En Levende Bok

1. Johannes 2:1-29

1Mine barn, jeg skriver dette til dere for at dere skal holde dere borte fra synden. Dersom dere synder, finnes det en som forsvarer dere for Far i himmelen. Det er Jesus Kristus, han som behandler alle rettferdig. 2Han betalte straffen for syndene våre ved å ofre livet sitt. Derfor kan alle få tilgivelse for syndene sine.

3Beviset på at vi virkelig har lært Jesus å kjenne, er at vi er lydige mot det han har gitt befaling om. 4Den personen som sier: ”Jeg kjenner Jesus”, men ikke er lydig mot det Jesus har gitt befaling om lyver. Han har ikke sluppet til Gud, som er sannheten. 5Den som lever i tråd med Jesu undervisning beviser at han virkelig elsker Gud. Det er gjennom dette vi kan vite om vi lever i fellesskap med ham eller ikke. 6Den som sier at han lever i fellesskap med Gud, må leve på samme måten som Jesus gjorde.

Ett nytt bud: Elsk hverandre

7Kjære venner, jeg vil nå gi dere en befaling. Det er på sett og vis ikke noen ny befaling jeg skriver til dere, men noe som dere har hørt helt fra begynnelsen. Det er det samme budskapet og samme befalingen som dere har hørt tidligere: Dere skal elske hverandre. 8Likevel er det en ny befaling, for Jesus har gjennom sitt liv vist hva virkelig kjærlighet innebærer. Som følge av dette har livet deres blitt fylt av kjærlighet. Mørket forsvinner, lyset fra Jesus bryter fram og skinner over hele livet.

9Den som sier: ”Jeg lever i Guds lys”, men samtidig hater noen av sine troende brødre eller søstrer sitter fortsatt tilbake i mørket. 10Den som elsker sine troende søsken fortsetter å leve i Guds lys, og ikke noe får han til å snuble og falle i synd. 11Den som hater en annen troende, sitter fortsatt tilbake i mørket. Han lever sitt liv i åndelig mørke, og ser ikke hvor han går, etter som mørket har forblindet ham.

12Jeg skriver til dere, dere som nylig har begynt å tro:

Syndene deres har blitt tilgitt ved at Jesus ofret livet sitt.

13Jeg skriver til dere, dere som har en moden tro:

Dere har lært Jesus Kristus å kjenne,

ham som er og blir helt fra tidenes begynnelse.

Jeg skriver til dere, dere som har vært troende en tid:

Dere har overvunnet den onde.

14Ja, jeg skrev til dere, dere som nylig har begynt å tro:

Dere har lært Far i himmelen å kjenne.

Jeg skrev til dere, som har en moden tro:

Dere har lært Jesus Kristus å kjenne, ham som er og blir helt fra tidenes begynnelse.

Og jeg skrev til dere, dere som har vært troende en tid:

Dere er sterke og holder fast på Guds budskap, og har overvunnet den onde.

15Ikke elsk denne onde verden og alt den lokker med. Den som elsker verden, og ondskap i den, har ikke sluppet inn Fat i himmelen sin kjærlighet i livet sitt. 16Verden lokker stadig med at vi skal tilfredsstille våre fysiske begjær, at vi skal kreve å få alt vi peker på, og at vi skal skryte av oss selv og det vi har. Denne atferden kommer ikke fra Far i himmelen, men fra verden. 17Denne verden skal gå under med alle sine fristelser, men den som gjør Guds vilje skal leve for evig og alltid.

Fiender av Kristus

18Mine barn, den siste timen har snart slått. Dere har hørt at ”Motstanderen til Kristus”2:18 På gresk: Antikrist. Se Andre Thessalonikerbrevet 2:3 og Johannes’ åpenbaring Johannes syn 13:1-10. skal komme, og allerede har mange motstandere vist seg. Av dette forstår vi at tidenes slutt er nær. 19Disse motstanderne dukket opp i våre menigheter, men de forsvant fra oss etter som de egentlig aldri hørte til hos oss. Dersom de hadde hørt til hos oss hadde de blitt værende. Nå ble det avslørt at de aldri hørte til hos oss.

20Dere er ikke slik, for dere har fått Guds Hellige Ånd.2:20 På gresk: dere har blitt salvede av den Hellige. Dere kjenner til det sanne budskapet om Jesus. 21Jeg skriver altså ikke til dere fordi dere ikke kjenner til det som er sant. Heller tvert imot fordi dere vet at det aldri kommer noe falskt fra Gud, han som er sannheten.

22Hvem er en løgner? Er det ikke den som sier at Jesus ikke er Kristus, kongen som Gud lovet å sende? Jo, den personen er ”Motstanderen til Kristus”. Han fornekter både Far i himmelen og Sønnen. 23Den som fornekter Sønnen har heller ikke fellesskap med Far i himmelen. Den som erkjenner Sønnen har også fellesskap med Far i himmelen.

24Fortsett derfor å tro på det dere har blitt undervist i fra begynnelsen. Dersom dere holder fast ved det dere har hørt fra begynnelsen, kommer dere fortsatt til å leve i permanent fellesskap med både Sønnen og Far i himmelen. 25Da har Jesus lovet at vi skal få evig liv.

26Jeg har skrevet dette til dere for å advare dere mot dem som forsøker å lede dere vill. 27Dere har fått Guds Ånd2:27 På gresk: salvelsen.. Så lenge Ånden finnes i dere, trenger ingen å lære dere om hva som er sant eller falskt. Han underviser dere om alt, og han lærer alltid sannhet. Han kan ikke lyve. Fortsett derfor å leve i fellesskap med Jesus, akkurat som Guds Ånd sier til dere.

