En Levende Bok

1. Johannes 2:1-29

1Mine barn, jeg skriver dette til dere for at dere skal holde dere borte fra synden. Dersom dere synder, finnes det en som forsvarer dere for Far i himmelen. Det er Jesus Kristus, han som behandler alle rettferdig. 2Han betalte straffen for syndene våre ved å ofre livet sitt. Derfor kan alle få tilgivelse for syndene sine.

3Beviset på at vi virkelig har lært Jesus å kjenne, er at vi er lydige mot det han har gitt befaling om. 4Den personen som sier: ”Jeg kjenner Jesus”, men ikke er lydig mot det Jesus har gitt befaling om lyver. Han har ikke sluppet til Gud, som er sannheten. 5Den som lever i tråd med Jesu undervisning beviser at han virkelig elsker Gud. Det er gjennom dette vi kan vite om vi lever i fellesskap med ham eller ikke. 6Den som sier at han lever i fellesskap med Gud, må leve på samme måten som Jesus gjorde.

Ett nytt bud: Elsk hverandre

7Kjære venner, jeg vil nå gi dere en befaling. Det er på sett og vis ikke noen ny befaling jeg skriver til dere, men noe som dere har hørt helt fra begynnelsen. Det er det samme budskapet og samme befalingen som dere har hørt tidligere: Dere skal elske hverandre. 8Likevel er det en ny befaling, for Jesus har gjennom sitt liv vist hva virkelig kjærlighet innebærer. Som følge av dette har livet deres blitt fylt av kjærlighet. Mørket forsvinner, lyset fra Jesus bryter fram og skinner over hele livet.

9Den som sier: ”Jeg lever i Guds lys”, men samtidig hater noen av sine troende brødre eller søstrer sitter fortsatt tilbake i mørket. 10Den som elsker sine troende søsken fortsetter å leve i Guds lys, og ikke noe får han til å snuble og falle i synd. 11Den som hater en annen troende, sitter fortsatt tilbake i mørket. Han lever sitt liv i åndelig mørke, og ser ikke hvor han går, etter som mørket har forblindet ham.

12Jeg skriver til dere, dere som nylig har begynt å tro:

Syndene deres har blitt tilgitt ved at Jesus ofret livet sitt.

13Jeg skriver til dere, dere som har en moden tro:

Dere har lært Jesus Kristus å kjenne,

ham som er og blir helt fra tidenes begynnelse.

Jeg skriver til dere, dere som har vært troende en tid:

Dere har overvunnet den onde.

14Ja, jeg skrev til dere, dere som nylig har begynt å tro:

Dere har lært Far i himmelen å kjenne.

Jeg skrev til dere, som har en moden tro:

Dere har lært Jesus Kristus å kjenne, ham som er og blir helt fra tidenes begynnelse.

Og jeg skrev til dere, dere som har vært troende en tid:

Dere er sterke og holder fast på Guds budskap, og har overvunnet den onde.

15Ikke elsk denne onde verden og alt den lokker med. Den som elsker verden, og ondskap i den, har ikke sluppet inn Fat i himmelen sin kjærlighet i livet sitt. 16Verden lokker stadig med at vi skal tilfredsstille våre fysiske begjær, at vi skal kreve å få alt vi peker på, og at vi skal skryte av oss selv og det vi har. Denne atferden kommer ikke fra Far i himmelen, men fra verden. 17Denne verden skal gå under med alle sine fristelser, men den som gjør Guds vilje skal leve for evig og alltid.

Fiender av Kristus

18Mine barn, den siste timen har snart slått. Dere har hørt at ”Motstanderen til Kristus”2:18 På gresk: Antikrist. Se Andre Thessalonikerbrevet 2:3 og Johannes’ åpenbaring Johannes syn 13:1-10. skal komme, og allerede har mange motstandere vist seg. Av dette forstår vi at tidenes slutt er nær. 19Disse motstanderne dukket opp i våre menigheter, men de forsvant fra oss etter som de egentlig aldri hørte til hos oss. Dersom de hadde hørt til hos oss hadde de blitt værende. Nå ble det avslørt at de aldri hørte til hos oss.

