1. Johannes 2 – LB & LCB

En Levende Bok

1. Johannes 2:1-29

1Mine barn, jeg skriver dette til dere for at dere skal holde dere borte fra synden. Dersom dere synder, finnes det en som forsvarer dere for Far i himmelen. Det er Jesus Kristus, han som behandler alle rettferdig. 2Han betalte straffen for syndene våre ved å ofre livet sitt. Derfor kan alle få tilgivelse for syndene sine.

3Beviset på at vi virkelig har lært Jesus å kjenne, er at vi er lydige mot det han har gitt befaling om. 4Den personen som sier: ”Jeg kjenner Jesus”, men ikke er lydig mot det Jesus har gitt befaling om lyver. Han har ikke sluppet til Gud, som er sannheten. 5Den som lever i tråd med Jesu undervisning beviser at han virkelig elsker Gud. Det er gjennom dette vi kan vite om vi lever i fellesskap med ham eller ikke. 6Den som sier at han lever i fellesskap med Gud, må leve på samme måten som Jesus gjorde.

Ett nytt bud: Elsk hverandre

7Kjære venner, jeg vil nå gi dere en befaling. Det er på sett og vis ikke noen ny befaling jeg skriver til dere, men noe som dere har hørt helt fra begynnelsen. Det er det samme budskapet og samme befalingen som dere har hørt tidligere: Dere skal elske hverandre. 8Likevel er det en ny befaling, for Jesus har gjennom sitt liv vist hva virkelig kjærlighet innebærer. Som følge av dette har livet deres blitt fylt av kjærlighet. Mørket forsvinner, lyset fra Jesus bryter fram og skinner over hele livet.

9Den som sier: ”Jeg lever i Guds lys”, men samtidig hater noen av sine troende brødre eller søstrer sitter fortsatt tilbake i mørket. 10Den som elsker sine troende søsken fortsetter å leve i Guds lys, og ikke noe får han til å snuble og falle i synd. 11Den som hater en annen troende, sitter fortsatt tilbake i mørket. Han lever sitt liv i åndelig mørke, og ser ikke hvor han går, etter som mørket har forblindet ham.

12Jeg skriver til dere, dere som nylig har begynt å tro:

Syndene deres har blitt tilgitt ved at Jesus ofret livet sitt.

13Jeg skriver til dere, dere som har en moden tro:

Dere har lært Jesus Kristus å kjenne,

ham som er og blir helt fra tidenes begynnelse.

Jeg skriver til dere, dere som har vært troende en tid:

Dere har overvunnet den onde.

14Ja, jeg skrev til dere, dere som nylig har begynt å tro:

Dere har lært Far i himmelen å kjenne.

Jeg skrev til dere, som har en moden tro:

Dere har lært Jesus Kristus å kjenne, ham som er og blir helt fra tidenes begynnelse.

Og jeg skrev til dere, dere som har vært troende en tid:

Dere er sterke og holder fast på Guds budskap, og har overvunnet den onde.

15Ikke elsk denne onde verden og alt den lokker med. Den som elsker verden, og ondskap i den, har ikke sluppet inn Fat i himmelen sin kjærlighet i livet sitt. 16Verden lokker stadig med at vi skal tilfredsstille våre fysiske begjær, at vi skal kreve å få alt vi peker på, og at vi skal skryte av oss selv og det vi har. Denne atferden kommer ikke fra Far i himmelen, men fra verden. 17Denne verden skal gå under med alle sine fristelser, men den som gjør Guds vilje skal leve for evig og alltid.

Fiender av Kristus

18Mine barn, den siste timen har snart slått. Dere har hørt at ”Motstanderen til Kristus”2:18 På gresk: Antikrist. Se Andre Thessalonikerbrevet 2:3 og Johannes’ åpenbaring Johannes syn 13:1-10. skal komme, og allerede har mange motstandere vist seg. Av dette forstår vi at tidenes slutt er nær. 19Disse motstanderne dukket opp i våre menigheter, men de forsvant fra oss etter som de egentlig aldri hørte til hos oss. Dersom de hadde hørt til hos oss hadde de blitt værende. Nå ble det avslørt at de aldri hørte til hos oss.

