En Levende Bok

1. Johannes 3:1-24

Vi er Guds barn

1Tenk så stor kjærlighet Far i himmelen har vist oss når vi får kalle oss hans barn. Tenk at vi virkelig er det! De som tilhører denne onde verden, kjenner ikke Gud. Derfor kan de ikke forstå at vi er hans barn. 2Kjære venner, nå er vi allerede Guds barn, og hva vi skal bli i framtiden, har vi ennå ikke klart å forestille oss. Ett er likevel sikkert, og det er at når Jesus kommer igjen skal vi bli like han. Da får vi se ham akkurat som han er. 3Den som tror at Jesus skal vende tilbake til jorden holder seg ren fra synden på samme måten som Jesus er fullstendig ren.

4Hver og en som synder bryter Guds lov. Synd er å gå imot Guds vilje. 5Dere vet at Jesus kom for å ta bort syndene våre, og at det ikke finnes noen synd i ham. 6Dersom vi lever i fellesskap med ham fortsetter vi ikke å synde. Den som fortsetter å synde har aldri forstått hvem Jesus er, og kjenner ham ikke.

7Mine barn, la ingen bedra dere når det gjelder dette: Den som følger Guds vilje og handler rett er et godt menneske, akkurat som Jesus er god. 8Den derimot som fortsetter å synde, tilhører djevelen. Djevelen har syndet helt fra tidenes begynnelse. Guds sønn kom for å gjøre slutt på det onde som djevelen har stelt i stand. 9Den som har blitt Guds barn fortsetter ikke å synde, for Guds livskraft virker i ham. Han kan ikke fortsette å synde etter som han er Guds barn.

10Av dette kan vi altså vite hvem som er Guds barn, og hvem som tilhører djevelen. Den som handler galt og går imot Guds vilje, er ikke Guds barn. Den som ikke elsker sine troende søsken er heller ikke Guds barn.

Elsk hverandre

11Det budskapet som vi har hørt fra begynnelsen, er at vi skal elske hverandre. 12Vi skal ikke være som Kain, som tilhørte den onde og drepte sin bror.3:12 Se Første Mosebok 4:3-8. Hvorfor drepte Kain ham? Jo, fordi han handlet galt, mens broren fulgte Guds vilje og handlet rett. 13Vær derfor ikke forskrekket, mine søsken, om menneskene hater dere.

14Dersom vi elsker våre troende søsken er det et bevis på at vi har gått over fra døden til livet. Den som ikke elsker sine søsken, er fortsatt åndelig død3:14 Åndelig død er å være skilt fra Gud.. 15Den som hater en annen troende, kan bli sammenlignet med en morder. Dere vet at ingen mordere har evig liv i seg. 16Jesus ofret livet sitt for oss, og ved det kjenner vi til hva virkelig kjærlighet er. Derfor er også vi skyldige til å gi vårt liv for våre troende søsken.

17Dersom noen, som har alt det han trenger og ser en annen troende som lever i fattigdom, likevel ikke kjenner medfølelse med sin troende bror eller søster, hvordan kan da Guds kjærlighet være i ham?

18Mine barn, dere kan ikke elske bare med vakre ord. Sann kjærlighet viser vi gjennom praktisk handling. 19Det er gjennom våre handlinger vi kan vite om vi lever i tråd med Guds vilje, han som er sannheten. Gjør vi det, kan vi kjenne oss trygge for ham, 20selv om vår samvittighet anklager oss. For Gud er større enn vår egen samvittighet, og vet alt om oss.

21Kjære venner, dersom vi har ren samvittighet, kan vi uten frykt vende oss til Gud. 22Uansett hva vi ber om, skal vi få, etter som vi er lydige mot det han har gitt oss befaling om, og gjør det som gleder ham. 23Det han gir oss befaling om, er at vi skal tro på hans Sønn, Jesus Kristus, og elske hverandre som han vil. 24Den som er lydig mot Guds befalinger fortsetter å leve i fellesskap med Gud, og Gud med han. Vi vet at Gud bor i oss, etter som han har gitt oss sin Ånd.

New International Reader's Version

1 John 3:1-24

1See what amazing love the Father has given us! Because of it, we are called children of God. And that’s what we really are! The world doesn’t know us because it didn’t know him. 2Dear friends, now we are children of God. He still hasn’t let us know what we will be. But we know that when Christ appears, we will be like him. That’s because we will see him as he really is. 3Christ is pure. All who hope to be like him make themselves pure.

4Everyone who sins breaks the law. In fact, breaking the law is sin. 5But you know that Christ came to take our sins away. And there is no sin in him. 6No one who remains joined to him keeps on sinning. No one who keeps on sinning has seen him or known him.

7Dear children, don’t let anyone lead you astray. The person who does what is right is holy, just as Christ is holy. 8The person who does what is sinful belongs to the devil. That’s because the devil has been sinning from the beginning. But the Son of God came to destroy the devil’s work. 9Those who are God’s children will not keep on sinning. God’s very nature remains in them. They can’t go on sinning. That’s because they are God’s children. 10Here is how you can tell the difference between God’s children and the devil’s children. Anyone who doesn’t do what is right isn’t God’s child. And anyone who doesn’t love their brother or sister isn’t God’s child either.

More Instructions About Loving and Hating One Another

11From the beginning we have heard that we should love one another. 12Don’t be like Cain. He belonged to the evil one. He murdered his brother. And why did he murder him? Because the things Cain had done were wrong. But the things his brother had done were right. 13My brothers and sisters, don’t be surprised if the world hates you. 14We know that we have left our old dead way of life. And we have entered into new life. We know this because we love one another. Anyone who doesn’t love still lives in their old condition. 15Anyone who hates their brother or sister is a murderer. And you know that no murderer has eternal life.

16We know what love is because Jesus Christ gave his life for us. So we should give our lives for our brothers and sisters. 17Suppose someone sees a brother or sister in need and is able to help them. And suppose that person doesn’t take pity on these needy people. Then how can the love of God be in that person? 18Dear children, don’t just talk about love. Put your love into action. Then it will truly be love.

19Here’s how we know that we hold to the truth. And here’s how we put our hearts at rest, knowing that God is watching. 20If our hearts judge us, we know that God is greater than our hearts. And he knows everything. 21Dear friends, if our hearts do not judge us, we can be bold with God. 22And he will give us anything we ask. That’s because we obey his commands. We do what pleases him. 23God has commanded us to believe in the name of his Son, Jesus Christ. He has also commanded us to love one another. 24The one who obeys God’s commands remains joined to him. And he remains joined to them. Here is how we know that God lives in us. We know it because of the Holy Spirit he gave us.