En Levende Bok

1 Tessalonikerne 1

Hilsen

1Hilsen fra Paulus, Silvanus[a] og Timoteus.

Til menigheten i Tessaloniki som lever i fellesskap med Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus[b]. Vi ber at Gud vil vise godhet og fylle dere med fred.

Paulus takker Gud for menighetens tro

Vi takker alltid Gud for dere alle og ber stadig for dere. Vi tenker på alt det dere gjør. Deres tro har blitt omsatt til praktisk handling, deres kjærlighet har vist seg i hardt arbeid, og dere holder fast ved håpet om at vår Herre Jesus Kristus skal frelse dere for evig. Derfor må vi takke vår Gud og Far i himmelen for dere.

Kjære søsken[c], Gud elsker dere, og vi vet at dere har takket ja til innbydelsen hans om å tilhøre ham. 5-6 Da vi kom til dere med det glade budskapet om Jesus, tok dere imot det. Vi kom ikke bare med ord til dere. Guds Hellige Ånd ga oss kraft til å gjøre mirakler, slik at dere så at vi virkelig selv trodde på budskapet. Dere vet alt vi gjorde blant dere for å frelse dere. Dette overbeviste dere, slik at dere tok imot budskapet om Jesus med den glede som Guds Hellige Ånd gir. Det gjorde dere til tross for de forfølgelsene dere ble utsatt for. Dere fulgte vårt eksempel, og dermed også eksemplet til Herren Jesus, ved at dere var villige til å lide. På den måten ble dere selv et ideal for alle de troende i Makedonia og Akaia[d]. Dere har ført budskapet om Herren Jesus videre til andre, ikke bare i Makedonia og Akaia, men langt utenfor grensene til disse provinsene. Hvor vi enn kommer, har folkene hørt snakk om deres tro på Gud. Vi trenger ikke si noe som helst. Alle forteller selv om hvordan dere tok imot oss og budskapet vårt. Hvordan dere vendte dere bort fra avgudene for å tjene den eneste Guden som lever og er virkelig. 10 De forteller at dere venter på at Guds sønn skal komme tilbake fra Gud i himmelen, Jesus, som Gud vakte opp fra de døde, og som er den som frelser oss når Gud straffer resten av verden.

Notas al pie

  1. 1:1 Samme person ble kalt Silas i Apostlenes gjerninger, historien om de første troende.
  2. 1:1 ”Kristus” betyr ”den salvede” på gresk. Blant Israels folk ble konger, prester og profeter salvet med olje før de begynte oppgaven sin. Gud hadde ved profetene lovet å sende en salvet konge som skulle herske over alle folk. Det hebraisk ordet ”Messias” betyr også ”den salvede”.
  3. 1:4 På gresk: Brødre. Samme tolkning blir brukt gjennom hele brevet.
  4. 1:7 Makedonia og Akaia var to romerske provinser i nåværende Hellas.

Amplified Bible

1 Thessalonians 1

Thanksgiving for These Believers

1Paul, Silvanus (Silas), and Timothy,

To the church of the Thessalonians in God the Father and the Lord Jesus Christ: Grace to you and peace [inner calm and spiritual well-being from God].

We give thanks to God always for all of you, continually mentioning you in our prayers; recalling unceasingly before our God and Father your work energized by faith, and your service motivated by love and unwavering hope in [the return of] our Lord Jesus Christ. [a]Brothers and sisters beloved by God, we know that He has chosen you; for our good news [regarding salvation] came to you not only in word, but also in [its inherent] power and in the Holy Spirit and with great conviction [on our part]. You know what kind of men we proved to be among you for your benefit. You became imitators of us and [through us] of the Lord, after you welcomed our message in [a time of] great trouble with the joy supplied by the Holy Spirit; so that you became an example to all the believers in [b]Macedonia and in Achaia. For the word of the Lord has resounded from you and has echoed [like thunder], not only in Macedonia and Achaia, but in every place [the news of] your [great] faith in God has spread, so that we never need to say anything about it. For they themselves report about us, telling what kind of reception we had among you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God, 10 and to [look forward and confidently] wait for [the coming of] His Son from heaven, whom He raised from the dead—Jesus, who [personally] rescues us from the coming wrath [and draws us to Himself, granting us all the privileges and rewards of a new life with Him].

Notas al pie

  1. 1 Thessalonians 1:4 Lit Brethren.
  2. 1 Thessalonians 1:7 Greece was divided into two Roman provinces. The northern region was called Macedonia and the southern, Achaia. Thessalonica was an important seaport and was the capital city of Macedonia.