En Levende Bok

1. Johannes 2:1-29

1Mine barn, jeg skriver dette til dere for at dere skal holde dere borte fra synden. Dersom dere synder, finnes det en som forsvarer dere for Far i himmelen. Det er Jesus Kristus, han som behandler alle rettferdig. 2Han betalte straffen for syndene våre ved å ofre livet sitt. Derfor kan alle få tilgivelse for syndene sine.

3Beviset på at vi virkelig har lært Jesus å kjenne, er at vi er lydige mot det han har gitt befaling om. 4Den personen som sier: ”Jeg kjenner Jesus”, men ikke er lydig mot det Jesus har gitt befaling om lyver. Han har ikke sluppet til Gud, som er sannheten. 5Den som lever i tråd med Jesu undervisning beviser at han virkelig elsker Gud. Det er gjennom dette vi kan vite om vi lever i fellesskap med ham eller ikke. 6Den som sier at han lever i fellesskap med Gud, må leve på samme måten som Jesus gjorde.

Ett nytt bud: Elsk hverandre

7Kjære venner, jeg vil nå gi dere en befaling. Det er på sett og vis ikke noen ny befaling jeg skriver til dere, men noe som dere har hørt helt fra begynnelsen. Det er det samme budskapet og samme befalingen som dere har hørt tidligere: Dere skal elske hverandre. 8Likevel er det en ny befaling, for Jesus har gjennom sitt liv vist hva virkelig kjærlighet innebærer. Som følge av dette har livet deres blitt fylt av kjærlighet. Mørket forsvinner, lyset fra Jesus bryter fram og skinner over hele livet.

9Den som sier: ”Jeg lever i Guds lys”, men samtidig hater noen av sine troende brødre eller søstrer sitter fortsatt tilbake i mørket. 10Den som elsker sine troende søsken fortsetter å leve i Guds lys, og ikke noe får han til å snuble og falle i synd. 11Den som hater en annen troende, sitter fortsatt tilbake i mørket. Han lever sitt liv i åndelig mørke, og ser ikke hvor han går, etter som mørket har forblindet ham.

12Jeg skriver til dere, dere som nylig har begynt å tro:

Syndene deres har blitt tilgitt ved at Jesus ofret livet sitt.

13Jeg skriver til dere, dere som har en moden tro:

Dere har lært Jesus Kristus å kjenne,

ham som er og blir helt fra tidenes begynnelse.

Jeg skriver til dere, dere som har vært troende en tid:

Dere har overvunnet den onde.

14Ja, jeg skrev til dere, dere som nylig har begynt å tro:

Dere har lært Far i himmelen å kjenne.

Jeg skrev til dere, som har en moden tro:

Dere har lært Jesus Kristus å kjenne, ham som er og blir helt fra tidenes begynnelse.

Og jeg skrev til dere, dere som har vært troende en tid:

Dere er sterke og holder fast på Guds budskap, og har overvunnet den onde.

15Ikke elsk denne onde verden og alt den lokker med. Den som elsker verden, og ondskap i den, har ikke sluppet inn Fat i himmelen sin kjærlighet i livet sitt. 16Verden lokker stadig med at vi skal tilfredsstille våre fysiske begjær, at vi skal kreve å få alt vi peker på, og at vi skal skryte av oss selv og det vi har. Denne atferden kommer ikke fra Far i himmelen, men fra verden. 17Denne verden skal gå under med alle sine fristelser, men den som gjør Guds vilje skal leve for evig og alltid.

Fiender av Kristus

18Mine barn, den siste timen har snart slått. Dere har hørt at ”Motstanderen til Kristus”2:18 På gresk: Antikrist. Se Andre Thessalonikerbrevet 2:3 og Johannes’ åpenbaring Johannes syn 13:1-10. skal komme, og allerede har mange motstandere vist seg. Av dette forstår vi at tidenes slutt er nær. 19Disse motstanderne dukket opp i våre menigheter, men de forsvant fra oss etter som de egentlig aldri hørte til hos oss. Dersom de hadde hørt til hos oss hadde de blitt værende. Nå ble det avslørt at de aldri hørte til hos oss.

