En Levende Bok

1. Johannes 2:1-29

1Mine barn, jeg skriver dette til dere for at dere skal holde dere borte fra synden. Dersom dere synder, finnes det en som forsvarer dere for Far i himmelen. Det er Jesus Kristus, han som behandler alle rettferdig. 2Han betalte straffen for syndene våre ved å ofre livet sitt. Derfor kan alle få tilgivelse for syndene sine.

3Beviset på at vi virkelig har lært Jesus å kjenne, er at vi er lydige mot det han har gitt befaling om. 4Den personen som sier: ”Jeg kjenner Jesus”, men ikke er lydig mot det Jesus har gitt befaling om lyver. Han har ikke sluppet til Gud, som er sannheten. 5Den som lever i tråd med Jesu undervisning beviser at han virkelig elsker Gud. Det er gjennom dette vi kan vite om vi lever i fellesskap med ham eller ikke. 6Den som sier at han lever i fellesskap med Gud, må leve på samme måten som Jesus gjorde.

Ett nytt bud: Elsk hverandre

7Kjære venner, jeg vil nå gi dere en befaling. Det er på sett og vis ikke noen ny befaling jeg skriver til dere, men noe som dere har hørt helt fra begynnelsen. Det er det samme budskapet og samme befalingen som dere har hørt tidligere: Dere skal elske hverandre. 8Likevel er det en ny befaling, for Jesus har gjennom sitt liv vist hva virkelig kjærlighet innebærer. Som følge av dette har livet deres blitt fylt av kjærlighet. Mørket forsvinner, lyset fra Jesus bryter fram og skinner over hele livet.

9Den som sier: ”Jeg lever i Guds lys”, men samtidig hater noen av sine troende brødre eller søstrer sitter fortsatt tilbake i mørket. 10Den som elsker sine troende søsken fortsetter å leve i Guds lys, og ikke noe får han til å snuble og falle i synd. 11Den som hater en annen troende, sitter fortsatt tilbake i mørket. Han lever sitt liv i åndelig mørke, og ser ikke hvor han går, etter som mørket har forblindet ham.

12Jeg skriver til dere, dere som nylig har begynt å tro:

Syndene deres har blitt tilgitt ved at Jesus ofret livet sitt.

13Jeg skriver til dere, dere som har en moden tro:

Dere har lært Jesus Kristus å kjenne,

ham som er og blir helt fra tidenes begynnelse.

Jeg skriver til dere, dere som har vært troende en tid:

Dere har overvunnet den onde.

14Ja, jeg skrev til dere, dere som nylig har begynt å tro:

Dere har lært Far i himmelen å kjenne.

Jeg skrev til dere, som har en moden tro:

Dere har lært Jesus Kristus å kjenne, ham som er og blir helt fra tidenes begynnelse.

Og jeg skrev til dere, dere som har vært troende en tid:

Dere er sterke og holder fast på Guds budskap, og har overvunnet den onde.

15Ikke elsk denne onde verden og alt den lokker med. Den som elsker verden, og ondskap i den, har ikke sluppet inn Fat i himmelen sin kjærlighet i livet sitt. 16Verden lokker stadig med at vi skal tilfredsstille våre fysiske begjær, at vi skal kreve å få alt vi peker på, og at vi skal skryte av oss selv og det vi har. Denne atferden kommer ikke fra Far i himmelen, men fra verden. 17Denne verden skal gå under med alle sine fristelser, men den som gjør Guds vilje skal leve for evig og alltid.

Fiender av Kristus

18Mine barn, den siste timen har snart slått. Dere har hørt at ”Motstanderen til Kristus”2:18 På gresk: Antikrist. Se Andre Thessalonikerbrevet 2:3 og Johannes’ åpenbaring Johannes syn 13:1-10. skal komme, og allerede har mange motstandere vist seg. Av dette forstår vi at tidenes slutt er nær. 19Disse motstanderne dukket opp i våre menigheter, men de forsvant fra oss etter som de egentlig aldri hørte til hos oss. Dersom de hadde hørt til hos oss hadde de blitt værende. Nå ble det avslørt at de aldri hørte til hos oss.

20Dere er ikke slik, for dere har fått Guds Hellige Ånd.2:20 På gresk: dere har blitt salvede av den Hellige. Dere kjenner til det sanne budskapet om Jesus. 21Jeg skriver altså ikke til dere fordi dere ikke kjenner til det som er sant. Heller tvert imot fordi dere vet at det aldri kommer noe falskt fra Gud, han som er sannheten.

22Hvem er en løgner? Er det ikke den som sier at Jesus ikke er Kristus, kongen som Gud lovet å sende? Jo, den personen er ”Motstanderen til Kristus”. Han fornekter både Far i himmelen og Sønnen. 23Den som fornekter Sønnen har heller ikke fellesskap med Far i himmelen. Den som erkjenner Sønnen har også fellesskap med Far i himmelen.

