En Levende Bok

Matteus 5

Virkelig lykke

1En dag da Jesus så alle folkene som samlet seg, gikk han opp på et fjell sammen med disiplene. Der satte han seg og begynte å undervise dem. Han sa:

”Lykkelige er de som innser at de trenger Gud, for de skal få være Guds eget folk.[a]
    Lykkelige er de som sørger, for de skal bli trøstet.
Lykkelige er de ydmyke, for hele verden tilhører dem.
    Lykkelige er de som sulter og tørster etter å gjøre Guds vilje,[b] for de skal bli mettet.
Lykkelige er de som viser medfølelse, for de skal få medfølelse fra Gud.
    Lykkelige er de som av hele sitt hjerte leter etter Gud,[c] for de skal få se ham.
Lykkelige er de som aktivt strever etter fred, for de skal bli kalt Guds barn.
10     Lykkelige er de som blir forfulgt fordi de gjør Guds vilje, for de skal være Guds eget folk.[d]

11 Ja, dere er lykkelige når de håner og forfølger dere og lyver om dere fordi dere er disiplene mine. 12 Juble og vær glade, for Gud skal lønne dere. Husk på at profetene som før i tiden bar fram Guds budskap,[e] også ble forfulgt.

Salt og lys

13 Dere er det saltet som bevarer verden fra forråtnelse. Men hva nytte er det i saltet dersom det har mistet kraften sin?[f] Kan det på nytt bli salt igjen? Nei, det duger ikke til noe annet enn å bli kastet ut og trampet ned av menneskene. 14 Dere er det lyset som lyser opp verden. Dere ligner en by som ligger høyt oppe på et fjell. En by på fjellet er synlig for alle. 15 Når noen tenner en lampe, vil de ikke dekke over den. Tvert imot så setter de den på et høyt sted slik at den lyser for alle i huset. 16 På samme måten skal lyset fra dere skinne for menneskene, slik at de klart og tydelig kan se det gode dere gjør og hylle Far deres i himmelen.

Om Moseloven

17 Tro ikke at jeg har kommet for å oppheve det Gud har sagt i Moseloven og profetene.[g] Nei, jeg har kommet for å oppfylle det og gjøre det til virkelighet. 18 Jeg forsikrer dere at hvert ord i loven skal gjelde så lenge himmelen og jorden består og fram til alt det Gud har forutsagt, har skjedd. 19 Den som bryter det minste lille budet i loven, og lærer andre å gjøre det samme, han skal være minst blant de som får være Guds eget folk. Men den som holder loven og lærer andre å gjøre det samme, han skal være stor blant Guds eget folk.[h]

20 Men jeg advarer dere, om dere ikke lykkes i å følge Guds vilje bedre en det de skriftlærde[i] og fariseerne[j] gjør, da kommer dere slett ikke til å få tilhøre Guds eget folk.[k]

Om fiendeskap

21 Dere har hørt at det står i Moseloven: ’Du skal ikke drepe,[l] og den som dreper noen, skal bli dømt.’ 22 Men jeg sier: Det rekker med at du blir sint på noen, da skal du bli dømt. Kaller du en person for idiot, skal du bli stilt for domstolen, og forbanner du noen, venter ilden i helvete på deg. 23 Derfor, om du står for alteret i templet for å bære fram et offer til Gud og plutselig kommer til å tenke på at noen har noe imot deg, 24 skal du legge ned offeret ditt foran alteret og gå for å gjøre opp med denne personen. Kom etterpå og bær fram offeret ditt til Gud. 25 Dersom noen anklager deg for noe, vær da rask til å inngå forlik med motparten din allerede før dere har nådd fram til domstolen. Ellers overgir han deg kanskje til dommeren, som så igjen lar vakten ta hånd om deg og setter deg i fengsel. 26 Og jeg forsikrer deg at du må bli der til du har betalt til siste øre.

