En Levende Bok

1. Johannes 5:1-21

Troen på Guds sønn

1Hver og en som tror at Jesus er Kristus, kongen som Gud lovet å sende, de er Guds barn. Den som elsker Far i himmelen elsker også hans barn. 2Vi vet at vi elsker Guds barn dersom vi elsker Gud og er lydige mot det han har gitt oss befaling om. 3Å elske Gud, er å være lydige mot befalingene hans, og befalingene er ikke vanskelige. 4Alle som er Guds barn vinner over verden. Det er ved troen vi kan seire over denne onde verden. 5Ja, bare den som tror at Jesus er Guds sønn, kan seire over verden.

6Jesus Kristus beviste å være Guds sønn, da han ble døpt i vann, og ofret sitt blod på korset.5:6 Han er den som kom ved vann blod. Det var ikke bare vannet som bevitnet hvem Jesus er, men både vannet og blodet. Også Guds Ånd vitner om hvem Jesus er, og det Guds Ånd sier er alltid sant. 7Vi har altså tre vitner: 8Guds Ånd, vannet og blodet. Alle tre er samstemt. 9Vi tror på de personene som vitner i våre domstoler. Skulle vi ikke da tro på Gud, når han vitner om sin egen Sønn? 10Alle som tror på Guds sønn holder fast ved det som Gud har bevitnet er sannhet. Den som ikke tror på det Gud vitner om sin egen Sønn, påstår at Gud lyver.

11Dette er det Gud har bevitnet: At han har gitt oss evig liv, og at dette livet finnes i hans Sønn. 12Den som lever i et nært fellesskap med Guds sønn eier livet, men den som ikke lever i fellesskap med Sønnen har ikke livet.

Avslutning

13Dette har jeg skrevet til dere som tror på Guds sønn, for at dere skal vite at dere har evig liv. 14Vi kan være sikre på at Gud hører oss, når vi ber ham om noe som er i pakt med hans vilje. 15Dersom vi vet at han hører oss, uansett hva det måtte gjelde, da vet vi også at vi får det vi har bedt ham om.

16Dersom dere ser en annen troende som synder på en slik måte at det ikke fører til noen evig død, da bør dere be for den det gjelder. Gud vil da la den troende fortsatt få evig liv. Men det finnes synd som leder til døden, og jeg sier ikke at dere skal be for dem som begår slike synder.5:16 ”Synd som leder til døden” viser sannsynligvis til synd som de nekter å kalle synd og derfor ikke angrer eller forlater. 17Hver uriktig handling er synd, men alle synder leder ikke til evig død.

18Vi vet at dem som har blitt Guds barn ikke fortsetter å synde, for Guds sønn beskytter dem, og den onde kan ikke røre dem. 19Vi vet at vi tilhører Gud, og at verden rundt oss er i den ondes makt og innflytelse. 20Vi vet også at Guds sønn har kommet for å hjelpe oss til å lære den sanne Guden å kjenne, han som er evig liv. Nå lever vi i fellesskap med den sanne Guden, etter som vi lever i fellesskap med hans Sønn, Jesus Kristus.

21Mine barn, hold dere borte fra alle falske guder.

New International Reader's Version

1 John 5:1-21

Faith in God’s Son Who Became a Human Being

1Everyone who believes that Jesus is the Christ is a child of God. And everyone who loves the Father loves his children as well. 2Here is how we know that we love God’s children. We know it when we love God and obey his commands. 3In fact, here is what it means to love God. We love him by obeying his commands. And his commands are not hard to obey. 4That’s because everyone who is a child of God has won the battle over the world. Our faith has won the battle for us. 5Who is it that has won the battle over the world? Only the person who believes that Jesus is the Son of God.

6Jesus Christ was born as we are, and he died on the cross. He wasn’t just born as we are. He also died on the cross. The Holy Spirit is a truthful witness about him. That’s because the Spirit is the truth. 7There are three that are witnesses about Jesus. 8They are the Holy Spirit, the birth of Jesus, and the death of Jesus. And the three of them agree. 9We accept what people say when they are witnesses. But it’s more important when God is a witness. That’s because it is what God says about his Son. 10Whoever believes in the Son of God accepts what God says about him. Whoever does not believe God is calling him a liar. That’s because they have not believed what God said about his Son. 11Here is what God says about the Son. God has given us eternal life. And this life is found in his Son. 12Whoever belongs to the Son has life. Whoever doesn’t belong to the Son of God doesn’t have life.

Final Words

13I’m writing these things to you who believe in the name of the Son of God. I’m writing so you will know that you have eternal life. 14Here is what we can be sure of when we come to God in prayer. If we ask anything in keeping with what he wants, he hears us. 15If we know that God hears what we ask for, we know that we have it.

16Suppose you see any brother or sister commit a sin. But this sin is not the kind that leads to death. Then you should pray, and God will give them life. I’m talking about someone whose sin does not lead to death. But there is a sin that does lead to death. I’m not saying you should pray about that sin. 17Every wrong thing we do is sin. But there are sins that do not lead to death.

18We know that those who are children of God do not keep on sinning. The Son of God keeps them safe. The evil one can’t harm them. 19We know that we are children of God. We know that the whole world is under the control of the evil one. 20We also know that the Son of God has come. He has given us understanding. So we can know the God who is true. And we belong to the true God by belonging to his Son, Jesus Christ. He is the true God and eternal life.

21Dear children, keep away from statues of gods.