg sandalene, for du står på hellig jord. 34 Jeg har sett lidelsene som mitt folk treller under i Egypt og hørt ropene deres. Nå har jeg kommet for å sette dem fri, og jeg sender deg tilbake til Egypt.’[h]

35 Gud sendte altså tilbake den samme mannen, som folket før hadde avvist med ordene: ’Hvem har satt deg til leder og dommer over oss?’. Gjennom engelen som viste seg i tornebusken, ble han valgt ut til leder og redningsmann. 36 Moses fikk ved hjelp av mirakler og tegn lede folket ut av Egypt, gjennom Rødehavet og ørkenen i 40 år.

37 Det var Moses som bar fram Guds budskap til israelittene og sa: ’Gud skal la en profet lik meg stå opp for dere av deres eget folk.’[i] 38 Det var også Moses som fikk snakke med en engel på fjellet Sinai og formidle engelen sitt budskap til folket da de var i ørkenen. Han fikk ta imot Guds lov, budskapet som gir liv,[j] og overgi det til oss.

39 Men forfedrene våre satte seg opp mot Moses og ville vende tilbake til Egypt. 40 De sa til Aron, som var bror til Moses: ’Lag guder til oss som kan lede oss, for denne Moses som førte oss ut av Egypt, ser ut til å ha forsvunnet.’[k] 41 Så laget de en avgud i form av en kalv og ofret til den, glade over det de selv hadde skapt i menneskelig klokskap. 42 Da ga Gud opp folket og lot dem tjene solen, månen og stjernene som sine guder! I profetene sin bok[l] sier Gud:

’Var det meg dere ofret til i de 40 årene i ørkenen, dere Israels folk?
43     Nei, dere drasset omkring på avgudene deres,
teltet til Molok og stjernen til Romfa,
    bilder som dere selv gjorde for å kunne tilbe.
Derfor skal jeg fordrive dere til et land bortenfor Babylon.’[m]

44 På reisen gjennom ørkenen hadde forfedrene våre med seg vitnesbyrdets telt[n]. Teltet var laget nøyaktig etter det forbilde som Gud hadde vist Moses. 45 Det gikk siden i arv til forfedrene våre. Da Josva erobret landet fra folkene som Gud drev bort, tok de med seg teltet inn i det nye landet. Det ble siden brukt helt til kong Davids tid.

46 Gud hadde i sin godhet valgt ut David til å tjene ham, og David ba om å få bygge et tempel for Israels Gud, 47 Det ble sønnen hans Salomo som fikk gjøre det. 48 Likevel bor ikke den Høyeste i bygninger som menneskene har laget. Gud sier jo i profeten Jesaja:

49 ’Himmelen er min trone,
    og jorden er min foteskammel.
Kan du bygge et tempel til meg som er bedre enn dette?
sier Herren.
Kan du gi meg et sted der jeg kan bo?
50     Jeg har jo skapt både himmelen og jorden.’[o]

51 Dere gjenstridige skapninger, som nekter å høre på det Gud sier. Dere er som de verste gudsfornektere! Alltid gjør dere motstand mot Guds Hellige Ånd, akkurat som forfedre deres gjorde. 52 Si meg navnet på en eneste profet som bar fram Guds budskap og ikke ble forfulgt av forfedrene deres. De drepte til og med dem som forutsa at den Rettferdige[p] skulle komme, han som dere nå har forrådt og myrdet. 53 Dere var med vilje og vitende ulydige mot Moseloven[q], til tross for at dere fikk den overrakt fra englenes hender.”

Stefanus bli steinet

54 Da de religiøse lederne hørte dette, ble de så rasende på Stefanus at de freste av sinne[r]. 55 Stefanus, som var fylt av Guds Hellige Ånd, så opp mot himmelen og fikk se Guds herlighet og Jesus som sto ved Guds høyre hånd.[s] 56 Stefanus sa: ”Jeg ser himmelen åpen og Jesus, Menneskesønnen[t], stå ved Guds høyre hånd!”

57 Da skrek de høyt og holdt seg for ørene. Så kastet de seg over Stefanus. 58 De slepte ham ut av byen for å steine ham. De som anklaget ham, vrengte av seg kappene sine og la dem foran føttene på en ung mann som het Saulus[u].

