En Levende Bok

2. Korinter 6:1-18

1Som Guds medarbeider oppfordrer jeg dere til ikke å sløse bort tilgivelsen som Gud i sin godhet har gitt dere. La den få konsekvenser i livet. 2Gud sier i Skriften6:2 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.:

”Jeg svarte på bønnen i rette tid,

og jeg var deg til hjelp da du trengte å bli frelst.”6:2 Se Jesaja 49:8.

Lytt derfor til Gud. Han vil hjelpe dere i dag. Nå er frelsens tid.

Prøvelsene for Paulus

3Jeg gjør alt for ikke å støte noen bort. Ingen skal kunne klage på meg som Jesu utsending. 4Jeg vil at alle handlingene skal vise at det er Gud jeg tjener. Derfor har jeg uten å klage holdt ut med mange lidelser og vanskeligheter. 5Jeg har blitt mishandlet, kastet i fengsel og har møtt aggressive folkemasser. Jeg har arbeidet og slitt, våket natten i gjennom og ofte gått uten mat. 6I alt dette har jeg levd fullt og helt for Gud, opptrådt på en reflektert måte og vist tålmodighet. Jeg har vært vennlig, fylt av Guds Hellige Ånd og vist ekte kjærlighet. 7Jeg har spredd det sanne budskapet om Jesus og gjort mirakler ved Guds kraft. Jeg følger Guds vilje i ett og alt, det er mitt eneste våpen, både i angrep og forsvar. 8Iblant blir jeg æret og iblant blir jeg hånet. Gode rykter blir spredd om meg, men også onde. Jeg blir anklaget for å spre falsk lære, men byr fram det ekte budskapet hvor jeg enn ferdes. 9Menneskene bryr seg ikke om meg, men Gud kjennes ved meg. Jeg er nær døden, men lever i beste velgående. Jeg har blitt slått, men er ikke slått til døde. 10Jeg møter mange sorger, men er likevel glad. Jeg er fattig, men sprer om meg med åndelige rikdommer til andre. Jeg eier ikke noe, men har alt jeg behøver.

11Kjære venner i Korint! Jeg har nå snakket ærlig og oppriktig til dere. Dere har en stor plass i hjertet mitt. 12Jeg elsker dere, men dere er reservert i kjærligheten mot meg. 13Kan dere ikke forsøke å gi litt tilbake av den kjærligheten jeg gir dere? Dere har blitt mine barn ved at jeg førte dere til tro, så gi meg plass i hjertene.

Advarsel mot å kompromisse med synden

14Gjør dere ikke til ett med dem som ikke tror på Kristus. Kan dere på en og samme tid både lyde og trasse Gud? Kan dere på en og samme tid både være lys og mørke? 15Kan Kristus og djevelen6:15 I grunnteksten: Beliar, et hebraisk navn på djevelen. trekke i samme retning? Kan dere på en og samme tid både tilhøre Kristus og fornekte ham? 16Hva har Guds tempel med avguder å gjøre? Vet dere ikke at vi er et tempel for den Gud som lever, og at Gud selv bor i oss? Han har jo sagt i Skriften6:16 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.:

”Jeg vil bo og ferdes iblant dere.

Jeg vil være deres Gud,

og dere skal være mitt folk.”6:16 Se Tredje Mosebok 26:12 og Esekiel 37:27.

17Derfor har han også sagt:

”Hold dere unna og skill dere fra dem.

Rør ikke det som er uverdig for Gud.

Da vil jeg ta imot dere.6:17 Se Jesaja 52:11 og Esekiel 20:34.

18Jeg vil være en Far for dere,

og dere skal være mine sønner og døtre,

sier Herren, han som har all makt.”6:18 Se Andre Samuelsbok 7:14.

New International Version - UK

2 Corinthians 6:1-18

1As God’s fellow workers we urge you not to receive God’s grace in vain. 2For he says,

‘In the time of my favour I heard you,

and in the day of salvation I helped you.’6:2 Isaiah 49:8

I tell you, now is the time of God’s favour, now is the day of salvation.

Paul’s hardships

3We put no stumbling-block in anyone’s path, so that our ministry will not be discredited. 4Rather, as servants of God we commend ourselves in every way: in great endurance; in troubles, hardships and distresses; 5in beatings, imprisonments and riots; in hard work, sleepless nights and hunger; 6in purity, understanding, patience and kindness; in the Holy Spirit and in sincere love; 7in truthful speech and in the power of God; with weapons of righteousness in the right hand and in the left; 8through glory and dishonour, bad report and good report; genuine, yet regarded as impostors; 9known, yet regarded as unknown; dying, and yet we live on; beaten, and yet not killed; 10sorrowful, yet always rejoicing; poor, yet making many rich; having nothing, and yet possessing everything.

11We have spoken freely to you, Corinthians, and opened wide our hearts to you. 12We are not withholding our affection from you, but you are withholding yours from us. 13As a fair exchange – I speak as to my children – open wide your hearts also.

Warning against idolatry

14Do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? 15What harmony is there between Christ and Belial6:15 Greek Beliar, a variant of Belial? Or what does a believer have in common with an unbeliever? 16What agreement is there between the temple of God and idols? For we are the temple of the living God. As God has said:

‘I will live with them

and walk among them,

and I will be their God,

and they will be my people.’6:16 Lev. 26:12; Jer. 32:38; Ezek. 37:27

17Therefore,

‘Come out from them

and be separate,

says the Lord.

Touch no unclean thing,

and I will receive you.’6:17 Isaiah 52:11; Ezek. 20:34,41

18And,

‘I will be a Father to you,

and you will be my sons and daughters,

says the Lord Almighty.’6:18 2 Samuel 7:14; 7:8