28Ja, barna mine, fortsett å leve i fellesskap med Jesus, slik at vi ikke trenger å gå skamfull når han kommer igjen, men kan glade og forventningsfulle se ham i øynene. 29Dersom vi følger Guds vilje og lever rett, vet vi at vi er hans barn, etter som Gud selv alltid handler rett.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

1 Иохана 2:1-29

1Дети мои, я пишу вам это, чтобы вы не согрешали. Но если кто из вас и согрешит, то у нас есть Праведник Иса аль-Масих, Который свидетельствует перед Небесным Отцом в нашу защиту. 2Он – умилостивление за наши грехи, и не только за наши, но и за грехи всего мира.

Знающий Аллаха исполняет Его повеления

3Мы можем быть уверены, что знаем Аллаха, если соблюдаем Его повеления. 4Если кто-то говорит: «Я знаю Его», но не соблюдает Его повелений, тот лжец, и истины в нём нет. 5Но если человек послушен Его слову, тогда любовь Аллаха действительно достигла в нём своей полноты; это и показывает, что мы пребываем в Нём. 6Кто заявляет, что живёт в единении с Аллахом, тот должен и поступать так, как поступал Иса.

7Дорогие, я не пишу вам какое-то новое повеление, повеление это известно уже давно, оно было у вас с самого начала. Это старое повеление и есть та весть, которую вы слышали. 8И всё-таки, то, что я пишу, – это и новое повеление, истинное в Исе и в вас, потому что мрак рассеивается, и уже светит истинный свет.

9Кто заявляет, что живёт во свете, но ненавидит своего брата, тот ещё во тьме. 10Но кто любит своего брата, тот живёт во свете, и в нём нет уже ничего, что ведёт ко греху. 11Кто ненавидит своего брата, тот находится во тьме и во тьме ходит, не зная, куда идёт, потому что тьма ослепила его.

12Я пишу вам, дети,

потому что ваши грехи уже прощены ради имени Исы.

13Я пишу вам, отцы,

потому что вы познали Того, Кто существует от начала.

Я пишу вам, юноши,

потому что вы победили Иблиса.

Я написал вам, дети,

потому что вы познали Небесного Отца.

14Отцы, я написал вам,

потому что вы познали Того, Кто существует от начала.

Я написал вам, юноши,

потому что вы сильны,

в вас пребывает слово Аллаха,

и вы победили Иблиса.

Не любите мира

15Не любите ни этого мира2:15 Мир – здесь этот термин означает не мироздание, а мир людей, погрязший во зле и грехе, противящийся Аллаху, мир, которым правит Шайтан, князь демонов., ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви к Небесному Отцу2:15 Или: «любви Небесного Отца»., 16потому что всё, что есть в этом мире, – греховные желания плоти, желания глаз и житейская гордость, – не от Небесного Отца, а от мира. 17Мир и мирские желания проходят, но тот, кто исполняет волю Аллаха, живёт вечно.

Предостережение о врагах Исы аль-Масиха

18Дети, это время – последнее. Вы слышали, что должен прийти враг аль-Масиха2:18 Враг аль-Масиха – вероятно, здесь говорится о противнике Аллаха, который явится в конце времён и будет стоять во главе большого организованного движения против аль-Масиха (см. 2 Фес. 2; Отк. 13). Эта личность известна также под именем Даджжал., и сейчас появилось много врагов аль-Масиха, из чего мы узнаём, что время – последнее. 19Эти враги аль-Масиха вышли из нашей среды, хоть они никогда к нам не принадлежали. Если бы они действительно принадлежали к нам, то остались бы с нами. Но то, что они от нас вышли, показывает, что они и не принадлежали к нам.

20Вы получили помазание2:20 Помазание – имеется в виду Святой Дух; также в ст. 27. от Святого2:20 Святого – вероятно, это аль-Масих, но возможно – Аллах., и у всех вас есть знание. 21Я пишу вам не потому, что вы не знаете истины, а наоборот, потому, что вы знаете её и то, что из неё не может произойти никакой лжи. 22Кто такой лжец? Лжец – тот, кто отвергает, что Иса – обещанный Масих. Такой человек – враг аль-Масиха, он отвергает и Небесного Отца, и Сына. 23Тот, кто отвергает Сына, не имеет и Небесного Отца, а кто признаёт Сына, тот имеет и Небесного Отца.

24Храните слышанное вами от начала. Если то, что вы слышали от начала, будет постоянно в вас, то и вы сами будете в единении с Сыном и Небесным Отцом. 25Обещание, которое Сын дал нам, – вечная жизнь.

26Это я пишу вам относительно тех, кто пытается вас обмануть. 27Помазание, которое вы получили от Него, постоянно в вас, и поэтому вам не нужно, чтобы кто-либо учил вас. Его помазание само учит вас всему, оно говорит истину и никогда не лжёт. Поэтому, как оно научило вас, так и оставайтесь в Нём2:27 Или: «в нём»..

Дети Всевышнего

28И теперь, дети, оставайтесь в единении с аль-Масихом, чтобы, когда Он вернётся, мы могли бы стоять перед Ним уверенно и не стыдясь.

29Если вы знаете, что Он праведен, то знаете и то, что каждый, кто живёт праведно, рождён от Всевышнего.