59 Mens steinene haglet over Stefanus, ba han: ”Herre Jesus, ta imot min Ånd.” 60 Så falt han på kne og ropte: ”Herre, du må ikke anklage dem for denne synden!” Med disse ordene hengende i luften drepe de ham.

Notas al pie

 1. 7:2 Mesopotamia tilsvarte omtrent Irak i vår tid. Karan var en by som lå i nåværende Syria.
 2. 7:3 Se Første Mosebok 12:1.
 3. 7:7 Se Første Mosebok 12:7 og 15:13-14 og Andre Mosebok 3:12.
 4. 7:8 Jakob ble kalt også Israel. Se Første Mosebok 32:27-28.
 5. 7:18 Se Andre Mosebok 1:8.
 6. 7:23 Israelitter er et annet navn på jødene. Israelitt betyr etterkommere til Israel. Han hadde en sønn som het Juda, og som har gitt navn til jødene.
 7. 7:28 Se Andre Mosebok 2:14.
 8. 7:34 Se Andre Mosebok 3:5-10.
 9. 7:37 Se Femte Mosebok 18:15.
 10. 7:38 Han fikk ta imot Moseloven, eller den jødiske loven, som finnes skrevet ned i Første til Femte Mosebok.
 11. 7:40 Se Andre Mosebok 32:1.
 12. 7:42 Profetenes bok er en av delene i den jødiske Skriften, det vil si Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente. De to andre delene dere Moseloven og salmene.
 13. 7:43 Se Amos 5:25-27. Stefanus siterer den greske oversettelsen av Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente. Men den har byttet ut Damaskus mot Babylon.
 14. 7:44 Før Israels folk hadde bygget et virkelig tempel, anvendte de et telt. I det innerste rommet, som ble kalt ”Det aller helligste”, ble det oppbevart en gullkiste, som ble kalt arken. I kisten lå paktstegnet, det vil si steintavlene med de ti budene.
 15. 7:50 Se Jesaja 66:1-2.
 16. 7:52 Stefanus taler om Jesus.
 17. 7:53 Moseloven, eller den jødiske loven, finnes skrevet ned i Første til Femte Mosebok.
 18. 7:54 På gresk: skar tenner mot ham.
 19. 7:55 Den som står på Guds høyre side, deler hans makt og regjerer sammen med ham.
 20. 7:56 ”Menneskesønnen” er et hebraisk ord for å si ”av mennesker”. Det var en tittel på Messias, den lovede kongen, hentet fra Daniel 7:13-14.
 21. 7:58 Saulus ble senere kjent under sitt latinske navn Paulus.

New Russian Translation

Acts 7

Речь Стефана перед Высшим Советом

1Затем первосвященник спросил Стефана:

– Это так?

2Стефан ответил:

– Братья и отцы! Выслушайте меня. Бог славы явился нашему праотцу Аврааму, когда он жил еще в Месопотамии – до того, как он поселился в Харране. 3«Оставь свою страну и своих родственников, – сказал Он ему, – и иди в землю, которую Я тебе укажу»[a]. 4Авраам покинул страну халдеев и поселился в Харране. Оттуда, после смерти его отца, Бог переселил Авраама в страну, в которой вы сейчас живете[b]. 5Он не дал ему здесь никакого наследия, не дал земли даже на ширину ступни[c]. Но Бог обещал дать эту землю во владение ему и его потомкам, хотя в то время у Авраама не было ребенка. 6Бог говорил ему: «Твои потомки будут странниками в чужой земле; они будут обращены в рабство и будут терпеть зло четыреста лет. 7Но Я накажу народ, поработивший их, – сказал Бог, – и тогда они выйдут оттуда и будут служить Мне на этом месте»[d]. 8Затем Он дал Аврааму завет обрезания[e]. Авраам стал отцом Исаака и обрезал его на восьмой день после рождения, Исаак же стал отцом Иакова, а Иаков – двенадцати патриархов[f].

