En Levende Bok

2 Korintierne 5

Vi skal få nye kropper

1Vi vet at når vi dør og forlater kroppen, da blir det som å forlate et gammelt fillete telt. Gud har forberedt en evig kropp for oss i himmelen, et nytt og vakkert hus, som ikke er gjort av noen menneskehånd. Så lenge vi er her i vår jordiske kropp, sukker og lengter vi etter å få kle på oss vår himmelske kropp. For når vi har kledd på oss vår himmelske kropp, da er vi ikke lenger ånder som mangler kropp. Mens vi lever her nede, sukker vi og har det vanskelig. Vi vil jo ikke dø og miste våre jordiske kropper. Nei, vi vil raskest mulig bli påkledd den nye kroppen, slik at vår dødelige kropp blir tatt opp i det evige livet. Det er det livet Gud har skapt oss for. Som en garanti for at han skal oppfylle håpet vårt, har han gitt oss sin Ånd.

Derfor er vi fulle av håp, også om vi vet at vi så lenge vi er i vår jordiske kropp, ikke bor sammen med Herren Jesus. Vår tro gjør oss overbeviste om det evige livet, selv om vi ikke kan se det ennå. Ja, vi ser fram imot det evige livet og ville heller forlate kroppen og få bo hos Herren Jesus. Det viktige er at vi alltid gleder Herren, det gjelder enten vi lever eller dør. 10 Vi skal alle en dag stå for hans domstol og bli belønnet eller straffet for det vi har gjort her nede på jorden.

Gud tilbyr alle vennskap

11 Jeg vet altså at jeg en dag skal stå til ansvar for Herren for alt det jeg har gjort. Derfor gjør jeg alt for å få så mange som mulig til å tro på ham. Allerede nå vet Gud alt om meg, men jeg håper at også dere vil vurdere meg på en rettferdig måte.

12 Er dette et nytt forsøk fra min side på å fortelle hvor dyktig jeg er? Nei, jeg vil bare få dere til å forstå at dere kan være stolte over meg. Da har dere noe å svare andre såkalte utsendinger som skryter over sine egne evner og høye status. Dette gjør de i stedet for å vise fram at de har rene motiv for det de gjør. 13 Når jeg snakker som om jeg var fra sans og samling, er det et utslag av min iver etter å tjene Gud. Når jeg snakker fornuftig, er det for å hjelpe dere. 14 Hva jeg enn gjør, så er det kjærligheten fra Jesus Kristus som driver meg. Jeg vet jo at Kristus døde for alle mennesker, og at alle som tror på ham, har vært død sammen med ham. 15 Ja, Kristus har vært død for alle, for at de som lever i fellesskap med ham, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som har vært død og var stått opp. 16 Derfor vurderte jeg ikke lenger den som tilhører Kristus på vanlig menneskelig vis. Nei, etter at jeg forsto hvem Kristus er, vurderer jeg verken dem eller andre på den måten. 17 Den som lever i fellesskap med Kristus, er forandret til et nytt menneske. Det gamle livet er borte, og noe nytt har begynt.

18 Dette nye livet kommer fra Gud, han som forsonet oss med seg selv og gjorde oss til sine venner gjennom det Kristus gjorde. Han ga meg oppdraget å fortelle om denne forsoningen. 19 Ja, ved det som Kristus gjorde, tilga Gud menneskene deres synder og forsonet hele menneskeheten med seg selv. Dette budskapet om forsoning har han gitt meg i oppdrag å spre til andre. 20 Jeg er altså en ambassadør for Kristus, og Gud appellerer til menneskene gjennom meg. Som en høytaler for Kristus roper jeg til alle: ”Aksepter Guds tilbud og bli venner med han.” 21 Gud la alle sin skyld og synd på Kristus, han som aldri hadde gjort noe galt. Ved at Kristus døde for å ta straffen vår, kan vi bli skyldfri innfor Gud.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

2 Кор 5

1Мы знаем, что когда наша земная палатка – наше тело – будет уничтожена, тогда на небе нас ждёт вечный дом – духовное тело, созданное Аллахом, а не руками людей. Пока же мы находимся в этой палатке, мы стонем в ожидании того момента, когда облечёмся в наше небесное жилище. Облёкшись же в него, мы не будем бестелесными духами[a]. Но пока мы ещё находимся в нашей земной палатке и стонем; нам трудно, потому что мы не хотим избавиться от земного тела, но, тем не менее, хотим быть одеты в вечное, чтобы всё смертное было поглощено жизнью. Для того мы и созданы Аллахом, давшим нам Своего Духа как залог того, что Он нам обещал.

Поэтому мы всегда спокойны, даже зная, что пока мы находимся в своём земном теле, мы удалены от Повелителя; ведь мы руководствуемся верой, а не тем, что видим. Зная это, мы спокойны и хотели бы уже, покинув наши тела, поселиться у Повелителя. Поэтому и цель наша – делать то, чего хочет от нас Повелитель, будь мы в теле или вне его. 10 Ведь всем нам предстоит явиться на Суд Масиха, и каждому будет дано по заслугам, за его добрые или злые дела, которые он совершал, находясь в земном теле.

Служение примирения

11 Итак, зная, что такое страх перед Повелителем, мы стараемся убедить других. Аллаху же хорошо известно, каковы мы, и я надеюсь, что мы так же хорошо известны и вашей совести. 12 Мы не пытаемся расхваливать себя перед вами, но вы можете смело хвалиться нами, чтобы у вас было что ответить тем «служителям», которые хвалятся чем-то показным, а не тем, что в сердце. 13 Если кто-то полагает, что мы не в своём уме, то мы стали такими для Аллаха, если же мы рассуждаем здраво – это для вас. 14 Любовь Масиха движет нами, потому что мы убеждены в том, что раз Масих умер за всех, то, значит, все умерли для греховной жизни. 15 Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живёт, жили уже не для себя, но для Того, Кто умер за них и был воскрешён.

16 Итак, теперь мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. Когда-то мы смотрели так на Масиха, но больше не смотрим. 17 Поэтому, если кто-то находится в единении с Масихом, он уже новое творение. Всё старое миновало, теперь всё новое! 18 А всё это от Аллаха, Который примирил нас с Собой благодаря Масиху и дал нам служение примирения. 19 То есть Аллах через Масиха примирил с Собой мир, не вменяя людям их грехов, и Он поручил нам возвещать весть об этом примирении.

20 Итак, мы – представители Масиха, так как через нас с людьми говорит Аллах. Поэтому мы умоляем вас от имени Масиха: примиритесь с Аллахом. 21 На безгрешного Масиха Аллах возложил вину за грех людей, чтобы в единении с Ним мы стали праведными перед Аллахом.[b]

Notas al pie

  1. 5:3 Букв.: «не будем нагими».
  2. 5:21 Букв.: «Не знавшего греха Он ради нас сделал грехом, чтобы в Нём мы стали праведностью Аллаха».