20Dere er ikke slik, for dere har fått Guds Hellige Ånd.2:20 På gresk: dere har blitt salvede av den Hellige. Dere kjenner til det sanne budskapet om Jesus. 21Jeg skriver altså ikke til dere fordi dere ikke kjenner til det som er sant. Heller tvert imot fordi dere vet at det aldri kommer noe falskt fra Gud, han som er sannheten.

22Hvem er en løgner? Er det ikke den som sier at Jesus ikke er Kristus, kongen som Gud lovet å sende? Jo, den personen er ”Motstanderen til Kristus”. Han fornekter både Far i himmelen og Sønnen. 23Den som fornekter Sønnen har heller ikke fellesskap med Far i himmelen. Den som erkjenner Sønnen har også fellesskap med Far i himmelen.

24Fortsett derfor å tro på det dere har blitt undervist i fra begynnelsen. Dersom dere holder fast ved det dere har hørt fra begynnelsen, kommer dere fortsatt til å leve i permanent fellesskap med både Sønnen og Far i himmelen. 25Da har Jesus lovet at vi skal få evig liv.

26Jeg har skrevet dette til dere for å advare dere mot dem som forsøker å lede dere vill. 27Dere har fått Guds Ånd2:27 På gresk: salvelsen.. Så lenge Ånden finnes i dere, trenger ingen å lære dere om hva som er sant eller falskt. Han underviser dere om alt, og han lærer alltid sannhet. Han kan ikke lyve. Fortsett derfor å leve i fellesskap med Jesus, akkurat som Guds Ånd sier til dere.

28Ja, barna mine, fortsett å leve i fellesskap med Jesus, slik at vi ikke trenger å gå skamfull når han kommer igjen, men kan glade og forventningsfulle se ham i øynene. 29Dersom vi følger Guds vilje og lever rett, vet vi at vi er hans barn, etter som Gud selv alltid handler rett.

Nova Versão Internacional

1 João 2:1-29

1Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. 2Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos2.2 Ou Ele é o sacrifício que desvia a ira de Deus, tirando os nossos pecados, e não somente os nossos mas também os pecados de todo o mundo.

3Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. 4Aquele que diz: “Eu o conheço”, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. 5Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus2.5 Ou o amor a Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele: 6aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou.

7Amados, não escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio: a mensagem que ouviram. 8No entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz.

9Quem afirma estar na luz mas odeia seu irmão, continua nas trevas. 10Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele2.10 Ou nela não há causa de tropeço. 11Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas; não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram.

12Filhinhos, eu escrevo a vocês

porque os seus pecados foram perdoados,

graças ao nome de Jesus.

13Pais, eu escrevo a vocês

porque conhecem aquele que é desde o princípio.

Jovens, eu escrevo a vocês

porque venceram o Maligno.

14Filhinhos2.14 Grego: Crianças; também no versículo 18., eu escrevi a vocês

porque conhecem o Pai.

Pais, eu escrevi a vocês

porque conhecem aquele que é desde o princípio.

Jovens, eu escrevi a vocês,

porque são fortes,

e em vocês a Palavra de Deus permanece,

e vocês venceram o Maligno.

Não se Deve Amar o Mundo

15Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai2.15 Ou amor ao Pai não está nele. 16Pois tudo o que há no mundo—a cobiça da carne2.16 Ou da natureza pecaminosa, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens—não provém do Pai, mas do mundo. 17O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.

Advertência contra os Anticristos

18Filhinhos, esta é a última hora e, assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. 19Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco; o fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos.

20Mas vocês têm uma unção que procede do Santo e todos vocês têm conhecimento2.20 Muitos manuscritos dizem e vocês conhecem todas as coisas.. 21Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. 22Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo: aquele que nega o Pai e o Filho. 23Todo o que nega o Filho também não tem o Pai; quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai.

24Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. 25E esta é a promessa que ele nos fez: a vida eterna.

26Escrevo estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. 27Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine; mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou.

Os Filhos de Deus

28Filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda.

29Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele.