1. Peter 5 – LB & LCB

En Levende Bok

1. Peter 5:1-14

Råd til forstandere og ungdommer

1Nå en advarsel til dere som er ledere i menigheten. Jeg er jo selv forstander og har med egne øyne sett all den lidelsen Jesus Kristus måtte gå gjennom. Jeg skal også sammen med dere få dele herligheten i Kristus når han kommer igjen.

2Jeg vil at dere skal være som en gjeter for menigheten, den flokken Gud har satt dere til å lede. Ta godt vare på alle, ikke fordi dere blir tvunget til det, men fordi dere selv ønsker det. Det er slik Gud vil ha det. Ta ikke vare på menigheten for å tjene penger eller ha andre fordeler, men fordi dere vil tjene Gud av et helt hjerte. 3Ikke opptre som en hersker over flokken, men led menigheten ved å gå foran med et godt eksempel. 4Da vil Jesus selv, den øverste gjeteren, lønne dere den dagen han kommer igjen. Dere skal for evig få del i herligheten hos ham.

5Dere som er unge, må tilpasse dere etter dem som er eldre og har fått i oppdrag å lede menigheten. Men for alle gjelder det at ingen må være stolte, uten å erkjenne sitt behov av andre. Det heter i Skriften:

”Gud misliker dem som er stolte,

men han er god mot dem som erkjenner sitt behov av ham.”5:5 Se Salomos Ordspråk 3:34.

6Erkjenn derfor behovene dere har av Gud og hans kraft, så vil han en dag opphøye dere. 7Overlat alle bekymringer til ham, for han tar hånd om dere.

Vær på vakt

8Vær på vakt og tenk klart. Ta dere i vare for djevelen som er en fiende. Han raser omkring som en brølende løve blant dere og leter etter hvem han kan sluke. 9Stå imot angrepene hans og hold fast ved troen på Jesus. Gi ikke opp når dere må lide. Husk på at alle troende i hele verden må gå gjennom de samme prøvelsene.

10Gud har i sin godhet innbudt oss til evig herlighet. Dette får vi på grunn av det Jesus Kristus har gjort for oss. Det er bare en kort tid dere må å lide. Gud vil støtte dere og gi dere kraft så dere kan holde fast ved troen. 11Hans er makten i all evighet. Ja, det er sant!5:11 På gresk: Amen!

Sluttord

12Jeg har skrevet dette brevet til dere med hjelp av Silvanus. Han er en troende bror som jeg stoler fullt og helt på. Jeg ville med disse korte linjene oppmuntre dere og minne dere om Guds godhet og kjærlighet, slik at dere alltid vil holde fast ved troen på ham.

13Menigheten her i Babylon5:13 Babylon var sannsynligvis et kodenavn for Roma. Se Johannes’ åpenbaring Johannes syn 14–18., som på samme måte som dere har takket ja til Guds innbydelse om å tilhøre ham, hilser til dere. Markus, min unge medarbeider5:13 På gresk: sønnen min., hilser også til dere. 14Hils hverandre med et kyss for å vise den kjærlighet dere har.5:14 På gresk: Hils hverandre med et kjærlighetens kyss. Det var et ritual som inngikk i menighetens gudstjenester. De kysste hverandre, mennene for seg og kvinnene for seg.

Med ønske om at Guds fred skal fylle alle dere som lever i fellesskap med Kristus.

Luganda Contemporary Bible

1 Peetero 5:1-14

Katonda Talemererwa

15:1 a Bik 11:30 b Luk 24:48 c 1Pe 1:5, 7; Kub 1:9Noolwekyo mbulirira abakadde abali mu mmwe nze mukadde munnammwe, omujulirwa w’okubonaabona kwa Kristo, era agabanira awamu ekitiibwa ekigenda okubikkulirwa. 25:2 a Yk 21:16 b 1Ti 3:3Mulundenga ekisibo kya Katonda ekiri mu mmwe, mukiriisenga nga mukirabirira n’okwagala so si na kwemulugunya, nga mukolerera amagoba ag’obukuusa wabula olw’okujjumbira Katonda. 35:3 a Ez 34:4 b Baf 3:17Be mukulembera temubakambuwaliranga wabula mubakulemberenga nga mubalaga ekyokulabirako ekirungi. 45:4 1Ko 9:25Era Omusumba Omukulu bw’alikomawo, muliweebwa engule ey’ekitiibwa ekitaliggwaawo.

55:5 a Bef 5:21 b Nge 3:34; Yak 4:6Mmwe abavubuka, mugonderenga abakulu. Muweerezeganenga mwekka na mwekka n’obuwombeefu kubanga

“Katonda akyawa ab’amalala

naye abawombeefu abawa omukisa.”

65:6 Yak 4:10Noolwekyo mwewombeeke wansi w’omukono gwa Katonda ogw’amaanyi, naye alibagulumiza ng’obudde butuuse. 75:7 a Zab 37:5; Mat 6:25 b Beb 13:5Mumutwalirenga byonna bye mweraliikirira kubanga abalumirwa era afaayo ku buli ekibatuukako.

85:8 Yob 1:7Mutunulenga, mwekuume omulabe wammwe Setaani, atambulatambula ng’empologoma enjala gy’eruma egenda ng’ewuluguma ng’enoonya gw’eneerya. 95:9 a Yak 4:7 b Bak 2:5 c Bik 14:22Mumwaŋŋange ng’abalumbye, nga mwesiga Mukama, era mujjukire nti ebibonoobono ebiri ng’ebyo bituuka ne ku bakkiriza abalala mu nsi yonna.

105:10 a 2Ko 4:17 b 2Bs 2:17Bwe mulibonaabonera akaseera, Katonda waffe atukwatirwa ekisa ng’ayita mu Kristo, alibawa ekitiibwa kye ekitaliggwaawo. Alibakomyawo, alibazzaamu amaanyi, alibawanirira era alibanyweza. 115:11 Bar 11:36Ekitiibwa n’amaanyi bibeerenga gy’ali emirembe n’emirembe. Amiina.

125:12 a 2Ko 1:19 b Beb 13:22Ebbaluwa eno nzija kugikwasa Sirwano5:12 Sirwano Mu Luyonaani oluusi ayitibwa Siira, gwe mmanyi nga waaluganda mwesigwa ddala, agibaleetere. Nsuubira nga mbazizzaamu amaanyi mu bbaluwa eno, era nga mbalaze engeri Katonda gy’agabamu ekisa kye ekingi. Ebyo bye mbategeezezza bibayambe okunywerera mu kwagala kwe.

135:13 Bik 12:12Balonde bannammwe mu kkanisa y’e Babulooni, babalamusizza. Ne mutabani wange Makko naye abalamusizza.

14Mulamusagane n’okwagala okw’Ekikristaayo.

Emirembe gibeerenga mu mmwe mwenna abali mu Kristo.