20Dere er ikke slik, for dere har fått Guds Hellige Ånd.2:20 På gresk: dere har blitt salvede av den Hellige. Dere kjenner til det sanne budskapet om Jesus. 21Jeg skriver altså ikke til dere fordi dere ikke kjenner til det som er sant. Heller tvert imot fordi dere vet at det aldri kommer noe falskt fra Gud, han som er sannheten.

22Hvem er en løgner? Er det ikke den som sier at Jesus ikke er Kristus, kongen som Gud lovet å sende? Jo, den personen er ”Motstanderen til Kristus”. Han fornekter både Far i himmelen og Sønnen. 23Den som fornekter Sønnen har heller ikke fellesskap med Far i himmelen. Den som erkjenner Sønnen har også fellesskap med Far i himmelen.

24Fortsett derfor å tro på det dere har blitt undervist i fra begynnelsen. Dersom dere holder fast ved det dere har hørt fra begynnelsen, kommer dere fortsatt til å leve i permanent fellesskap med både Sønnen og Far i himmelen. 25Da har Jesus lovet at vi skal få evig liv.

26Jeg har skrevet dette til dere for å advare dere mot dem som forsøker å lede dere vill. 27Dere har fått Guds Ånd2:27 På gresk: salvelsen.. Så lenge Ånden finnes i dere, trenger ingen å lære dere om hva som er sant eller falskt. Han underviser dere om alt, og han lærer alltid sannhet. Han kan ikke lyve. Fortsett derfor å leve i fellesskap med Jesus, akkurat som Guds Ånd sier til dere.

28Ja, barna mine, fortsett å leve i fellesskap med Jesus, slik at vi ikke trenger å gå skamfull når han kommer igjen, men kan glade og forventningsfulle se ham i øynene. 29Dersom vi følger Guds vilje og lever rett, vet vi at vi er hans barn, etter som Gud selv alltid handler rett.

Luganda Contemporary Bible

1 Yokaana 2:1-29

Kristo Omuwolereza Waffe

12:1 a nny 12, 13, 28 b Bar 8:34; Beb 7:25Baana bange abaagalwa, ebintu bino mbibawandiikidde mulemenga okukola ekibi. Naye omuntu yenna bw’akolanga ekibi tulina omuwolereza eri Kitaffe, ye Yesu Kristo Omutuukirivu. 22:2 Bar 3:25Ye, ye mutango olw’ebibi byaffe, naye si lwa bibi byaffe byokka, wabula ne ku lw’ebibi by’abantu bonna. 32:3 Yk 14:15Bwe tugondera ebiragiro bye, kye kikakasa nti tumutegeera. 42:4 1Yk 1:6, 8Kyokka oyo agamba nti amutegeera n’atakuuma biragiro bye, aba mulimba, era si wa mazima. 52:5 a Yk 14:21, 23 b 1Yk 4:12Naye buli agondera ekigambo kye, ddala ng’okwagala kwa Katonda kutuukiridde mu muntu oyo. Era ekyo kye kitukakasisa nti tuli mu ye. 62:6 Mat 11:29; 1Pe 2:21Oyo agamba nti ali mu ye, asaana okutambula nga Mukama waffe yennyini bwe yatambula.

72:7 1Yk 3:11, 23; 2Yk 5, 6Abaagalwa, sibawandiikira kiragiro kiggya, naye mbawandiikira ekiragiro ekyabaawo edda, kye kyo kye mwawuliranga okuva ku lubereberye. 82:8 a Yk 13:34 b Bar 13:12 c Yk 1:9 d Bef 5:8; 1Bs 5:5Kyokka nno ekiragiro kino kye mbawandiikira kiggya era kikakasirizibwa mu ye ne mu mmwe. Kubanga ekizikiza kigenda kiggwaawo era omusana ogw’amazima kaakano gwaka.

9Omuntu agamba nti atambulira mu musana, kyokka ate n’akyawa owooluganda, aba akyali mu kizikiza. 102:10 1Yk 3:14Naye ayagala owooluganda aba ali mu musana, era talinaawo kimwesittaza. 112:11 Yk 12:35Kyokka oyo akyawa owooluganda, aba akyali mu kizikiza, era mu kizikiza ekyo mw’atambulira, nga tategeera gy’alaga, kubanga ekizikiza kimuzibye amaaso.

12Baana bange abaagalwa,

mbawandiikidde kubanga musonyiyiddwa ebibi byammwe olw’erinnya lye.

132:13 nny 14Era nammwe abakulu, mbawandiikidde

kubanga mwamutegeera okuva ku lubereberye.

Nammwe abavubuka, mbawandiikidde

kubanga muwangudde omubi.

Mmwe abaana abaagalwa bawandiikidde,

kubanga mutegedde Kitaffe.

142:14 a Bef 6:10 b Yk 5:38; 1Yk 1:10 c nny 13Mbawandiikidde mmwe abakulu

kubanga mutegedde oyo eyabaawo okuva ku lubereberye.

Mbawandiikidde mmwe abavubuka

kubanga muli ba maanyi

era n’ekigambo kya Katonda kibeera mu mmwe,

era muwangudde omubi.

Temwagalanga Nsi

152:15 a Bar 12:2 b Yak 4:4Temwagalanga nsi, wadde eby’ensi. Kubanga omuntu yenna ayagala ensi taliimu kwagala kwa Kitaffe. 162:16 a Bar 13:14 b Nge 27:20Kubanga buli eky’ensi: okwegomba kw’omubiri, n’okwegomba kw’amaaso, n’okwekuluntaza okw’obulamu, si bya Kitaffe, naye bya nsi. 172:17 1Ko 7:31Ensi n’okwegomba kwayo byonna biggwaawo, naye buli akola Katonda by’ayagala abeerera emirembe gyonna.

Omulabe wa Kristo

182:18 a nny 22; 1Yk 4:3; 2Yk 7 b 1Yk 4:1Baana bange, ekiseera ekisembayo kituuse. Mwategeezebwa ng’Omulabe wa Kristo bw’agenda okujja, era ne kaakano waliwo abalabe ba Kristo bangi, era kwe tutegeerera ng’ekiseera ekisembayo kituuse. 192:19 a Bik 20:30 b 1Ko 11:19Abantu abo tebaali baffe ddala, era kyebaava batwawukanako, kubanga singa baali baffe ddala bandisigalidde ddala mu ffe. Naye baatuvaako kiryoke kitegeerekekere ddala nga bonna si b’ewaffe.

202:20 a 2Ko 1:21 b Mak 1:24 c Yk 14:26Kyokka mmwe mwafukibwako amafuta okuva eri Omutukuvu, era mumanyi byonna. 212:21 2Pe 1:12; Yud 5Kyenva mbawandiikira, si lwa kubanga temumanyi mazima, naye lwa kubanga mugategeera era mumanyi okwawula eby’obulimba n’eby’amazima. 222:22 2Yk 7Omulimba y’ani, wabula oyo agamba nti Yesu si ye Kristo. Omuntu oyo yennyini ye Mulabe wa Kristo, era oyo takkiririza Kitaffe wadde Omwana. 232:23 Yk 8:19; 1Yk 4:15Kubanga buli atakkiriza Mwana era ne Kitaffe tamukkiriza. Buli ayatula Omwana aba alina ne Kitaffe.

242:24 Yk 14:23Ekituufu kye mwawulira okuva ku lubereberye kibeerenga mu mmwe. Bwe munaakuumanga ekyo kye mwawulira okuva ku lubereberye, Omwana awamu ne Kitaffe banaabeeranga wamu nammwe. 25Na kuno kwe kusuubiza kwe yatusuubiza: obulamu obutaggwaawo.

262:26 2Yk 7Mbawandiikidde bino olw’okubanga waliwo abo ababalimbalimba. 272:27 nny 20Kyokka okufukibwako amafuta kwe mwafuna okuva gy’ali kwali mu mmwe, noolwekyo temwetaaga muntu kubayigiriza. Wabula Mwoyo Mutukuvu y’abayigiriza buli kimu, era w’amazima si wa bulimba, kale mubeerenga mu ye nga bwe yabayigiriza.

282:28 a nny 1 b 1Yk 3:2 c 1Yk 4:17 d 1Bs 2:19Kaakano, abaana abaagalwa, munywerere mu Kristo, bw’alirabika tulyoke tube bagumu abatalikwatibwa nsonyi ku lunaku lw’aliddirako.

292:29 1Yk 3:7Nga bwe mumanyi nti Mukama mutuukirivu, kirungi mutegeere nti oyo akola eby’obutuukirivu ye mwana we.