En Levende Bok

1. Johannes 3:1-24

Vi er Guds barn

1Tenk så stor kjærlighet Far i himmelen har vist oss når vi får kalle oss hans barn. Tenk at vi virkelig er det! De som tilhører denne onde verden, kjenner ikke Gud. Derfor kan de ikke forstå at vi er hans barn. 2Kjære venner, nå er vi allerede Guds barn, og hva vi skal bli i framtiden, har vi ennå ikke klart å forestille oss. Ett er likevel sikkert, og det er at når Jesus kommer igjen skal vi bli like han. Da får vi se ham akkurat som han er. 3Den som tror at Jesus skal vende tilbake til jorden holder seg ren fra synden på samme måten som Jesus er fullstendig ren.

4Hver og en som synder bryter Guds lov. Synd er å gå imot Guds vilje. 5Dere vet at Jesus kom for å ta bort syndene våre, og at det ikke finnes noen synd i ham. 6Dersom vi lever i fellesskap med ham fortsetter vi ikke å synde. Den som fortsetter å synde har aldri forstått hvem Jesus er, og kjenner ham ikke.

7Mine barn, la ingen bedra dere når det gjelder dette: Den som følger Guds vilje og handler rett er et godt menneske, akkurat som Jesus er god. 8Den derimot som fortsetter å synde, tilhører djevelen. Djevelen har syndet helt fra tidenes begynnelse. Guds sønn kom for å gjøre slutt på det onde som djevelen har stelt i stand. 9Den som har blitt Guds barn fortsetter ikke å synde, for Guds livskraft virker i ham. Han kan ikke fortsette å synde etter som han er Guds barn.

10Av dette kan vi altså vite hvem som er Guds barn, og hvem som tilhører djevelen. Den som handler galt og går imot Guds vilje, er ikke Guds barn. Den som ikke elsker sine troende søsken er heller ikke Guds barn.

Elsk hverandre

11Det budskapet som vi har hørt fra begynnelsen, er at vi skal elske hverandre. 12Vi skal ikke være som Kain, som tilhørte den onde og drepte sin bror.3:12 Se Første Mosebok 4:3-8. Hvorfor drepte Kain ham? Jo, fordi han handlet galt, mens broren fulgte Guds vilje og handlet rett. 13Vær derfor ikke forskrekket, mine søsken, om menneskene hater dere.

14Dersom vi elsker våre troende søsken er det et bevis på at vi har gått over fra døden til livet. Den som ikke elsker sine søsken, er fortsatt åndelig død3:14 Åndelig død er å være skilt fra Gud.. 15Den som hater en annen troende, kan bli sammenlignet med en morder. Dere vet at ingen mordere har evig liv i seg. 16Jesus ofret livet sitt for oss, og ved det kjenner vi til hva virkelig kjærlighet er. Derfor er også vi skyldige til å gi vårt liv for våre troende søsken.

17Dersom noen, som har alt det han trenger og ser en annen troende som lever i fattigdom, likevel ikke kjenner medfølelse med sin troende bror eller søster, hvordan kan da Guds kjærlighet være i ham?

18Mine barn, dere kan ikke elske bare med vakre ord. Sann kjærlighet viser vi gjennom praktisk handling. 19Det er gjennom våre handlinger vi kan vite om vi lever i tråd med Guds vilje, han som er sannheten. Gjør vi det, kan vi kjenne oss trygge for ham, 20selv om vår samvittighet anklager oss. For Gud er større enn vår egen samvittighet, og vet alt om oss.

21Kjære venner, dersom vi har ren samvittighet, kan vi uten frykt vende oss til Gud. 22Uansett hva vi ber om, skal vi få, etter som vi er lydige mot det han har gitt oss befaling om, og gjør det som gleder ham. 23Det han gir oss befaling om, er at vi skal tro på hans Sønn, Jesus Kristus, og elske hverandre som han vil. 24Den som er lydig mot Guds befalinger fortsetter å leve i fellesskap med Gud, og Gud med han. Vi vet at Gud bor i oss, etter som han har gitt oss sin Ånd.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

約翰一書 3:1-24

上帝的兒女

1你們看,父上帝何等愛我們,稱我們為祂的兒女!我們也實在是祂的兒女,世人之所以不認識我們,是因為他們不認識父上帝。 2親愛的弟兄姊妹,我們現在是上帝的兒女,將來如何還未顯明。但我們知道,當主顯現的時候,我們必會像祂,因為我們必見到祂的本體。 3凡心存這種盼望的人都會自潔,因為主是聖潔的。

4犯罪的人都違背上帝的律法,違背上帝的律法就是罪。 5你們知道,耶穌降世是為了除掉人的罪,祂自己並沒有罪。 6住在祂裡面的人不會一直犯罪;一直犯罪的人既沒見過祂也不認識祂。

7孩子們,不要受人迷惑,要知道行義的才是義人,正如主是公義的。 8一直犯罪的人是屬魔鬼的,因為魔鬼從起初便犯罪,但上帝兒子的顯現是為了摧毀魔鬼的工作。 9從上帝生的人不會繼續犯罪,因為他裡面有上帝的生命3·9 上帝的生命」希臘文是「上帝的種子」。。他不能犯罪,因為他是從上帝生的。 10這樣,就可以看出誰是上帝的兒女,誰是魔鬼的兒女。凡不按公義行事、不愛弟兄姊妹的,都不是上帝的兒女。

彼此相愛

11我們應當彼此相愛,這是你們起初聽見的信息。 12不要步該隱的後塵。他屬於那惡者,殺害了自己的弟弟。他為什麼要殺害自己的弟弟呢?因為他的行為邪惡,而他弟弟秉行公義。

13弟兄姊妹,世人若恨你們,不要驚奇。 14我們因愛弟兄姊妹,便知道自己已經出死入生了。不愛弟兄姊妹的,仍然陷在死亡中。 15恨弟兄姊妹的就是殺人的,你們知道殺人的沒有永生。 16主耶穌為我們捨命,我們由此便知道什麼是愛,我們也應當為弟兄姊妹捨命。 17如果一個豐衣足食的人看見貧窮的弟兄姊妹,卻毫無憐憫之心,怎能說他愛上帝呢? 18所以,孩子們啊,不要單在口頭上說愛人,總要以真誠的行動表現出來。

19-20這樣,我們必知道自己屬於真理,即使我們心中自責,也可以在上帝面前心安,因為上帝比我們的心大,祂知道一切。

21親愛的弟兄姊妹,我們若能凡事問心無愧,就可以在上帝面前坦然無懼。 22這樣,我們無論向上帝祈求什麼,都必得到,因為我們遵守祂的命令,做祂喜悅的事。 23其實上帝的命令是:我們要信祂兒子耶穌基督的名,遵照祂的命令彼此相愛。 24遵行上帝命令的人就住在上帝裡面,上帝也住在他裡面。我們藉著上帝賜給我們的聖靈知道:祂住在我們裡面。