En Levende Bok

1. Timoteus 5:1-25

1Snakk aldri strengt til en eldre mann, men appeller til ham som til en far. Du skal behandle unge menn som brødre. 2Eldre kvinner skal du behandle som mødre og unge kvinner som søstrer i et rent vennskap.

Råd i forhold til enker

3Menigheten skal bare ta hånd om de enkene som ikke har noen familie som kan hjelpe dem. 4Dersom en enke har voksne barn eller barnebarn, skal disse først og fremst lære seg å vise troen i praktisk handling i egen familie. På den måten gir de noe tilbake til de gamle av det de selv har fått fra dem. Det er nettopp slik Gud vil ha det.

5Den enken som ikke har noen familie som kan hjelpe henne, setter sitt håp til Gud. Dag og natt ber hun til Gud og leter etter hjelp. 6Den enken som bare er ute etter å få det godt, hun er åndelig død5:6 Åndelig død er å være skilt fra Gud.. 7Undervis menigheten om dette, slik at de enkene som får underhold, ikke blir anklaget for noe.

8Den som ikke tar hånd om sine egne slektninger, og spesielt sin egen nære familie, de har forlatt troen på Jesus og er verre enn den som aldri har kommet til tro.

9For å få underhold av menigheten må en enke være minst 60 år og skal ha vært trofast mot mannen. 10Hun må være kjent for å være god mot andre. Hun skal ha tatt hånd om barna sine, ha tatt imot gjester i hjemmet sitt, ha hjulpet de andre troende5:10 På gresk: ha vasket føttene til de hellige. Se Johannes sin fortelling om Jesus 13:14. og ha støttet mennesker som var i nød. Kort sagt, hun skal ha vært fullt og helt innstilt på å gjøre godt mot andre.

11Yngre enker skal ikke få underhold av menigheten. Det er gjerne slik at når deres seksuelle behov blir tent, mister de iveren etter å tjene Jesus og vil gifte seg på nytt. 12Gjennom dette drar de på seg Guds dom, etter som de da bryter sitt eget løfte til menigheten om fortsatt å være ugift.5:12 På gresk: brutt sitt første troskapsløfte. 13Dersom de lærer seg til å få underhold, kan de bli late og bare gå omkring fra hjem til hjem. Ja, de blir ikke bare late, men de begynner å sladre, er nysgjerrige og blander seg bort i forhold som de ikke har noe med. 14Derfor vil jeg at unge enker skal gifte seg på nytt og få barn og skjøtte sine egne hjem. Da får motstanderne våre ingen mulighet til å snakke dårlig om kvinnene. 15Dessverre har noen av disse unge enkene forlatt sannheten om Jesus og slått følge med Satan.

16Dersom en troende kvinne har enker i slekten, skal hun ta hånd om dem og ikke kreve at menigheten betaler for dem. Menigheten må heller ta hånd om de enkene som ikke har noen familie som kan hjelpe.

Råd for ledere i menigheten

17Ledere i menigheten som er gode til å styre, er verd både respekt og betaling i penger. Dette gjelder spesielt dem som arbeider hardt med å spre budskapet om Jesus og undervise i menigheten. 18Gud har sagt i Skriften5:18 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.: ”Du skal ikke binde munnen på den oksen som tresker”5:18 Se Femte Mosebok 25:4., og: ”Arbeideren er verd lønnen sin.”5:18 Se Lukas sin fortelling om Jesus 10:7.

19Lytt ikke til anklager mot en leder dersom det ikke finnes to eller tre vitner som kan bekrefte anklagene.5:19 Se Femte Mosebok 19:15. 20Dersom han virkelig har gjort galt, skal han bli vist til rette foran hele menigheten. Da blir de andre også advarte mot å handle galt.

21Jeg befaler deg innfor Gud, Jesus Kristus og Guds engler, alltid å følge denne regelen uten å ta parti for eller imot noe menneske, og uten å favorisere noen. 22Tenk grundig etter før du legger hendene på noe menneske for å innvie det til ulike tjenester. Ellers kan du bli medskyldig i det onde som de kommer til å gjøre. Pass på at du holder deg selv borte fra all synd.

23Se også til å stelle og verne om kroppen din. Drikk ikke lenger bare vann, men også litt vin, etter som du har problemer med magen og ofte er syk.

24Noen mennesker synder helt åpent, og alle vet at Gud en dag vil straffe dem. Andre lykkes i å skjule syndene sine slik at de ikke bli avslørt før langt seinere. 25På samme måten er noen mennesker helt åpne i det gode de gjør mot andre. Det gode som andre har gjort i det skjulte, vil komme fram og ikke for alltid bli en usynlig hemmelighet.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Timotei 5:1-25

Atitudinea față de anumite categorii de credincioși

1Să nu mustri cu asprime pe un bătrân, ci îndeamnă‑l ca pe un tată; pe cei tineri – ca pe niște frați; 2pe femeile bătrâne – ca pe niște mame; pe cele tinere – ca pe niște surori, cu toată curăția.