Om utroskap

27 Dere har hørt at det står i Moseloven: ’Du skal ikke være utro i ekteskapet.’[m] 28 Men jeg sier: Den som ser på en kvinne med begjær i blikket har allerede vært utro med henne i sitt hjerte. 29 Om ditt høyre øye får deg til å synde, riv det da ut og kast det fra deg. Det er bedre at en del av kroppen din er ødelagt enn at hele deg blir kastet i helvete. 30 Om hånden din får deg til å synde, hugg den da av og kast den bort, ja, selv om det skulle ramme din høyre hånd! Det er bedre at en del av kroppen din er ødelagt enn at hele deg kommer i helvete.[n]

Om skilsmisse

31 Det står i Moseloven: ’Om noen vil skille seg fra kona si, da kan han gjøre det ved å gi henne en attest som bevis på skilsmissen.’[o] 32 Jeg sier: Den som skiller seg fra kona si, uten at hun har vært utro, han blir årsak til at hun virkelig kan være utro. Den som gifter seg med en fraskilt kvinne, gjør at hun er utro.[p]

Om løfter

33 Dere har også hørt at det står i Moseloven: ’Du skal ikke bryte en ed som du har sverget, men du skal holde alt som du har lovet innfor Gud.’[q] 34 Men jeg sier: Du skal slett ikke sverge noen eder! Om du sier: ’Jeg sverger ved himmelen,’ har du sverget for Gud, for himmelen er Guds trone. 35 Om du sier: ’Jeg sverger ved jorden’, har du sverget for Gud, for jorden er skammelen under føttene hans. Og om du sier: ’Jeg sverger ved Jerusalem’, har du sverget for Gud, for Jerusalem er Guds by.[r] 36 Si heller ikke: ’Det setter jeg hodet i pant på!’ for du kan ikke gjøre et eneste hårstrå verken hvitt eller svart. 37 Si bare: ’Ja, det vil jeg’ eller ’Nei, det vil jeg ikke’. Det rekker. Tanken om å legge mer autoritet i dine ord ved å sverge kommer fra den onde.

Om hevn

38 Dere har hørt at det står i Moseloven: ’Dersom et øye blir skadet, må den skyldige betale med sitt eget øye. Og dersom en tann blir skadet, skal han betale med sin egen tann.’[s] 39 Men jeg sier: Møt ikke vold med vold. Slår noen deg på det ene kinnet, vend da også det annet til ham. 40 Blir du stilt for domstolen og de tar fra deg skjorta di, gi dem da yterplagget også. 41 Befaler noen deg å bære hans reisegods en mil, bær den da to. 42 Gi til den som ber deg og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg.

Om å elske fiendene sine

43 Dere har hørt at det står i Moseloven: ’Du skal elske dine medmennesker[t] og hate dine fiender.’[u] 44 Men jeg sier: Elsk fiendene deres! Be for dem som forfølger dere! 45 Da viser dere virkelig at dere er barn til deres Far i himmelen. Han lar solen skinne og regnet falle både på onde og gode, både på de som følger hans vilje, og de som ikke gjør det.

46 Hva er det som er så ekstra med at dere elsker dem som elsker dere? Det gjør jo tollerne[v] også. 47 Dersom dere hilser vennlig på vennene deres, men ikke på noen andre, hva er det som er så ekstra med det? Det gjør jo også de som ikke kjenner Gud. 48 Derfor skal dere være like gode som deres Far i himmelen, han som er fullkommen god.[w]