9Патриархи из зависти к Иосифу продали его в Египет. Но Бог был с ним 10и избавил его от всех бед. Он дал Иосифу мудрость и помог ему заслужить расположение фараона, царя Египта. Тот сделал Иосифа правителем всего Египта и всего своего дома. 11Затем во всем Египте и в Ханаане начался голод и великое бедствие, и наши праотцы не могли найти пищи. 12Когда Иаков услышал о том, что в Египте есть зерно, он послал туда наших праотцев в первый раз. 13Когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся своим братьям, и фараон узнал о родственниках Иосифа. 14После этого Иосиф послал за своим отцом Иаковом и за всеми своими родственниками, которых насчитывалось семьдесят пять человек. 15Иаков пришел в Египет, где умерли и он, и наши праотцы. 16Тела их были перенесены в Шехем и положены в гробницу, которую Авраам купил за серебро у сыновей Хамора в Шехеме[g].

17По мере того как приближалось время исполнения обещаний, данных Богом Аврааму, возрастала численность нашего народа в Египте. 18Так продолжалось, пока в Египте не пришел к власти другой царь, который не знал про Иосифа. 19Он притеснял наших предков, действуя с коварством против нашего народа: он заставлял их выбрасывать новорожденных младенцев, чтобы те умирали.

20В это время родился Моисей, прекрасный перед Богом. Три месяца его вскармливали в отцовском доме, 21а когда вынуждены были расстаться с ним, его подобрала дочь фараона и воспитала, как своего собственного сына. 22Моисей был научен всей египетской мудрости; он был силен и в слове, и в деле[h]. 23Когда ему было сорок лет, он решил навестить своих братьев израильтян. 24Увидев, что одного из них обижает египтянин, он вступился и отомстил, убив обидчика. 25Моисей думал, его братья поймут, что Бог через него дает им избавление, но они не поняли. 26На следующий день Моисей увидел, как двое израильтян дерутся. Он попытался помирить их. «Вы же братья, – говорил он, – зачем вы обижаете друг друга?» 27Тогда обидчик оттолкнул Моисея и сказал: «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? 28Или ты хочешь убить и меня, как вчера убил египтянина?» 29Услышав такие слова, Моисей бежал и поселился в мадианской земле как чужеземец. Там у него родились два сына[i].

30Через сорок лет Моисею явился Ангел в пламени горящего тернового куста в пустыне, недалеко от горы Синай. 31Моисей был поражен, когда это увидел. Он подошел ближе, чтобы лучше рассмотреть, и услышал голос Господа: 32«Я Бог твоих отцов, Бог Авраама, Исаака и Иакова». Моисей дрожал от страха и не решался поднять глаз. 33Господь сказал ему: «Сними свою обувь, потому что место, на котором ты стоишь, – святая земля[j]. 34Я увидел угнетение Моего народа в Египте и услышал их стоны. Я сошел, чтобы освободить их. А теперь иди, Я посылаю тебя в Египет»[k].

35Того самого Моисея, которого они отвергли и о котором говорили: «Кто поставил тебя начальником и судьей?»[l] – Бог посылал теперь как вождя и избавителя через Ангела, Который явился ему в терновом кусте. 36Моисей вывел их из Египта, совершая чудеса и знамения в Египте, у Красного моря и в пустыне на протяжении сорока лет. 37Этот же самый Моисей сказал израильтянам: «Из ваших же братьев Бог поставит вам Пророка подобного мне»[m]. 38Он, Моисей, – тот самый человек, который был с народом Израиля, собранным в пустыне; он был там с Ангелом, Который говорил с ним на горе Синай, и с нашими отцами. Он принял живые слова, чтобы передать их нам.

39Наши отцы, однако, отказались повиноваться ему, но отвергли его и захотели вернуться в Египет. 40Они сказали Аарону: «Сделай нам богов, которые пойдут перед нами, потому что мы не знаем, что приключилось с этим Моисеем, выведшим нас из Египта»[n]. 41В те дни они сделали золотого тельца, принесли этому идолу жертву и радовались делу своих рук. 42Бог же отвернулся от них и оставил их поклоняться небесным телам, как об этом написано в Книге Пророков:

«Приносили ли вы Мне заклания и жертвы

в течение сорока лет в пустыне, дом Израиля?