3Cinstește văduvele care sunt într-adevăr văduve! 4Dar dacă o văduvă are copii sau nepoți, ei să învețe, mai întâi, să se poarte cu evlavie în familia lor și să‑și răsplătească părinții, pentru că acest lucru este plăcut înaintea lui Dumnezeu. 5Cea care este într-adevăr văduvă și rămasă singură își pune speranța în Dumnezeu și stăruie, zi și noapte, în rugăciuni și mijlociri, 6dar cea care trăiește pentru plăceri6 Sensul verbului spatalao este a trăi un stil de viață luxos; a duce o viață voluptoasă. Ideea redată în 2:15 poate fi înțeleasă mai bine și cu ajutorul celor menționate în acest context. Femeia care este cu adevărat dedicată familiei, nașterii și creșterii copiilor nu este interesată de un stil de viață luxos., chiar dacă trăiește, a murit. 7Poruncește și aceste lucruri, pentru ca ei să fie fără reproș. 8Dacă cineva nu are grijă de ai săi, mai ales de cei din familia sa, atunci a lepădat credința și este mai rău decât un necredincios.

9O văduvă să fie înscrisă pe listă doar dacă are cel puțin șaizeci de ani, a fost soția unui singur bărbat9 Vezi nota de la 3:2. 10și are o bună mărturie pentru faptele ei bune: dacă și‑a crescut bine copiii, dacă a fost ospitalieră, dacă a spălat picioarele sfinților, dacă i‑a ajutat pe cei aflați în necaz și dacă a stăruit în orice faptă bună.

11Dar pe văduvele mai tinere11, 14 Cu referire la văduvele a căror vârstă este până în 60 de ani. să nu le primești. Căci atunci când poftele lor le îndepărtează de Cristos, vor să se căsătorească 12și își atrag astfel judecata pentru că au încălcat credința dintâi12 Probabil când o văduvă era trecută pe listă (vezi v. 9) aceasta se obliga la un devotament total față de Cristos, ceea ce implica decizia de a nu se recăsători.. 13Totodată, se învață să fie leneșe, umblând din casă în casă, și nu numai că sunt leneșe, ci sunt și guralive și băgăcioase, vorbind ceea ce nu trebuie. 14Prin urmare, vreau ca văduvele mai tinere să se căsătorească, să aibă copii, să aibă grijă de casă și să nu dea împotrivitorului niciun prilej de insultă. 15Căci unele s‑au întors deja să‑l urmeze pe Satan15 Vezi nota de la 1:20..

16Dacă o femeie credincioasă are văduve în familie, să le ajute. Să nu fie împovărată biserica, pentru ca astfel să le poată ajuta pe cele ce sunt într-adevăr văduve.

17Bătrânii17 Sau: Prezbiterii. care conduc bine să fie considerați vrednici de o cinste sporită17 Lit.: dublă., mai ales cei ce se ostenesc cu predicarea17 Lit.: în cuvânt. și învățarea. 18Căci Scriptura spune: „Să nu legi gura boului când treieră“18 Vezi Deut. 25:4. și „Vrednic este lucrătorul de plata lui.“18 Vezi Lc. 10:7. 19Să nu accepți nicio acuzație împotriva unui bătrân19 Sau: prezbiter., decât dacă sunt doi sau trei martori. 20Pe cei ce păcătuiesc, mustră‑i20 Verbul grecesc poate fi tradus și cu a da în vileag, a dovedi vinovat, a expune, a aduce la lumină, a examina cu atenție. înaintea tuturor, astfel încât și ceilalți să aibă frică. 21Te rog fierbinte21 Lit.: Mărturisesc (fierbinte). Termenul diamartyromai este compus din verbul care înseamnă a mărturisi și un preverb care dă o valoare intensivă expresiei. Această expresie semnifică mai mult decât doar o rugăminte puternică. Dumnezeu Însuși este chemat ca martor la ceea ce apostolul îi cere cu tărie lui Timotei. înaintea lui Dumnezeu, a lui Cristos Isus și a îngerilor aleși, să păzești aceste învățături fără prejudecată și fără să faci nimic cu părtinire.

22Să nu‑ți pui mâinile peste nimeni cu grabă, nici să nu fii părtaș la păcatele altora! Păstrează‑te curat!

23Să nu bei doar apă, ci folosește și puțin vin, din cauza stomacului tău și a deselor tale îmbolnăviri.

24Păcatele unor oameni sunt vizibile24-25 Sau: evidente; clare. și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. 25Tot astfel, faptele bune sunt vizibile, iar cele ce nu sunt vizibile, nu pot rămâne ascunse.