24Fortsett derfor å tro på det dere har blitt undervist i fra begynnelsen. Dersom dere holder fast ved det dere har hørt fra begynnelsen, kommer dere fortsatt til å leve i permanent fellesskap med både Sønnen og Far i himmelen. 25Da har Jesus lovet at vi skal få evig liv.

26Jeg har skrevet dette til dere for å advare dere mot dem som forsøker å lede dere vill. 27Dere har fått Guds Ånd2:27 På gresk: salvelsen.. Så lenge Ånden finnes i dere, trenger ingen å lære dere om hva som er sant eller falskt. Han underviser dere om alt, og han lærer alltid sannhet. Han kan ikke lyve. Fortsett derfor å leve i fellesskap med Jesus, akkurat som Guds Ånd sier til dere.

28Ja, barna mine, fortsett å leve i fellesskap med Jesus, slik at vi ikke trenger å gå skamfull når han kommer igjen, men kan glade og forventningsfulle se ham i øynene. 29Dersom vi følger Guds vilje og lever rett, vet vi at vi er hans barn, etter som Gud selv alltid handler rett.

New International Reader's Version

1 John 2:1-29

1My dear children, I’m writing this to you so that you will not sin. But suppose someone does sin. Then we have a friend who speaks to the Father for us. He is Jesus Christ, the Blameless One. 2He gave his life to pay for our sins. But he not only paid for our sins. He also paid for the sins of the whole world.

Instructions About Loving and Hating Other Believers

3We know that we have come to know God if we obey his commands. 4Suppose someone says, “I know him.” But suppose this person does not do what God commands. Then this person is a liar and is not telling the truth. 5But if anyone obeys God’s word, then that person truly loves God. Here is how we know we belong to him. 6Those who claim to belong to him must live just as Jesus did.

7Dear friends, I’m not writing you a new command. Instead, I’m writing one you have heard before. You have had it since the beginning. 8But I am writing what amounts to a new command. Its truth was shown in how Jesus lived. It is also shown in how you live. That’s because the darkness is passing away. And the true light is already shining.

9Suppose someone claims to be in the light but hates a brother or sister. Then they are still in the darkness. 10Anyone who loves their brother and sister lives in the light. There is nothing in them to make them fall into sin. 11But anyone who hates a brother or sister is in the darkness. They walk around in the darkness. They don’t know where they are going. The darkness has made them blind.

Reasons for Writing

12Dear children, I’m writing to you

because your sins have been forgiven.

They have been forgiven because of what Jesus has done.

13Fathers, I’m writing to you

because you know the one who is from the beginning.

Young men, I’m writing to you

because you have won the battle over the evil one.

14Dear children, I’m writing to you

because you know the Father.

Fathers, I’m writing to you

because you know the one who is from the beginning.

Young men, I’m writing to you

because you are strong.

God’s word lives in you.

You have won the battle over the evil one.

Do Not Love the World

15Do not love the world or anything in it. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. 16Here is what people who belong to this world do. They try to satisfy what their sinful desires want to do. They long for what their sinful eyes look at. They take pride in what they have and what they do. All of this comes from the world. None of it comes from the Father. 17The world and its evil desires are passing away. But whoever does what God wants them to do lives forever.

Warnings About Saying No to the Son

18Dear children, we are living in the last days. You have heard that the great enemy of Christ is coming. But even now many enemies of Christ have already come. That’s how we know that these are the last days. 19These enemies left our community of believers. They didn’t really belong to us. If they had belonged to us, they would have remained with us. But by leaving they showed that none of them belonged to us.

20You have received the Spirit from the Holy One. And all of you know the truth. 21I’m not writing to you because you don’t know the truth. I’m writing because you do know it. I’m writing to you because no lie comes from the truth. 22Who is the liar? It is anyone who says that Jesus is not the Christ. The person who says this is the great enemy of Christ. They say no to the Father and the Son. 23The person who says no to the Son doesn’t belong to the Father. But anyone who says yes to the Son belongs to the Father also.

24Make sure that you don’t forget what you have heard from the beginning. Then you will remain joined to the Son and to the Father. 25And here is what God has promised us. He has promised us eternal life.

26I’m writing these things to warn you. I am warning you about people trying to lead you astray. 27But you have received the Holy Spirit from God. He continues to live in you. So you don’t need anyone to teach you. God’s Spirit teaches you about everything. What he says is true. He doesn’t lie. Remain joined to Christ, just as you have been taught by the Spirit.

God’s Children and Sin

28Dear children, remain joined to Christ. Then when he comes, we can be bold. We will not be ashamed to meet him when he comes.

29You know that God is right and always does what is right. And you know that everyone who does what is right is God’s child.