43Вы взяли с собой шатер Молоха[o],

звезду вашего бога Ремфана

и изображения, которые вы сделали для поклонения.

Поэтому Я пошлю вас в плен дальше Вавилона»[p].

44У наших отцов в пустыне была скиния свидетельства, сделанная согласно указаниям, которые Бог дал Моисею, и по образцу, который увидел Моисей. 45Получив эту скинию, наши отцы, под предводительством Иисуса Навина, внесли ее во владения народов, которых Бог изгнал перед ними. И так было до времен царствования Давида, 46который был любим Богом и просил у Него позволения найти жилище для Бога Иакова[q]. 47Однако дом Ему построил Соломон. 48Но Всевышний не живет в домах, построенных людьми. Пророк говорит об этом:

49«Небеса – престол Мой,

и земля – подножие ног Моих!

Какой вы можете построить Мне дом? –

говорит Господь. –

Где может быть место отдыха для Меня?

50Разве не Моей рукой все это сотворено?»[r]

51Вы – упрямый народ с необрезанными сердцами и ушами![s] Вы всегда противитесь Святому Духу, как и ваши отцы! 52Кого из пророков ваши отцы не преследовали? Они убили тех, кто предсказывал пришествие Праведного, предателями и убийцами Которого стали теперь вы! 53Приняв Закон, переданный вам через ангелов, вы не соблюли его.

Убийство Стефана

54Услышав это, они пришли в ярость и начали скрежетать зубами от злости на Стефана. 55Стефан же, исполненный Святого Духа, поднял глаза к небу и увидел славу Божью и Иисуса, стоящего по правую руку от Бога[t].

56– Смотрите, – сказал он, – я вижу открытые небеса и Сына Человеческого, стоящего по правую руку от Бога!

57Тогда они все вместе, заткнув уши, с громким криком бросились на него. 58Они выволокли Стефана за пределы города и стали бросать в него камни. Свидетели обвинения оставили свои плащи у ног молодого человека по имени Савл. 59Когда они бросали в Стефана камни, тот молился:

– Господь Иисус, прими дух мой!

60Потом он пал на колени и громко воскликнул:

– Господи, не наказывай их за этот грех!

С этими словами он умер.

Notas al pie

 1. 7:3 См. Быт. 12:1. Возможно, что это повеление Бог дал Авраму еще в Уре Халдейском, а позже повторил его уже в Харране.
 2. 7:4 См. Быт. 11:31-32; 12:4-5.
 3. 7:5 См. Втор. 2:5.
 4. 7:6-7 См. Быт. 15:13-14. См. также Исх. 3:12. Эти слова Бога исполнились, когда Моисей вывел свой народ из Египта (Исх. 14; Деян. 7:17-36).
 5. 7:8 Об установлении обряда обрезания написано в Быт. 17:9-14.
 6. 7:8 Или: «Исаак же обрезал Иакова, а Иаков – двенадцать патриархов».
 7. 7:9-16 История жизни Иосифа записана в Быт. 37; 39–50.
 8. 7:18-22 См. Исх. 1:1–2:10.
 9. 7:23-29 См. Исх. 2:11-25; 18:2-4.
 10. 7:33 Это согласуется с древним обычаем, до сих пор распространенным во многих странах Востока, где перед молитвой к Создателю принято разуваться.
 11. 7:30-34 См. Исх. 3:1-10.
 12. 7:35 См. Исх. 2:14.
 13. 7:37 См. Втор. 18:15.
 14. 7:40 См. Исх. 32:1, 23.
 15. 7:43 Молох – аммонитский бог, в жертвы которому приносились дети. По Закону за поклонение Молоху израильтянам грозила смертная казнь (см. Лев. 18:21; 20:2-5).
 16. 7:42-43 См. Ам. 5:25-27 со сноской.
 17. 7:46 В некоторых древних рукописях: «для дома Иакова».
 18. 7:49-50 См. Ис. 66:1-2.
 19. 7:51 Люди с необрезанными сердцами и ушами – это метафора, обозначающая людей непокорных Богу.
 20. 7:55 См. Пс. 109:1.