1. Johannes 2 – LB & CCBT

En Levende Bok

1. Johannes 2:1-29

1Mine barn, jeg skriver dette til dere for at dere skal holde dere borte fra synden. Dersom dere synder, finnes det en som forsvarer dere for Far i himmelen. Det er Jesus Kristus, han som behandler alle rettferdig. 2Han betalte straffen for syndene våre ved å ofre livet sitt. Derfor kan alle få tilgivelse for syndene sine.

3Beviset på at vi virkelig har lært Jesus å kjenne, er at vi er lydige mot det han har gitt befaling om. 4Den personen som sier: ”Jeg kjenner Jesus”, men ikke er lydig mot det Jesus har gitt befaling om lyver. Han har ikke sluppet til Gud, som er sannheten. 5Den som lever i tråd med Jesu undervisning beviser at han virkelig elsker Gud. Det er gjennom dette vi kan vite om vi lever i fellesskap med ham eller ikke. 6Den som sier at han lever i fellesskap med Gud, må leve på samme måten som Jesus gjorde.

Ett nytt bud: Elsk hverandre

7Kjære venner, jeg vil nå gi dere en befaling. Det er på sett og vis ikke noen ny befaling jeg skriver til dere, men noe som dere har hørt helt fra begynnelsen. Det er det samme budskapet og samme befalingen som dere har hørt tidligere: Dere skal elske hverandre. 8Likevel er det en ny befaling, for Jesus har gjennom sitt liv vist hva virkelig kjærlighet innebærer. Som følge av dette har livet deres blitt fylt av kjærlighet. Mørket forsvinner, lyset fra Jesus bryter fram og skinner over hele livet.

9Den som sier: ”Jeg lever i Guds lys”, men samtidig hater noen av sine troende brødre eller søstrer sitter fortsatt tilbake i mørket. 10Den som elsker sine troende søsken fortsetter å leve i Guds lys, og ikke noe får han til å snuble og falle i synd. 11Den som hater en annen troende, sitter fortsatt tilbake i mørket. Han lever sitt liv i åndelig mørke, og ser ikke hvor han går, etter som mørket har forblindet ham.

12Jeg skriver til dere, dere som nylig har begynt å tro:

Syndene deres har blitt tilgitt ved at Jesus ofret livet sitt.

13Jeg skriver til dere, dere som har en moden tro:

Dere har lært Jesus Kristus å kjenne,

ham som er og blir helt fra tidenes begynnelse.

Jeg skriver til dere, dere som har vært troende en tid:

Dere har overvunnet den onde.

14Ja, jeg skrev til dere, dere som nylig har begynt å tro:

Dere har lært Far i himmelen å kjenne.

Jeg skrev til dere, som har en moden tro:

Dere har lært Jesus Kristus å kjenne, ham som er og blir helt fra tidenes begynnelse.

Og jeg skrev til dere, dere som har vært troende en tid:

Dere er sterke og holder fast på Guds budskap, og har overvunnet den onde.

15Ikke elsk denne onde verden og alt den lokker med. Den som elsker verden, og ondskap i den, har ikke sluppet inn Fat i himmelen sin kjærlighet i livet sitt. 16Verden lokker stadig med at vi skal tilfredsstille våre fysiske begjær, at vi skal kreve å få alt vi peker på, og at vi skal skryte av oss selv og det vi har. Denne atferden kommer ikke fra Far i himmelen, men fra verden. 17Denne verden skal gå under med alle sine fristelser, men den som gjør Guds vilje skal leve for evig og alltid.

Fiender av Kristus

18Mine barn, den siste timen har snart slått. Dere har hørt at ”Motstanderen til Kristus”2:18 På gresk: Antikrist. Se Andre Thessalonikerbrevet 2:3 og Johannes’ åpenbaring Johannes syn 13:1-10. skal komme, og allerede har mange motstandere vist seg. Av dette forstår vi at tidenes slutt er nær. 19Disse motstanderne dukket opp i våre menigheter, men de forsvant fra oss etter som de egentlig aldri hørte til hos oss. Dersom de hadde hørt til hos oss hadde de blitt værende. Nå ble det avslørt at de aldri hørte til hos oss.

20Dere er ikke slik, for dere har fått Guds Hellige Ånd.2:20 På gresk: dere har blitt salvede av den Hellige. Dere kjenner til det sanne budskapet om Jesus. 21Jeg skriver altså ikke til dere fordi dere ikke kjenner til det som er sant. Heller tvert imot fordi dere vet at det aldri kommer noe falskt fra Gud, han som er sannheten.

22Hvem er en løgner? Er det ikke den som sier at Jesus ikke er Kristus, kongen som Gud lovet å sende? Jo, den personen er ”Motstanderen til Kristus”. Han fornekter både Far i himmelen og Sønnen. 23Den som fornekter Sønnen har heller ikke fellesskap med Far i himmelen. Den som erkjenner Sønnen har også fellesskap med Far i himmelen.

