En Levende Bok

2 Peters 1

Hilsen

1Hilsen fra Simon Peter, som er tjener og utsending[a] for Jesus Kristus[b].

Til alle dere som har fått den samme verdifulle tro som vi, takket være alt godt i Jesus Kristus, vår Gud, som frelste oss.

Jeg ber om at Gud vil vise dere godhet, og at dere for hver dag mer og mer blir fylt av hans fred ved at dere lærer å kjenne Gud og vår Herre Jesus.

Troen må bli fulgt av praktisk handling

Da vi lærte Gud å kjenne, ham som har innbudt oss for å få del i sin herlighet og makt, fikk vi også del i den kraften vi trenger, for å kunne leve etter hans vilje. Ved disse store og fantastiske løftene blir dere lik Gud. Dere slipper unna det onde begjæret i denne verden som ødelegger livet for menneskene.

Derfor skal dere satse alt på å omsette troen til praktisk handling. Lær Gud å kjenne. Da vil dere utvikle selvbeherskelse og utholdenhet og kan være lydige mot ham. Dere må også ta hånd om hverandre i kjærlighet, slik som søsken bør gjøre. Jo mer dere er lydige mot Gud og elsker hverandre, desto mer kan dere tjene vår Herre Jesus Kristus. Da har dere ikke blitt kjent med ham forgjeves. Den som ikke bryr seg verken om Gud eller sine troende søsken, forstår ikke særlig mye. Han har allerede glemt at Gud har tilgitt syndene hans og gitt ham et nytt liv.

10 Kjære søsken[c], Gud har innbudt dere til å tilhøre ham, og dere har takket ja til innbydelsen hans. Gjør derfor alt for å leve etter hans vilje, slik at dere beviser at dere virkelig er hans. Da kommer dere ikke til å falle tilbake til synden igjen og går fortapt. 11 Gud vil en dag hilse dere velkommen i sin nye verden. Der regjerer vår Herre Jesus Kristus for evig, han som har frelst dere.

12 For at dere helt sikkert den dagen, skal bli hilst velkommen av Gud, vil jeg fortsette å minne dere om å leve etter hans vilje. Dette sier jeg selv om dere allerede kjenner til alt dette og holder fast ved det sanne budskapet om Jesus. 13 Jeg ser det som min plikt å fortsette å minne dere om sannheten så lenge jeg lever. 14 Vår Herre Jesus Kristus har nemlig vist meg at mine dager her på jorden er begrenset, og at jeg snart skal dø. 15 Derfor vil jeg gjøre alt for at dere skal huske undervisningen min lenge etter at jeg er borte.

Budskapet om Jesus er sant

16 Det var ikke noen snedig uttenkte sagn vi fortalte dere, da vi sa at vår Herre Jesus Kristus var kommet til oss i makt og ære. Nei, med egne øyne fikk vi se ham med egne øyne i hans kongelige glans. 17-18 Vi var med ham opp på det hellige fjellet. Der fikk vi se ham stråle av den herlighet Gud, hans Far i himmelen, ga ham. Vi hørte selv at Gud talte fra himmelen og æret ham idet han sa: ”Dette er min elskede Sønn, han er min glede.”[d]

19 Denne begivenheten viste oss at det budskapet Gud lot profetene[e] holde fram om Kristus, er sant. Hold dere til dette budskapet. Det er som skinnende lys i denne verdens åndelige mørke. Det skal lyse for oss helt til Jesus Kristus, den strålende morgenstjerne[f], kommer igjen for alltid å lyse opp vårt indre.

20 Framfor alt må dere tenke på at ingen kan tyde budskap fra Gud som finnes i Skriften[g], uten hjelp av hans Ånd. 21 Ingen av disse budskap har blitt til på menneskelig vis. Det er Guds Ånd, som har drevet personene til å skrive ned Guds egne budskap.

Notas al pie

 1. 1:1 Kalles også apostel.
 2. 1:1 ”Kristus” betyr ”den salvede” på gresk. Blant Israels folk ble konger, prester og profeter salvet med olje før de begynte oppgaven sin. Gud hadde ved profetene lovet å sende en salvet konge som skulle herske over alle folk. Det hebraiske ordet ”Messias” betyr også ”den salvede”.
 3. 1:10 På gresk: brødre. Samme tolkning blir brukt gjennom hele brevet.
 4. 1:17-18 Se Matteus sin fortelling om Jesus 17:1-5, Markus sin fortelling om Jesus 9:2-7 og Lukas sin fortelling om Jesus 9:28-35.
 5. 1:19 Profetenes budskap finnes skrevet ned i Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.
 6. 1:19 Morgenstjernen var et symbol for seier og makt. Se Johannes åpenbaring Johannes syn 22:16.
 7. 1:20 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

2 Пет 1

Приветствие

1От Шимона Петира, раба и посланника Исы Масиха[a].