20Dere er ikke slik, for dere har fått Guds Hellige Ånd.2:20 På gresk: dere har blitt salvede av den Hellige. Dere kjenner til det sanne budskapet om Jesus. 21Jeg skriver altså ikke til dere fordi dere ikke kjenner til det som er sant. Heller tvert imot fordi dere vet at det aldri kommer noe falskt fra Gud, han som er sannheten.

22Hvem er en løgner? Er det ikke den som sier at Jesus ikke er Kristus, kongen som Gud lovet å sende? Jo, den personen er ”Motstanderen til Kristus”. Han fornekter både Far i himmelen og Sønnen. 23Den som fornekter Sønnen har heller ikke fellesskap med Far i himmelen. Den som erkjenner Sønnen har også fellesskap med Far i himmelen.

24Fortsett derfor å tro på det dere har blitt undervist i fra begynnelsen. Dersom dere holder fast ved det dere har hørt fra begynnelsen, kommer dere fortsatt til å leve i permanent fellesskap med både Sønnen og Far i himmelen. 25Da har Jesus lovet at vi skal få evig liv.

26Jeg har skrevet dette til dere for å advare dere mot dem som forsøker å lede dere vill. 27Dere har fått Guds Ånd2:27 På gresk: salvelsen.. Så lenge Ånden finnes i dere, trenger ingen å lære dere om hva som er sant eller falskt. Han underviser dere om alt, og han lærer alltid sannhet. Han kan ikke lyve. Fortsett derfor å leve i fellesskap med Jesus, akkurat som Guds Ånd sier til dere.

28Ja, barna mine, fortsett å leve i fellesskap med Jesus, slik at vi ikke trenger å gå skamfull når han kommer igjen, men kan glade og forventningsfulle se ham i øynene. 29Dersom vi følger Guds vilje og lever rett, vet vi at vi er hans barn, etter som Gud selv alltid handler rett.

Nouă Traducere În Limba Română

I Ioan 2:1-29

1Copilașii mei, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți1 Cu referire la păcatul obișnuit, care poate surveni din cauza fragilității naturii umane (compară cu textul din 3:4-9 unde se are în vedere persistența voită în păcat și neascultare, păcatul ca mod de viață, fără dorință de schimbare).. Dar dacă cineva păcătuiește, avem la Tatăl un Apărător1 Gr.: parakletos, care poate avea mai multe sensuri: avocat; mijlocitor; sfătuitor; mângâietor; ajutor. Aria semantică a termenului grecesc este foarte largă și nu poate fi acoperită complet de un singur termen din limbajul contemporan. Vezi și In. 14:16, unde termenul este folosit cu referire la Duhul Sfânt., pe Isus Cristos cel drept. 2El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. 3Prin aceasta știm că Îl cunoaștem: dacă păzim poruncile Lui. 4Cel ce zice: „Îl cunosc!“, dar nu păzește poruncile Lui, este un mincinos, iar adevărul nu este în el. 5Însă, în cel ce păzește Cuvântul Lui, dragostea lui5 Sau: pentru. Dumnezeu a ajuns într-adevăr desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în El. 6Cel ce zice că rămâne în El este dator să umble6 Cu sensul de a trăi. și el așa cum a umblat Isus.

O poruncă nouă

7Preaiubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care o aveți de la început. Această poruncă veche este Cuvântul pe care l‑ați auzit. 8Totuși, vă scriu o poruncă nouă, care este adevărată în El și în voi, pentru că întunecimea trece, iar lumina adevărată luminează deja. 9Cel ce zice că este în lumină, dar îl urăște pe fratele său, este încă în întunecime. 10Cel care‑l iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el10 Sau: în ea (cu referire la lumină). nu este niciun prilej de poticnire10 Termenul grecesc skandalon se referă strict la bățul care declanșează o capcană, însă el cuprinde în aria sa semantică mai multe sensuri: ceea ce împinge o persoană să păcătuiască; prilej de cădere; cauză de poticnire.. 11Dar cel care‑l urăște pe fratele său este în întunecime, umblă în întunecime și nu știe unde se duce, pentru că întunecimea i‑a orbit ochii.

