En Levende Bok

2. Peter 3:1-18

Jesus skal komme igjen

1Dette er mitt andre brev til dere, kjære venner. I to av dem har jeg ønsket å minne dere om å helhjertet holde dere til det sanne budskapet om Jesus. 2Jeg ønsket å minne dere, både om det som Gud har forutsagt ved sine egne profeter3:2 Profetenes budskap finnes skrevet ned i Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente., og om den undervisningen fra Herren Jesus, vår Frelser, som dere har hørt fra de utsendingene3:2 Blir også kalt apostler. som kom til dere.

3Først av alt må dere vite at i verdens siste tid kommer det til å finnes mennesker som spotter sannheten og følger sine onde begjær. 4De vil si: ”Var det ikke dere som sa at Jesus lovet å komme igjen? Hvorfor kommer han ikke? Generasjon etter generasjon dør jo, alt er som før, helt fra verden ble til.”

5Når de sier slikt, glemmer de at Gud for lenge siden skapte himmelen og jorden ved sitt ord. Han skilte jorden fra vannmassene og det tørre landet kom fram.3:5 Første Mosebok 1:2,6,9. 6Senere lot han hele den daværende verden gå under ved å oversvømme den i vann.3:6 Første Mosebok 7:17-21. 7Den himmel og jord som nå eksisterer, har Gud lovet å brenne opp i ild. Himmelen og jorden skal bli spart til dommens dag når alle som ikke er lydige mot Gud, skal gå evig fortapt.

8Ikke glem, kjære venner, at for Gud er en dag som 1 000 år, og 1 000 år som en dag.3:8 Salmenes bok 90:4. 9Det er ikke slik som mange tror, at han er forsinket med å innfri løftet om at Herren Jesus skal komme igjen. Nei, sannheten er at han venter for deres skyld, etter som han vil at alle mennesker skal få tid til å vende om til ham så ingen går evig fortapt. 10Herren Jesus kommer igjen for å dømme alle. Han kommer like uventet som en tyv, som dukker opp om natten. Ja, på dommens dag skal himmelen forsvinne i fryktelig larm, solen, månen og stjernene skal bli oppløst i ild, jorden og alt som er på den, skal bli brent opp3:10 Andre håndskrifter har: …skal bli dømt av Gud. Eller: …skal forsvinne..3:10 Se Salmenes bok 102:26-27 og Jesaja 51:5.

11Jorden vi bor på, skal altså bli totalt tilintetgjort. Se derfor til at dere lever helt og fullt for Gud og følger hans vilje, 12mens dere venter på dagen Gud skal dømme verden. Gjør alt for at den snart skal komme. På den dagen skal Gud ikke bare la himmelen bli oppløst i ild og solen, månen og stjernene smelte av hete. 13Da skal han også innfri løftet sitt, om at vi skal få en ny himmel og en ny jord, der Guds vilje skal bestemme for evig.3:13 Se Jesaja 65:17 og 66:22.

Avsluttende advarsler

14Når dere nå venter på at Herren Jesus skal komme igjen, kjære venner, må dere gjøre alt for å leve i fred med Gud for at dere en dag kan stå for ham uten synd og skyld.

15-16At vår Herre ikke kommer igjen nå straks, skal dere se på som noe positivt, etter som det betyr at flere kan bli frelst. Det har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere om, med den visdom han har fått fra Gud. Ja, hver gang han skriver noe i sine brev om at Herren Jesus skal komme tilbake, da nevner han akkurat dette. Noe av det Paulus underviser, er vanskelig å forstå, og det finnes uerfarne mennesker med en usikker tro, som forvrenger det han skriver. Akkurat på samme måten forvrenger de også andre ting som står i Skriften3:15-16 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente. Men nå hadde de troende også begynt bruke deler av Det nye testamente.. På grunn av dette vil de gå evig fortapt.