Notas al pie

 1. 5:3 På gresk: Lykkelige er de som er fattige i ånden, for himmelriket tilhører dem.
 2. 5:6 På gresk: Lykkelige er de som sulter og tørster etter rettferdighet.
 3. 5:8 På gresk: Lykkelige er de som har et rent hjerte.
 4. 5:10 På gresk: for himmelriket tilhører dem.
 5. 5:12 Profetenes budskap finnes skrevet ned i Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.
 6. 5:13 Om saltet blir blandet eller reagerer med andre stoffer, mister det sin evne til å konservere og hindre forråtnelse.
 7. 5:17 Moseloven og profetenes bok er to av delene i den jødiske Skriften, det vil si Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente. Den tredje delen er salmene.
 8. 5:19 På gresk: ”den minste i himmelriket” og ”stor i himmelriket”. I v.20 ”ikke komme inn i himmelriket”.
 9. 5:20 Fariseerne var eksperter på loven, som er et annet navn for hele den jødiske Skriften, det vil si Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.
 10. 5:20 Fariseerne var et religiøst parti blant jødene. De var svært nøye med å følge hele Moseloven og hadde for øvrig lagt til egne regler og forskrifter.
 11. 5:20 På gresk: ”ikke komme inn i himmelriket”.
 12. 5:21 Se Andre Mosebok 20:13 og Femte Mosebok 5:17.
 13. 5:27 Se Andre Mosebok 20:14.
 14. 5:30 Vi skal gjøre alt vi kan for å holde oss borte fra synden. Jesus bruker et dramatisk bildespråk.
 15. 5:31 Se Femte Mosebok 24:1.
 16. 5:32 Etter som den første mannen ikke hadde rett til å skille seg fra henne, var hun i Guds øyne fortsatt gift med ham.
 17. 5:33 Se Fjerde Mosebok 30:3
 18. 5:35 Se Jesaja 66:1 og Salmenes bok 48:3.
 19. 5:38 På gresk: Öga for øye og tann for tann. Se Andre Mosebok 21:23-25.
 20. 5:43 Se Tredje Mosebok 19:18.
 21. 5:43 Se Femte Mosebok 23:6.
 22. 5:46 Tollerne var jøder som arbeidet med å ta inn skatt for romerne, og de var foraktet av alle.
 23. 5:48 På gresk: Vær fullkomne, slik som deres Far i himmelen er fullkommen. Men det norske ordet ”fullkommen” har ikke samme betydning som det greske, eller det opprinnelige hebraisk ordet, som betyr ”å ha nådd målet, være modent”. Her handler det altså om å nå fram til samme godhet som Gud.

New International Reader's Version

Matthew 5

Jesus Teaches the Disciples and Crowds

1Jesus saw the crowds. So he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him. Then he began to teach them.

Jesus Gives Blessings

He said,

“Blessed are those who are spiritually needy.
    The kingdom of heaven belongs to them.
Blessed are those who are sad.
    They will be comforted.
Blessed are those who are humble.
    They will be given the earth.
Blessed are those who are hungry and thirsty for what is right.
    They will be filled.
Blessed are those who show mercy.
    They will be shown mercy.
Blessed are those whose hearts are pure.
    They will see God.
Blessed are those who make peace.
    They will be called children of God.
10 Blessed are those who suffer for doing what is right.
    The kingdom of heaven belongs to them.

11 “Blessed are you when people make fun of you and hurt you because of me. You are also blessed when they tell all kinds of evil lies about you because of me. 12 Be joyful and glad. Your reward in heaven is great. In the same way, people hurt the prophets who lived long ago.

Salt and Light

13 “You are the salt of the earth. But suppose the salt loses its saltiness. How can it be made salty again? It is no longer good for anything. It will be thrown out. People will walk all over it.

14 “You are the light of the world. A town built on a hill can’t be hidden. 15 Also, people do not light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand. Then it gives light to everyone in the house. 16 In the same way, let your light shine so others can see it. Then they will see the good things you do. And they will bring glory to your Father who is in heaven.

Jesus Fulfills the Law

17 “Do not think I have come to get rid of what is written in the Law or in the Prophets. I have not come to do this. Instead, I have come to fulfill what is written. 18 What I’m about to tell you is true. Heaven and earth will disappear before the smallest letter disappears from the Law. Not even the smallest mark of a pen will disappear from the Law until everything is completed. 19 Do not ignore even one of the least important commands. And do not teach others to ignore them. If you do, you will be called the least important person in the kingdom of heaven. Instead, practice and teach these commands. Then you will be called important in the kingdom of heaven. 20 Here is what I tell you. You must be more godly than the Pharisees and the teachers of the law. If you are not, you will certainly not enter the kingdom of heaven.

Murder

21 “You have heard what was said to people who lived long ago. They were told, ‘Do not commit murder. (Exodus 20:13) Anyone who murders will be judged for it.’ 22 But here is what I tell you. Do not be angry with a brother or sister. Anyone who is angry with them will be judged. Again, anyone who says to a brother or sister, ‘Raca,’ must stand trial in court. And anyone who says, ‘You fool!’ will be in danger of the fire in hell.

23 “Suppose you are offering your gift at the altar. And you remember that your brother or sister has something against you. 24 Leave your gift in front of the altar. First go and make peace with them. Then come back and offer your gift.

25 “Suppose someone has a claim against you and is taking you to court. Settle the matter quickly. Do this while you are still together on the way. If you don’t, you may be handed over to the judge. The judge may hand you over to the officer to be thrown into prison. 26 What I’m about to tell you is true. You will not get out until you have paid the very last penny!

Adultery

27 “You have heard that it was said, ‘Do not commit adultery.’ (Exodus 20:14) 28 But here is what I tell you. Do not even look at a woman in the wrong way. Anyone who does has already committed adultery with her in his heart. 29 If your right eye causes you to sin, poke it out and throw it away. Your eye is only one part of your body. It is better to lose an eye than for your whole body to be thrown into hell. 30 If your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. Your hand is only one part of your body. It is better to lose a hand than for your whole body to go into hell.

Divorce

31 “It has been said, ‘Suppose a man divorces his wife. If he does, he must give her a letter of divorce.’ (Deuteronomy 24:1) 32 But here is what I tell you. Anyone who divorces his wife makes her a victim of adultery. And anyone who gets married to the divorced woman commits adultery. A man may divorce his wife only if she has not been faithful to him.

Promises

33 “Again, you have heard what was said to your people long ago. They were told, ‘Do not break the promises you make to the Lord. Keep your promises to the Lord that you have made.’ 34 But here is what I tell you. Do not make any promises like that at all. Do not make them in the name of heaven. That is God’s throne. 35 Do not make them in the name of the earth. That is the stool for God’s feet. Do not make them in the name of Jerusalem. That is the city of the Great King. 36 And do not make a promise in your own name. You can’t make even one hair of your head white or black. 37 All you need to say is simply ‘Yes’ or ‘No.’ Anything more than this comes from the evil one.

Be Kind to Others

38 “You have heard that it was said, ‘An eye must be put out for an eye. A tooth must be knocked out for a tooth.’ (Exodus 21:24; Leviticus 24:20; Deuteronomy 19:21) 39 But here is what I tell you. Do not fight against an evil person. Suppose someone slaps you on your right cheek. Turn your other cheek to them also. 40 Suppose someone takes you to court to get your shirt. Let them have your coat also. 41 Suppose someone forces you to go one mile. Go two miles with them. 42 Give to the one who asks you for something. Don’t turn away from the one who wants to borrow something from you.

Love Your Enemies

43 “You have heard that it was said, ‘Love your neighbor. (Leviticus 19:18) Hate your enemy.’ 44 But here is what I tell you. Love your enemies. Pray for those who hurt you. 45 Then you will be children of your Father who is in heaven. He causes his sun to shine on evil people and good people. He sends rain on those who do right and those who don’t. 46 If you love those who love you, what reward will you get? Even the tax collectors do that. 47 If you greet only your own people, what more are you doing than others? Even people who are ungodly do that. 48 So be perfect, just as your Father in heaven is perfect.