12Vă scriu, copilașilor,

pentru că păcatele vă sunt iertate datorită Numelui Său.

13Vă scriu, părinților,

pentru că L‑ați cunoscut pe Cel Ce este de la început.

Vă scriu, tinerilor,

pentru că l‑ați învins pe cel rău.

14V‑am scris, copilașilor,

pentru că L‑ați cunoscut pe Tatăl.

V‑am scris, părinților,

pentru că L‑ați cunoscut pe Cel Ce este de la început.

V‑am scris, tinerilor,

pentru că sunteți tari,

iar Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi

și l‑ați învins pe cel rău.

Nu iubiți lumea

15Nu iubiți lumea, nici cele ce sunt în lume! Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. 16Fiindcă tot ce este în lume – pofta firii, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții – nu este de la Tatăl, ci este din lume. 17Iar lumea și pofta ei trec, însă cel care face voia lui Dumnezeu rămâne pe vecie.

Ceasul de pe urmă și venirea anticristului

18Copilașilor, este ceasul de pe urmă! Și, după cum ați auzit că vine anticrist, să știți că acum s‑au arătat mulți anticriști. Prin aceasta știm că este ceasul de pe urmă. 19Ei au ieșit dintre noi, dar nu erau dintre noi. Căci, dacă ar fi fost dintre noi, ar fi rămas cu noi, dar, ieșind, au arătat că nu toți sunt dintre noi. 20Însă voi aveți ungerea20 Cu referire la Duhul Sfânt; vezi v. 27. de la Cel Sfânt și voi cunoașteți toate lucrurile20 Unele mss conțin: și voi toți cunoașteți.. 21Nu v‑am scris fiindcă nu cunoașteți adevărul, ci pentru că‑l cunoașteți și pentru că din adevăr nu iese nicio minciună. 22Cine este mincinosul, dacă nu cel care neagă că Isus este Cristosul22 Atât Christos (greacă), cât și Mașiah (ebraică și aramaică) înseamnă Cel care este uns.? Acela este anticristul: cel care‑I neagă pe Tatăl și pe Fiul. 23Oricine Îl neagă pe Fiul nu‑L are nici pe Tatăl. Cel care‑L mărturisește pe Fiul Îl are și pe Tatăl. 24Ceea ce ați auzit de la început, să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ceea ce ați auzit de la început, atunci și voi veți rămâne în Fiul și în Tatăl. 25Și promisiunea pe care El ne‑a făcut‑o este aceasta: viața veșnică.

26V‑am scris aceste lucruri cu privire la cei ce vă duc în rătăcire. 27Cât despre voi, ungerea pe care ați primit‑o de la El rămâne în voi și nu aveți nevoie să vă învețe cineva. Dar, așa cum ungerea Lui vă învață cu privire la toate lucrurile, – iar ea este adevărată și nu este o minciună, așa cum v‑a învățat ea –, rămâneți în El.27 Sau: Dar, așa cum ungerea Lui vă învață cu privire la toate lucrurile, – iar ea este adevărată și nu este o minciună –, rămâneți în El, așa cum v‑a învățat ea.

Copii ai lui Dumnezeu

28Și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru ca, atunci când El Se va arăta, să avem îndrăzneală28 În acest verset Ioan apelează la un joc de cuvinte, procedură stilistică pe care o folosește și în evanghelia sa: să avem îndrăzneală (parresia) la arătarea Lui (parousia). și să nu fim dați de rușine înaintea Lui, la venirea Lui. 29Dacă știți că El este drept, atunci știți și că oricine face dreptatea este născut din El.