En Levende Bok

1 Tessalonikerne 5

Vær beredt når Jesus kommer igjen

1Når skal alt dette skje? Ja, om det trenger vi ikke å skrive til dere, kjære søsken. Dere vet godt at Herren Jesus kommer igjen like uventet som en tyv om natten. Mens folk sier: ”Alt er trygt og sikkert”, blir de rammet av undergangen. Det kommer like plutselig som når veene setter inn hos en kvinne som skal føde barn. Ingen vil slippe unna.

Men dere, kjære søsken, lever ikke i åndelig mørke når det gjelder disse spørsmålene. Derfor skal ikke denne dagen overraske dere som en innbruddstyv. Dere lever alle i lyset. Vi som tror, tilhører ikke mørket eller natten. Derfor må vi ikke sove som andre, men holde oss våkne og edru. Det er om natten vi sover, og om natten folk drikker seg beruset. Vi som lever i lyset, må være edru og tenke klart. Vi må beskytte våre hjerter med skjold av tro og kjærlighet og bruke håpet om frelse som en hjelm på våre hoder.

Gud har ikke bestemt at vi en dag skal bli rammet av dommen, men at vi skal bli frelst ved vår Herre Jesus Kristus. 10 Han døde for oss, for at vi for alltid skal leve med ham, enten vi lever eller er døde når han kommer tilbake. 11 Derfor skal dere oppmuntre og styrke troen hos hverandre, slik som dere allerede gjør.

Råd og påminnelser

12 Vi henstiller til dere, kjære søsken, å sette pris på forstanderne hos dere. De som arbeider hardt iblant dere med å undervise og gi råd. 13 Tenk godt om dem og vis mye kjærlighet. På grunn av det arbeid de gjør, skal de settes høyt. Pass på å leve i fred med hverandre.

14 Kjære søsken, vis til rette dem som er late og ikke skikker seg vel. Oppmuntre dem som har sjenert og tilbakeholdne. Ta hånd om de svake, og ha tålmodighet med alle. 15 Pass på at ingen hevner seg mot noen, men forsøk alltid å gjøre godt mot hverandre, ja, mot alle mennesker. 16 Vær alltid glade. 17 Be regelmessig. 18 Takk Gud uansett hva som skjer, for det vil Gud at dere som tror på Jesus Kristus, skal gjøre. 19 La Guds Ånd få virke fritt iblant dere. 20-21 Overse ikke noe budskap som blir framført, men test ut om det kommer fra Gud eller ikke. Ta imot det som er godt og ekte. 22 Hold dere borte fra alt som er ondt og falskt.

Et siste ønske

23 Vi ber at Gud, han som gir fred, skal hjelpe dere til å leve fullt og helt for ham. At han skal bevare dere slik at dere til Ånd, sjel og kropp er uten skyld den dagen vår Herre Jesus Kristus kommer igjen. 24 Gud, som har innbudt dere å tilhøre ham, holder sitt ord. Derfor vil han også gjøre alt dette.

25 Kjære søsken, be for oss. 26 Gi alle de troende et velkomstkyss.[a] 27 Lov meg innfor Herren Jesus å lese opp dette brevet for alle de troende.

28 Med ønske om at vår Herre Jesu Kristi godhet og kjærlighet skal være med dere alle.

Notas al pie

  1. 5:26 På gresk: Hils brødrene med en hellig kyss. Det var et ritual som inngikk i menighetens gudstjenester. De hilste hverandre med et kyss, mennene for seg og kvinnene for seg.

New International Reader's Version

1 Thessalonians 5

The Day of the Lord Is Coming

1Brothers and sisters, we don’t have to write to you about times and dates. You know very well how the day of the Lord will come. It will come like a thief in the night. People will be saying that everything is peaceful and safe. Then suddenly they will be destroyed. It will happen like birth pains coming on a pregnant woman. None of the people will escape.

Brothers and sisters, you are not in darkness. So that day should not surprise you as a thief would. All of you are children of the light. You are children of the day. We don’t belong to the night. We don’t belong to the darkness. So let us not be like the others. They are asleep. Instead, let us be wide awake and in full control of ourselves. Those who sleep, sleep at night. Those who get drunk, get drunk at night. But we belong to the day. So let us control ourselves. Let us put on our chest the armor of faith and love. Let us put on the hope of salvation like a helmet. God didn’t choose us to receive his anger. He chose us to receive salvation because of what our Lord Jesus Christ has done. 10 Jesus died for us. Some will be alive when he comes. Others will be dead. Either way, we will live together with him. 11 So encourage one another with the hope you have. Build each other up. In fact, that’s what you are doing.

Final Teachings

12 Brothers and sisters, we ask you to accept the godly leaders who work hard among you. They care for you in the Lord. They correct you. 13 Have a lot of respect for them. Love them because of what they do. Live in peace with one another. 14 Brothers and sisters, we are asking you to warn certain people. These people don’t want to work. Instead, they make trouble. We are also asking you to encourage those who have lost hope. Help those who are weak. Be patient with everyone. 15 Make sure that no one pays back one wrong act with another. Instead, always try to do what is good for each other and for everyone else.

16 Always be joyful. 17 Never stop praying. 18 Give thanks no matter what happens. God wants you to thank him because you believe in Christ Jesus.

19 Don’t try to stop what the Holy Spirit is doing. 20 Don’t treat prophecies as if they weren’t important. 21 But test all prophecies. Hold on to what is good. 22 Say no to every kind of evil.

23 God is the God who gives peace. May he make you holy through and through. May your whole spirit, soul and body be kept free from blame. May you be without blame from now until our Lord Jesus Christ comes. 24 The God who has chosen you is faithful. He will do all these things.

25 Brothers and sisters, pray for us.

26 Greet all God’s people with a holy kiss.

27 While the Lord is watching, here is what I command you. Have this letter read to all the brothers and sisters.

28 May the grace of our Lord Jesus Christ be with you.