24Fortsett derfor å tro på det dere har blitt undervist i fra begynnelsen. Dersom dere holder fast ved det dere har hørt fra begynnelsen, kommer dere fortsatt til å leve i permanent fellesskap med både Sønnen og Far i himmelen. 25Da har Jesus lovet at vi skal få evig liv.

26Jeg har skrevet dette til dere for å advare dere mot dem som forsøker å lede dere vill. 27Dere har fått Guds Ånd2:27 På gresk: salvelsen.. Så lenge Ånden finnes i dere, trenger ingen å lære dere om hva som er sant eller falskt. Han underviser dere om alt, og han lærer alltid sannhet. Han kan ikke lyve. Fortsett derfor å leve i fellesskap med Jesus, akkurat som Guds Ånd sier til dere.

28Ja, barna mine, fortsett å leve i fellesskap med Jesus, slik at vi ikke trenger å gå skamfull når han kommer igjen, men kan glade og forventningsfulle se ham i øynene. 29Dersom vi følger Guds vilje og lever rett, vet vi at vi er hans barn, etter som Gud selv alltid handler rett.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

約翰一書 2:1-29

1我的孩子們,我寫這些話給你們是為了叫你們不要犯罪。如果有人犯了罪,在父那裡我們有一位護慰者,就是那位義者——耶穌基督。 2祂為我們的罪作了贖罪祭,不只是為我們的罪,也是為全人類的罪。

3我們若遵行上帝的命令,就知道自己認識祂。 4若有人說「我認識祂」,卻不遵行祂的命令,這人是說謊的,他心中沒有真理。 5遵行主話語的人是真正全心愛上帝的人,我們藉此知道自己是在主裡面。 6所以,自稱住在主裡面的,就該在生活中效法基督。

新命令

7親愛的弟兄姊妹,我寫給你們的並不是一條新命令,而是你們起初接受的舊命令,這舊命令就是你們已經聽過的真道。 8然而,我寫給你們的也是新命令,在基督和你們身上都顯明是真實的,因為黑暗漸漸過去,真光已經照耀出來。

9若有人說自己在光明中,卻恨他的弟兄姊妹,他就仍然活在黑暗裡。 10愛弟兄姊妹的人活在光明中,沒有什麼可以絆倒他2·10 沒有什麼可以絆倒他」或譯「他也不會絆倒別人」。11恨弟兄姊妹的人活在黑暗中,走在黑暗中,不知何去何從,因為黑暗弄瞎了他的眼睛。

12孩子們,我寫信給你們,因為靠著祂的名,你們的罪已經得到赦免。 13父老們,我寫信給你們,因為你們認識了從太初就存在的那位。年輕人,我寫信給你們,因為你們已經戰勝了那惡者。

14孩子們,我曾寫信給你們,因為你們認識了父。父老們,我曾寫信給你們,因為你們認識了從太初就存在的那位。年輕人,我曾寫信給你們,因為你們剛強,上帝的道常存在你們心裡,並且你們戰勝了那惡者。

15不要愛世界和世上的事,因為人若愛世界,就不會再有愛父的心了。 16凡屬世界的,如肉體的私慾、眼目的私慾和今生的驕傲都不是從父那裡來的,而是從世界來的。 17這世界和其中一切的私慾都要過去,但遵守上帝旨意的人永遠長存。

防備敵基督者

18孩子們,現在是末世了。你們從前聽說敵基督者要來,其實現在許多敵基督者已經出現了,由此可知,現在是末世了。 19這些人是從我們中間出去的,但他們不屬於我們。他們如果屬於我們,就會留在我們當中了。他們的離去表明他們都不屬於我們。

20你們從那位聖者領受了聖靈2·20 聖靈」希臘文指「膏抹」。,所以你們明白真理。 21我寫信給你們不是因為你們不明白真理,而是因為你們明白真理,並且知道真理裡面絕對沒有謊言。 22誰是說謊的呢?不就是那否認耶穌是基督的嗎?那不承認父和子的就是敵基督者。 23凡否認子的,也否認了父;凡承認子的,也承認了父。

24你們務要把起初所聽見的教導謹記在心,這樣,你們必住在子和父裡面。 25主應許給我們的是永生。 26以上的話是針對那些引誘你們離開正道的人寫的。

順從聖靈

27你們既然從主領受了聖靈,聖靈又住在你們心中,就不需要其他人來教導你們,因為聖靈必會在一切事上指引你們。聖靈的教導是真實的,沒有虛假,你們要按聖靈的教導住在主裡面。 28孩子們,你們要住在主裡面。這樣,當主顯現的時候,就是祂再來的時候,我們便能坦然無懼,不會在祂面前羞愧。 29既然你們知道主是公義的,也該知道所有按公義行事的人都是上帝的兒女。