En Levende Bok

1 Tessalonikerne 5

Vær beredt når Jesus kommer igjen

1Når skal alt dette skje? Ja, om det trenger vi ikke å skrive til dere, kjære søsken. Dere vet godt at Herren Jesus kommer igjen like uventet som en tyv om natten. Mens folk sier: ”Alt er trygt og sikkert”, blir de rammet av undergangen. Det kommer like plutselig som når veene setter inn hos en kvinne som skal føde barn. Ingen vil slippe unna.

Men dere, kjære søsken, lever ikke i åndelig mørke når det gjelder disse spørsmålene. Derfor skal ikke denne dagen overraske dere som en innbruddstyv. Dere lever alle i lyset. Vi som tror, tilhører ikke mørket eller natten. Derfor må vi ikke sove som andre, men holde oss våkne og edru. Det er om natten vi sover, og om natten folk drikker seg beruset. Vi som lever i lyset, må være edru og tenke klart. Vi må beskytte våre hjerter med skjold av tro og kjærlighet og bruke håpet om frelse som en hjelm på våre hoder.

Gud har ikke bestemt at vi en dag skal bli rammet av dommen, men at vi skal bli frelst ved vår Herre Jesus Kristus. 10 Han døde for oss, for at vi for alltid skal leve med ham, enten vi lever eller er døde når han kommer tilbake. 11 Derfor skal dere oppmuntre og styrke troen hos hverandre, slik som dere allerede gjør.

Råd og påminnelser

12 Vi henstiller til dere, kjære søsken, å sette pris på forstanderne hos dere. De som arbeider hardt iblant dere med å undervise og gi råd. 13 Tenk godt om dem og vis mye kjærlighet. På grunn av det arbeid de gjør, skal de settes høyt. Pass på å leve i fred med hverandre.

14 Kjære søsken, vis til rette dem som er late og ikke skikker seg vel. Oppmuntre dem som har sjenert og tilbakeholdne. Ta hånd om de svake, og ha tålmodighet med alle. 15 Pass på at ingen hevner seg mot noen, men forsøk alltid å gjøre godt mot hverandre, ja, mot alle mennesker. 16 Vær alltid glade. 17 Be regelmessig. 18 Takk Gud uansett hva som skjer, for det vil Gud at dere som tror på Jesus Kristus, skal gjøre. 19 La Guds Ånd få virke fritt iblant dere. 20-21 Overse ikke noe budskap som blir framført, men test ut om det kommer fra Gud eller ikke. Ta imot det som er godt og ekte. 22 Hold dere borte fra alt som er ondt og falskt.

Et siste ønske

23 Vi ber at Gud, han som gir fred, skal hjelpe dere til å leve fullt og helt for ham. At han skal bevare dere slik at dere til Ånd, sjel og kropp er uten skyld den dagen vår Herre Jesus Kristus kommer igjen. 24 Gud, som har innbudt dere å tilhøre ham, holder sitt ord. Derfor vil han også gjøre alt dette.

25 Kjære søsken, be for oss. 26 Gi alle de troende et velkomstkyss.[a] 27 Lov meg innfor Herren Jesus å lese opp dette brevet for alle de troende.

28 Med ønske om at vår Herre Jesu Kristi godhet og kjærlighet skal være med dere alle.

Notas al pie

  1. 5:26 På gresk: Hils brødrene med en hellig kyss. Det var et ritual som inngikk i menighetens gudstjenester. De hilste hverandre med et kyss, mennene for seg og kvinnene for seg.

The Message

1 Thessalonians 5

11-3 I don’t think, friends, that I need to deal with the question of when all this is going to happen. You know as well as I that the day of the Master’s coming can’t be posted on our calendars. He won’t call ahead and make an appointment any more than a burglar would. About the time everybody’s walking around complacently, congratulating each other—“We’ve sure got it made! Now we can take it easy!”—suddenly everything will fall apart. It’s going to come as suddenly and inescapably as birth pangs to a pregnant woman.

4-8 But friends, you’re not in the dark, so how could you be taken off guard by any of this? You’re sons of Light, daughters of Day. We live under wide open skies and know where we stand. So let’s not sleepwalk through life like those others. Let’s keep our eyes open and be smart. People sleep at night and get drunk at night. But not us! Since we’re creatures of Day, let’s act like it. Walk out into the daylight sober, dressed up in faith, love, and the hope of salvation.

9-11 God didn’t set us up for an angry rejection but for salvation by our Master, Jesus Christ. He died for us, a death that triggered life. Whether we’re awake with the living or asleep with the dead, we’re alive with him! So speak encouraging words to one another. Build up hope so you’ll all be together in this, no one left out, no one left behind. I know you’re already doing this; just keep on doing it.

The Way He Wants You to Live

12-13 And now, friends, we ask you to honor those leaders who work so hard for you, who have been given the responsibility of urging and guiding you along in your obedience. Overwhelm them with appreciation and love!

13-15 Get along among yourselves, each of you doing your part. Our counsel is that you warn the freeloaders to get a move on. Gently encourage the stragglers, and reach out for the exhausted, pulling them to their feet. Be patient with each person, attentive to individual needs. And be careful that when you get on each other’s nerves you don’t snap at each other. Look for the best in each other, and always do your best to bring it out.

16-18 Be cheerful no matter what; pray all the time; thank God no matter what happens. This is the way God wants you who belong to Christ Jesus to live.

19-22 Don’t suppress the Spirit, and don’t stifle those who have a word from the Master. On the other hand, don’t be gullible. Check out everything, and keep only what’s good. Throw out anything tainted with evil.

23-24 May God himself, the God who makes everything holy and whole, make you holy and whole, put you together—spirit, soul, and body—and keep you fit for the coming of our Master, Jesus Christ. The One who called you is completely dependable. If he said it, he’ll do it!

25-27 Friends, keep up your prayers for us. Greet all the followers of Jesus there with a holy embrace. And make sure this letter gets read to all the brothers and sisters. Don’t leave anyone out.

28 The amazing grace of Jesus Christ be with you!