En Levende Bok

2 Korintierne 2

1Jeg bestemte meg altså for å ikke reise til dere, så lenge det var en risiko for at besøket mitt skulle ende med at dere ble lei dere. Jeg ville så gjerne selv bli glad over å treffe dere igjen. Dersom jeg først hadde gjort dere lei dere, hvordan kunne dere da gjøre meg glad? Derfor skrev jeg brevet i stedet, slik at jeg seinere kunne komme uten å bli skuffet. Dere er min store glede, og jeg er sikker på at dere vil gjøre meg glad. Jeg var sterkt nedtrykt og bedrøvet da jeg skrev til dere, og tårene rant. Jeg ville jo ikke gjøre dere lei dere, men jeg ville bare vise hvor mye jeg elsker dere.

Tilgi den som har syndet

Den mannen jeg skrev om, har ikke rent personlig skuffet meg. Nei, det er alle dere i menigheten som han har skuffet ved den måten dere handlet på. Det er det vel ingen overdrivelse å si? Mannen har nå blitt straffet nok, etter som nesten alle hos dere var enige i dommen mot ham. Nå er det i stedet tid for å tilgi og oppmuntre, slik at han ikke blir fullstendig knust. Se derfor til at dere møter han med all den kjærlighet dere kan.

I mitt forrige brev skrev jeg at dere skulle straffe mannen. Det skrev jeg for å se om dere tenkte å følge rådene mine. 10 Nå vil jeg at dere slutter å straffe ham. Dersom dere tilgir ham, så gjør jeg det også, om jeg nå har noe å tilgi ham for. Kristus har jo gitt befaling om å tilgi og vil at vi skal leve i harmoni med hverandre. 11 Gjør vi ikke det, kan Satan overliste oss. Vi vet hva han er ute etter.

Paulus besøker i Troas og Makedonia

12 Da jeg kom til byen Troas for å spre det glade budskapet om Herren Jesus Kristus, ga Herren meg mange muligheter til å tale til folket. 13 Jeg kjente meg hele tiden urolig, etter som min medarbeider Titus fortsatt ikke hadde kommet med noen rapport fra dere.[a] Derfor tok jeg avskjed med de troende og reiste videre hit til Makedonia.

Oppdraget til Paulus

14-16 Jeg takker Gud, han som har vunnet seier gjennom det Kristus gjorde, og som har gjort meg til sin slave. Nå må jeg marsjere med i hans triumftog over verden, for å spre det glade budskapet om Kristus til alle mennesker. Mitt arbeid er som aromatisk røkelse som blir ofret til Gud. Til hans ære sprer jeg duften om Kristus til alle mennesker. For dem som tror på budskapet og blir frelst, er dette en duft som feirer livet. De derimot som ikke tror på budskapet og derfor går evig fortapt, opplever det som duften av Guds påminnelse om dagen med straff og døden.[b]

Hvem er da verdige til å utføre et slikt arbeid? 17 Jo, bare den som har fellesskap med Kristus, som er sendt av Gud og ansvarlig for ham. Dere vet at jeg tilhører denne kategorien. Jeg er ikke som visse andre, som sprer budskapet for å tjene penger.

Notas al pie

  1. 2:13 Paulus beskriver lenger framme, i 7:5-16, at Titus kom til ham i Makedonia.
  2. 2:14-16 Bildet er hentet fra et romersk triumftog, der seiersherren viser fram sine krigsfanger. De som nå er hans slaver, må ofre røkelse til hans ære. Andre fanger skal bli henrettet.

New American Standard Bible

2 Corinthians 2

Reaffirm Your Love

1But I determined this [a]for my own sake, that I would not come to you in sorrow again. For if I cause you sorrow, who then makes me glad but the one whom I made sorrowful? This is the very thing I wrote you, so that when I came, I would not have sorrow from those who ought to make me rejoice; having confidence in you all that my joy would be the joy of you all. For out of much affliction and anguish of heart I wrote to you with many tears; not so that you would be made sorrowful, but that you might know the love which I have especially for you.

But if any has caused sorrow, he has caused sorrow not to me, but in some degree—[b]in order not to say too much—to all of you. Sufficient for such a one is this punishment which was inflicted by the majority, so that on the contrary you should rather forgive and comfort him, otherwise such a one might be overwhelmed by excessive sorrow. Wherefore I urge you to reaffirm your love for him. For to this end also I wrote, so that I might [c]put you to the test, whether you are obedient in all things. 10 But one whom you forgive anything, I forgive also; for indeed what I have forgiven, if I have forgiven anything, I did it for your sakes in the presence of Christ, 11 so that no advantage would be taken of us by Satan, for we are not ignorant of his schemes.

12 Now when I came to Troas for the gospel of Christ and when a door was opened for me in the Lord, 13 I had no rest for my spirit, not finding Titus my brother; but taking my leave of them, I went on to Macedonia.

14 But thanks be to God, who always leads us in triumph in Christ, and manifests through us the sweet aroma of the knowledge of Him in every place. 15 For we are a fragrance of Christ to God among those who are being saved and among those who are perishing; 16 to the one an aroma from death to death, to the other an aroma from life to life. And who is adequate for these things? 17 For we are not like many, [d]peddling the word of God, but as from sincerity, but as from God, we speak in Christ in the sight of God.

Notas al pie

  1. 2 Corinthians 2:1 Or as far as I am concerned
  2. 2 Corinthians 2:5 Lit so that I not be burdensome
  3. 2 Corinthians 2:9 Lit know the proof of you
  4. 2 Corinthians 2:17 Or corrupting