En Levende Bok

2 Korintierne 6

1Som Guds medarbeider oppfordrer jeg dere til ikke å sløse bort tilgivelsen som Gud i sin godhet har gitt dere. La den få konsekvenser i livet. Gud sier i Skriften[a]:

”Jeg svarte på bønnen i rette tid,
    og jeg var deg til hjelp da du trengte å bli frelst.”[b]

Lytt derfor til Gud. Han vil hjelpe dere i dag. Nå er frelsens tid.

Prøvelsene for Paulus

Jeg gjør alt for ikke å støte noen bort. Ingen skal kunne klage på meg som Jesu utsending. Jeg vil at alle handlingene skal vise at det er Gud jeg tjener. Derfor har jeg uten å klage holdt ut med mange lidelser og vanskeligheter. Jeg har blitt mishandlet, kastet i fengsel og har møtt aggressive folkemasser. Jeg har arbeidet og slitt, våket natten i gjennom og ofte gått uten mat. I alt dette har jeg levd fullt og helt for Gud, opptrådt på en reflektert måte og vist tålmodighet. Jeg har vært vennlig, fylt av Guds Hellige Ånd og vist ekte kjærlighet. Jeg har spredd det sanne budskapet om Jesus og gjort mirakler ved Guds kraft. Jeg følger Guds vilje i ett og alt, det er mitt eneste våpen, både i angrep og forsvar. Iblant blir jeg æret og iblant blir jeg hånet. Gode rykter blir spredd om meg, men også onde. Jeg blir anklaget for å spre falsk lære, men byr fram det ekte budskapet hvor jeg enn ferdes. Menneskene bryr seg ikke om meg, men Gud kjennes ved meg. Jeg er nær døden, men lever i beste velgående. Jeg har blitt slått, men er ikke slått til døde. 10 Jeg møter mange sorger, men er likevel glad. Jeg er fattig, men sprer om meg med åndelige rikdommer til andre. Jeg eier ikke noe, men har alt jeg behøver.

11 Kjære venner i Korint! Jeg har nå snakket ærlig og oppriktig til dere. Dere har en stor plass i hjertet mitt. 12 Jeg elsker dere, men dere er reservert i kjærligheten mot meg. 13 Kan dere ikke forsøke å gi litt tilbake av den kjærligheten jeg gir dere? Dere har blitt mine barn ved at jeg førte dere til tro, så gi meg plass i hjertene.

Advarsel mot å kompromisse med synden

14 Gjør dere ikke til ett med dem som ikke tror på Kristus. Kan dere på en og samme tid både lyde og trasse Gud? Kan dere på en og samme tid både være lys og mørke? 15 Kan Kristus og djevelen[c] trekke i samme retning? Kan dere på en og samme tid både tilhøre Kristus og fornekte ham? 16 Hva har Guds tempel med avguder å gjøre? Vet dere ikke at vi er et tempel for den Gud som lever, og at Gud selv bor i oss? Han har jo sagt i Skriften[d]:

”Jeg vil bo og ferdes iblant dere.
    Jeg vil være deres Gud,
og dere skal være mitt folk.”[e]

17 Derfor har han også sagt:

”Hold dere unna og skill dere fra dem.
    Rør ikke det som er uverdig for Gud.
Da vil jeg ta imot dere.[f]
18     Jeg vil være en Far for dere,
og dere skal være mine sønner og døtre,
    sier Herren, han som har all makt.”[g]

Notas al pie

 1. 6:2 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.
 2. 6:2 Se Jesaja 49:8.
 3. 6:15 I grunnteksten: Beliar, et hebraisk navn på djevelen.
 4. 6:16 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.
 5. 6:16 Se Tredje Mosebok 26:12 og Esekiel 37:27.
 6. 6:17 Se Jesaja 52:11 og Esekiel 20:34.
 7. 6:18 Se Andre Samuelsbok 7:14.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

2 Кор 6

1Как соработники Аллаха, мы умоляем вас, чтобы принятая вами благодать Аллаха не была тщетна. Ведь Он говорит:

«В благоприятное время Я услышал тебя,
    и в день спасения Я помог тебе»[a].

Говорю вам, что именно сейчас благоприятное время, и сегодня – день спасения.

Истинные служители Аллаха

Мы не хотим ни для кого быть камнем преткновения, чтобы никто не мог ни в чём упрекнуть наше служение. Мы проявляем себя истинными служителями Аллаха во всём: в великом терпении, в несчастьях, в нужде, в трудностях; когда нас бьют, заключают в темницы или когда мы противостоим разъярённой толпе; в тяжёлом труде, в бессонных ночах и в голоде; в чистоте, в знании, в стойкости, в доброте, в руководстве Святого Духа и искренней любви, в слове истины, в силе Аллаха; с оружием праведности в правой и левой руке, в славе и бесчестии, встречая как поношения, так и одобрительные отклики. Нас считают обманщиками, но мы верны; нас считают безвестными, но нас знают все; нас считают умершими, но мы живы; нас наказывают, но мы не убиты; 10 нас огорчают, но мы всегда радуемся; мы бедны, но многих обогащаем; у нас нет ничего, и в то же время мы владеем всем!

11 Коринфяне! Мы вам говорили открыто обо всём. Мы проявляли к вам чистосердечную любовь. 12 Мы так любим вас, но вы не проявляете ответной любви к нам. 13 Я обращаюсь к вам, как к своим детям, так откройте же и вы в ответ ваши сердца!

Повеление не объединяться с неверующими

14 Не впрягайтесь под одно ярмо с неверующими.[b] Что общего у праведности с грехом? Что общего у света с тьмой 15 или у Масиха с Велиаром (Шайтаном)? Что общего у верующего с неверующим 16 и у храма Аллаха с идолами? Ведь мы – храм живого Бога, так как Аллах сказал о нас: «Я вселюсь в них и буду ходить среди них. Я буду их Богом, а они будут Моим народом»[c].

17 «Поэтому выйдите из их среды
    и отделитесь, – говорит Вечный[d], –
не прикасайтесь к нечистому,
    и Я приму вас»[e].
18 «Я буду назван вашим Отцом,
    а вы Моими сынами и дочерями наречётесь»[f], –
        говорит Вечный, Повелитель Сил.

Notas al pie

 1. 6:2 Ис. 49:8.
 2. 6:14 Ср. Втор. 22:10.
 3. 6:16 Лев. 26:12; Исх. 6:7; Иер. 31:33; 32:38; Езек. 37:27.
 4. 6:17 Вечный   – греческим словом «кюриос», стоящим здесь в оригинальном тексте, в Инджиле переведено еврейское «Яхве». А так как в данном издании Священного Писания «Яхве» переведено как «Вечный», то и его греческий эквивалент переведён так же. Под именем «Яхве» Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
 5. 6:17 Ис. 52:11; Езек. 20:34, 41.
 6. 6:18 2 Цар. 7:14; ср. Ис. 43:6.