Тем, кто благодаря праведности Исы Масиха, нашего Бога и Спасителя, получил ту же драгоценную веру, что и мы.

Пусть через познание Аллаха и Исы, Повелителя нашего, благодать и мир вам[b] преумножатся.

Призыв к духовному возрастанию

Его Божественная сила дала нам всё необходимое для жизни и благочестия через познание Аллаха, призвавшего нас Своей собственной славой и добродетелью. Благодаря им Он дал нам самые великие и драгоценные обещания, чтобы через них вы стали причастны к Божественной природе и избежали растления земными страстями.

Поэтому приложите все старания, чтобы дополнить вашу веру добродетелью, добродетель – знанием, знание – умением владеть собой, умение владеть собой – стойкостью, стойкость – благочестием, благочестие – братолюбием, братолюбие – любовью. Если в вас есть эти качества, и если они умножаются, то ваше познание нашего Повелителя Исы Масиха уже не будет бесполезным и бесплодным. У кого же этих качеств нет, тот близорук и слеп и забыл об очищении от своих прошлых грехов.

10 Поэтому, братья, ещё более старайтесь укрепляться в вашем положении призванных и избранных. Так вы никогда не споткнётесь, 11 и вам будет широко открыт вход в вечное Царство нашего Повелителя и Спасителя Исы Масиха.

12 И потому я никогда не перестану вам об этом напоминать, хотя вам это и известно, и вы утверждены в истине, которую приняли. 13 Но пока я нахожусь в этом теле, я считаю правильным освежать вашу память. 14 Я знаю, что скоро мне предстоит уйти из этой жизни, как и наш Повелитель Иса Масих открыл мне. 15 Поэтому я буду стараться, чтобы и после того, как меня среди вас уже не будет, вы бы в любое время вспоминали об этих истинах.

Очевидцы величия Исы Масиха

16 Когда мы говорили вам о силе и пребывании среди нас[c] нашего Повелителя Исы Масиха, мы следовали не искусно сочинённым сказкам. Мы сами были очевидцами Его величия. 17 Честь и слава были даны Ему Небесным Отцом, голос Которого прозвучал для Него в великой славе: «Это Мой любимый Сын (Избранный Мной Царь)[d], в Нём Моя радость»[e]. 18 Мы сами слышали этот голос, прозвучавший с небес, когда были вместе с Ним на святой горе.[f]

19 Теперь мы ещё твёрже уверены в словах пророков, и вы хорошо делаете, что внимаете им, как светильнику, сияющему во тьме, пока не настанет день[g] и Утренняя Звезда[h] не взойдёт в ваших сердцах. 20 И помните прежде всего о том, что никакое пророчество в Писании не исходит из измышлений самого пророка,[i] 21 потому что пророчества никогда не были произносимы по воле человека, но движимые Святым Духом люди говорили от Аллаха.

Notas al pie

 1. 1:1 Масих   (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Аллахом ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков.
 2. 1:2 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум».
 3. 1:16 Или: «о силе и пришествии».
 4. 1:17 То, что Иса назван Сыном Всевышнего, не означает, что у Аллаха есть сын, который был зачат обычным путём. В древности у иудеев титул «сын Всевышнего» применялся к царям Исраила (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 2:6-7), но также указывал на ожидаемого Масиха, Спасителя и праведного Царя от Аллаха, т. е. Ису (см. Ин. 1:49; 11:27; 20:31). В Инджиле через этот термин постепенно раскрывается идея вечных взаимоотношений Всевышнего и Масиха, указывающая на сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близкие взаимоотношения отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).
 5. 1:17 См. Заб. 2:7; Ис. 42:1.
 6. 1:16-18 Здесь говорится о преображении Исы Масиха (см. Мат. 17:1-9; Мк. 9:2-10; Лк. 9:28-36).
 7. 1:19 День   – имеется в виду день второго пришествия Исы Масиха (см. 2 Фес. 2:2) или, возможно, духовное просвещение (см. Мудр. 4:18).
 8. 1:19 Утренняя Звезда   – это указание на Ису Масиха (ср. Чис. 24:17; Отк. 22:16).
 9. 1:20 Или: «никакое пророчество в Писании не следует толковать самому».