17Nå har jeg på forhånd advart dere, kjære venner, for at dere kan være på vakt når disse onde personene kommer med sin falske undervisning. La dere ikke bli bedratt og miste troen på Jesus. 18Hold i stedet fast ved den kjærlighet og tilgivelse dere har fått oppleve. Pass på at dere for hver dag mer og mer lærer vår Herre Jesus Kristus å kjenne, han som har frelst oss. Hans er æren, både nå og i evighet. Ja, det er sant!3:18 På gresk: Amen!

Nouă Traducere În Limba Română

2 Petru 3:1-18

Ziua Domnului

1Preaiubiților, aceasta este deja a doua scrisoare pe care v‑o scriu. În ambele încerc să vă trezesc mintea sinceră printr‑o înștiințare, 2ca să vă amintiți de cuvintele spuse mai înainte de sfinții profeți și de porunca Domnului și Mântuitorului, dată prin apostolii voștri.

3Înainte de toate, să știți că în zilele de pe urmă vor veni batjocoritori plini de batjocură, care vor umbla după poftele lor 4și vor zice: „Unde este promisiunea venirii Lui? Fiindcă de când au adormit strămoșii4 Lit.: tații. noștri, toate rămân așa cum au fost de la începutul creației!“ 5Căci ei înadins ignoră faptul că, în trecut, erau ceruri și un pământ întocmit prin Cuvântul lui Dumnezeu, din apă și prin apă, 6prin care lumea de atunci a fost distrusă, când a fost acoperită de apă. 7Însă cerurile și pământul de acum sunt păstrate pentru foc prin același Cuvânt, fiind păzite până în Ziua Judecății și a distrugerii oamenilor neevlavioși.

8Preaiubiților, nu ignorați faptul că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, iar o mie de ani sunt ca o zi!8 Vezi Ps. 90:4. 9Domnul promisiunii nu întârzie,9 Textul grecesc permite și alte moduri de traducere: Domnul nu întârzie să‑Și împlinească promisiunea; Domnul nu încetinește în împlinirea promisiunii Lui. așa cum înțeleg unii întârzierea, ci este răbdător față de voi. El nu dorește ca vreunul să piară, ci dorește ca toți să ajungă la pocăință. 10Însă ziua Domnului va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, elementele10 În greacă este folosit termenul stoicheion, care poate face referire aici la elementele fundamentale pe care este zidită lumea, fiecare dintre elementele de bază ale naturii (pământ, aer, foc, apă). Sau: corpurile cerești. Vezi, de asemenea, v. 12. vor fi topite prin ardere, iar pământul și lucrările de pe el vor fi dezvăluite10 Lit.: găsite, sensul fiind, probabil, acela că pământul și toate lucrările omului vor fi dezvăluite și expuse judecății divine. Unele mss redau ultima parte a versetului în următoarele moduri: (1) vor fi găsite topite; (2) vor fi arse; (3) nu vor [mai] fi găsite..

11Așadar, fiindcă toate aceste lucruri se vor topi astfel, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, având o purtare11 Termenul grecesc este la plural. sfântă și evlavioasă 12și așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu? În ziua aceea, cerurile vor fi distruse prin foc, iar elementele vor fi topite prin ardere. 13Dar noi, conform promisiunii Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care locuiește dreptatea.

14De aceea, preaiubiților, în timp ce așteptați aceste lucruri, străduiți‑vă să fiți găsiți de El în pace, fără pată și fără vină. 15Considerați îndelunga răbdare a Domnului nostru ca fiind mântuire, așa cum v‑a scris și preaiubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea care i‑a fost dată, 16căci așa face în toate scrisorile lui, când vorbește despre aceste lucruri. În ele sunt lucruri greu de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le interpretează greșit, ca și pe celelalte Scripturi, spre propria lor distrugere. 17Voi deci, preaiubiților, cunoscând acestea mai dinainte, păziți‑vă, ca să nu fiți duși de rătăcirea acestor nelegiuiți și să cădeți din fermitatea voastră, 18ci creșteți în harul și în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Cristos! A Lui să fie slava acum și în ziua veșniciei! Amin.